Respiratuvar Distress Sendromu (RDS) ve Surfaktan Eksikliği

Respiratuvar Distres Sendromu (RDS) prematüre yenidoğanların en sık görülen ve en önemli hastalıklarından birisidir. Prematüre bebeklerdeki mortalite ve morbiditenin en önemli nedenini RDS ve buna bağlı olarak gelişen komplikasyonlar oluşturmaktadır. Tüm yenidoğanların %1’ini etkilemektedir.
RDS klasik olarak, bebeklerde doğumdan sonraki ilk 6 saat içinde başlayan taşipne, dispne, interkostal çekilmeler, inleme, burun kanadı solunumu, siyanoz ve oksijen ihtiyacının artmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu bulgulara tipik radyolojik görünüm eşlik eder.Bebeklerin gestasyon yaşı azaldıkça RDS sıklığı da artmaktadır. 26-28 hafta gestasyon yaşında doğan bebeklerin %50’sinde, 30-31 hafta gestasyon yaşı ile doğan bebeklerin %25’inde RDS görülür.
Risk Faktörleri:- Prematürite- Erkek Cinsiyet- Sezeryanla Doğum- Perinatal Asfiksi- Annede Diyabet
Tedavisi:- Genel Destek Tedavisi- Akciğerlere Yönelik Özel Tedavi- Oksijenizasyonun artırılması- Eksojen surfaktan tedavisi
RDS’den korumaya veya tedavi etmeye yönelik olarak sığır akciğerlerinden elde edilen eksojen surfaktan uygulanması bu bebeklerdeki ölüm oranlarını anlamlı oranda azaltmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver