Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih Şarkı Sözü, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih Şarkısının Sözleri

Etiketler: Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih sözleri sözü, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih şarkısı dinle notaları şarkı notası flüt notaları piyano notası klibi izle, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih şarkı sözleri video klip indir

Sponsorlu Bağlantılar

Bin üçyüz otuzbir tarih rivayet
Derdi halim eşidiben kanasın
Esir oldu nice karyeyi İslam
Derdin koyup bu firkate yanaşın
Aziz bayram günü etrafı aldı
Gafil iken bizi feryada saldı
Kaçan can kurtardı kalanlar kaldı
Gam geldi götürdü aşk aşinasın
Dediler devlettir kılar adalet
Cengi etmek için almadık alet
Terki vatan kılmak bir şekli galet
Uçmak olmaz gayri dala konasın
Cenge duramadık meydan dar idi
Kaçamadık yüce dağlar kar idi
Bu mukadder başımızda var idi
Arifler ağlasın yaşı kanasın
Kimiler ağlamış yarasın bağlar
Kimiler de ciğer paresin dağlar
Alem gam gün oldu çaresin ağlar
Arşa çıktı ahu zarı bu naşın
Bu cihetten zulüm oldu aşikar
Taladı malların götürdü şikar
Bizi dilhun eden zalim nabekar
Başlarına bu hal gelir sanasın
Yandı şad bülbüller çıktı günahlar
Kalmış har elinde nice gülhanlar
Hani vezir misli devletli hanlar
Küffara terketmiş köşkün binasın
Kimiler yas tutmuş karalar bağlar
Mazlumlar ahından açıldı dağlar
Yitirmiş birbirin meleşir ağlar
Analar evladın evlat anasın
Olmaz böyle zulüm bir padişahta
Can dayanmaz bu figanda bu ahta
Çok avcı ah çeker ağlar evgahta
Zalim terlan çöle salmış sonasın
Firak olduk ya da kaldı sıralar
Aç kaldı emzikli mahzun balalar
Bahar yazdır aynı bizim yaylalar
Eller bilmez oldu yurdun hanasın
Var mı kalem alıp bu derdi yazan
Çayırlar haraba tarlalar hozan
ötüşmez horozlar okunmaz ezan
Ta ezelden viran imiş sonasın
Mümine layik mi müşrikin desti
Gark oldu canlara kıldılar kasti
Nice nevcivanlar getirip astı
Kimiler hançere döğdü sinesin
Dediler bayramdır kılmaz savaşı
Zannetti mahbuplar giydi kumaşı
Aldı sürmelerin kanlı göz yaşı
Felek doldurmadı elde kınasın
Hep sabi sübyanın bağrı yarılmış
Ana diye düşmanına sarılmış
Can ve ciğer birbirinden ayrılmış
Arar da bulamaz bir nişanesin
Bu afetler bize ayan olmadı
Ekip biçtiğini yiyen olmadı
Kimiler mevt oldu yuyan olmadı
Tenhada terk etmiş dar-ı fenasın
Garip turna gibi olmuşam kelek
Şahbaz sahan vurdu üzüldü telek
Hıfzı der yetmez mi ey kanlı felek
Nice bin kez kara bağrım bölesin

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih Şarkı Sözü, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih Şarkısının Sözleri

Etiketler: Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih sözleri sözü, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih şarkısı dinle notaları şarkı notası flüt notaları piyano notası klibi izle, Recep Hıfzı – Bin Üçyüz Otuzbir Tarih şarkı sözleri video klip indir

Sponsorlu Bağlantılar

Bin üçyüz otuzbir tarih rivayet
Derdi halim eşidiben kanasın
Esir oldu nice karyeyi İslam
Derdin koyup bu firkate yanaşın
Aziz bayram günü etrafı aldı
Gafil iken bizi feryada saldı
Kaçan can kurtardı kalanlar kaldı
Gam geldi götürdü aşk aşinasın
Dediler devlettir kılar adalet
Cengi etmek için almadık alet
Terki vatan kılmak bir şekli galet
Uçmak olmaz gayri dala konasın
Cenge duramadık meydan dar idi
Kaçamadık yüce dağlar kar idi
Bu mukadder başımızda var idi
Arifler ağlasın yaşı kanasın
Kimiler ağlamış yarasın bağlar
Kimiler de ciğer paresin dağlar
Alem gam gün oldu çaresin ağlar
Arşa çıktı ahu zarı bu naşın
Bu cihetten zulüm oldu aşikar
Taladı malların götürdü şikar
Bizi dilhun eden zalim nabekar
Başlarına bu hal gelir sanasın
Yandı şad bülbüller çıktı günahlar
Kalmış har elinde nice gülhanlar
Hani vezir misli devletli hanlar
Küffara terketmiş köşkün binasın
Kimiler yas tutmuş karalar bağlar
Mazlumlar ahından açıldı dağlar
Yitirmiş birbirin meleşir ağlar
Analar evladın evlat anasın
Olmaz böyle zulüm bir padişahta
Can dayanmaz bu figanda bu ahta
Çok avcı ah çeker ağlar evgahta
Zalim terlan çöle salmış sonasın
Firak olduk ya da kaldı sıralar
Aç kaldı emzikli mahzun balalar
Bahar yazdır aynı bizim yaylalar
Eller bilmez oldu yurdun hanasın
Var mı kalem alıp bu derdi yazan
Çayırlar haraba tarlalar hozan
ötüşmez horozlar okunmaz ezan
Ta ezelden viran imiş sonasın
Mümine layik mi müşrikin desti
Gark oldu canlara kıldılar kasti
Nice nevcivanlar getirip astı
Kimiler hançere döğdü sinesin
Dediler bayramdır kılmaz savaşı
Zannetti mahbuplar giydi kumaşı
Aldı sürmelerin kanlı göz yaşı
Felek doldurmadı elde kınasın
Hep sabi sübyanın bağrı yarılmış
Ana diye düşmanına sarılmış
Can ve ciğer birbirinden ayrılmış
Arar da bulamaz bir nişanesin
Bu afetler bize ayan olmadı
Ekip biçtiğini yiyen olmadı
Kimiler mevt oldu yuyan olmadı
Tenhada terk etmiş dar-ı fenasın
Garip turna gibi olmuşam kelek
Şahbaz sahan vurdu üzüldü telek
Hıfzı der yetmez mi ey kanlı felek
Nice bin kez kara bağrım bölesin

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver