Restorasyon ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler:Restorasyon Teknisyeni , Restorasyon Teknisyeni hakkında, Restorasyon Teknisyeni ile ilgili bilgi, Restorasyon Teknisyeni mesleği, Restorasyon Teknisyeni nasıl olunur, Restorasyon Teknisyeni olmak için, Restorasyon Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Restorasyon Teknisyeni özellikleri, Restorasyon Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

Restorasyon Teknisyeni Görevleri
Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda; onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır, tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır, Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarır, malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar, bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular, tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerini yaparlar, yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler, yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Restorasyon Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre, plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araçgereçleri, çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar, kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler, ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.

Restorasyon Teknisyeni Çaşlışma Alanları
Meslek elemanları tarihi binaların, camilerin, köprülerin, çeşmelerin onarımı ve korunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan röleve anıtlar müdürlükleri, istanbul restorasyon ve konservasyon müdürlüğü ve vakıflar genel müdürlüğü gibi devlet kurumlarında, özel sektörde restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda, ahşap oyma, sedef, kakma ve vitray atölyelerinde, kalem işleri yapan firmalarda çalışabilirler. İş bulma olanakları tarihi değerlerin bulunduğu yerlerde (Arkeolojik kazı alanlarında, kazı ekipleri içerisinde yer alabilir ve taşınır kültür varlıklarının onarımı ve konservasyonun da çalışabilir) daha fazladır.

Restorasyon Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi; meslek liselerinin Restorasyon bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin inşaat teknolojisi alanı restorasyon dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır. Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Restorasyon Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince; ortak dersler: dil ve anlatım, türk edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, T.C. inkılâp tarihi ve Atürkçülük, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sağlık bilgisi, felsefe, yabancı dil, beden eğitimi, millî güvenlik bilgisi, trafik ve ilk yardım, tanıtım ve yönlendirme. alan ortak dersleri: bilgi ve iletişim teknolojisi, matematik, mesleki gelişim, teknik çizimler, meslek hesapları, temel inşaat teknolojisi. dal dersleri: işletmede beceri eğitimi, maliyet hesapları, insan ve deprem, mimari proje çizimleri, röleve, bina maketleri, tasarı geometri, bilgisayarla mimari proje çizimi, bilgisayarla statik proje çizimleri, agrega deneyleri, çimento deneyleri, zemin deneyleri, beton deneyleri, ahşap doğramalar, ahşap kaplamalar, ahşap doğramacılık resmi, PVC doğrama ve kaplamalar, PVC doğrama ve kaplama meslek resmi, betonarme kalıpları, betonarme donatıları, donatı meslek resmi, ahşap çatılar, çatı ve kalıpçılık meslek resmi, yapıda sıvalar, sıva meslek resmi, duvar ve zemin kaplamaları meslek resmi, duvar ve zemin kaplamaları, yapıda boyalar, renklerle tasarım, alçı dekorasyon ve kartonpiyer, alçı ve kartonpiyer meslek resmi, yapıda duvarlar, duvar meslek resmi, yapıda yalıtım, yalıtım meslek resmi, çelik proje çizimleri, bilgisayarla çelik proje çizimleri, çelik yapı imalatları, bina ve yerleşim rölevesi, iç mekân çizimleri, bilgisayarla iç mekân çizimleri, süsleme restorasyonu, ahşap-kâgir restorasyonu, röleve ve restorasyon proje çizimleri, bilgisayarla röleve ve restorasyon proje çizimleri, parke taşı ve bordür kaplamaları, parke taşı ve bordür kaplama çizimleri derslerini alırlar.

Restorasyon Teknisyeni Meslekte İlerleme
Restorasyon Teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler. Daha önceki yıllarda meslek liselerinin Restorasyon bölümünü bitiren öğrenciler istedikleri takdirde bina koruma ve yenileme, iç mekân koruma ve yenileme, mimari dekoratif sanatlar, mimari restorasyon, restorasyon, restorasyon ve konservasyon ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Şu anki uygulamaya göre inşaat teknolojisi alanı restorasyon dalından mezun olanlar ise istedikleri takdirde bina koruma ve yenileme, doğalgaz ve boru hatları teknolojisi, harita kadastro, hazır beton teknolojisi, iç mekân koruma ve yenileme, inşaat, jeoteknik teknikerliği, karayolu ulaşımı ve trafik, maden, mermer teknolojisi, mermercilik, mimari restorasyon, raylı sistemler yol, restorasyon, restorasyon ve konservasyon, sulama teknolojisi, tarımsal sulama, yapı denetim yardımcılığı, el sanatları, geleneksel el sanatları, halı ve kilim, halıcılık, halıcılık ve desinatörlüğü, kuyumculuk ve takı tasarımı, takı tasarımı ve süs taşları işlemeciliği, uygulamalı takı teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, inşaat teknolojisi alanı restorasyon dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girmeleri ve üniversitelerin yapı öğretmenliği, yapı tasarımı öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver