Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler:Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni hakkında, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni ile ilgili bilgi, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni mesleği, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni nasıl olunur, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni olmak için, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni olmak için hangi okulu okunmalı, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeninin özellikleri, Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Görevleri
İş planı yapar, raylı sistemlerde mevcut hattın tekniğine uygun olarak bakım, onarım ve korunmasını yapar, teknik resim çizimlerini yapar ve mevcut resimleri okuyup yolu oluşturan parça tanımlamalarını, yerlerini, görevlerini ve fonksiyonlarını yorumlar, temel inşaat, elektrik ve makine el işlemleri yapar, bilgisayar destekli yol proje çizimlerini yapar, yapılmış çizimleri okur, inşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler, kontrol mühendislerinden kullanılacak malzemelerin cins ve niteliklerini öğrenir ve projeye uygunluğunu inceleyerek metrajını yapar, metrajını yaptıktan sonra keşif özeti ile ihale dosyasını hazırlar, yapılan işin kontrolünü gerçekleştirir ve iş teslimini alır, yapılan çalışmaları sürekli inceleyerek üstlerine bilgi verir, yapılan çalışmaları sürveyan defterine kaydeder. İnşaat, bakım ve tamir ekiplerini görev yerlerine sevk eder, yapım ve bakım sonrası kalite kontrol işlerini yapar, iş kazalarına karşı önlem alır, inşaat ile ilgili mühendislerin vereceği diğer görevleri yerine getirir, mesleki gelişime ilişkin etkinliklere katılır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Şartname ve projeler, çeşitli bilgisayar ile inşaat ve teknik resim çizim programları (Autocad, idecad vb) Bilgisayar, hesap makinesi, testere, keser, rende, mala, iskarpela, şakul, mastar terazi (su terazisi), çeşitli raylı sistem bakım onarım araçları (ray kesme, bükme, kaynatma, döşeme/değiştirme, çekiş ölçme ve test, ray germe, balast yayma-sıkıştırma, vb makineler), metre, mira, kriko, sürveyan defteri, telefon, zemin ölçme araçları, raylar, travers, dever aleti, çizelgeler, formlar, mesleğe ait diğer araç ve gereçler.

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Çalışma Alanları
Ülkemizde 2000 yılından beri demir yollarına giderek daha fazla önem verilmektedir. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan metro, hızlı tren, tüp geçit, hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte, özel sektör firmalarında da demir yolu işletme ve taşıma hizmetlerinde daha ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Nitelikli bir Raylı Sistem İnşaat Teknisyeni bu işletmelerde tercihen istihdam edilecektir. Bu alanda kendini yetiştirmiş ara teknik elemanlara ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca bu alan Deprast Projesinin devamı niteliğinde olduğundan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde MEGEP kapsamında aldığı sertifika sayesinde yine raylı sistemler alanında iş bulabilirler. Raylı Sistemler Teknolojisi İnşaat dalından mezun olan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında, belediyelere bağlı hafif raylı sistemler ve ulaşım işletmelerinde, ayrıca bu işletmelere hizmet üreten işletme, şantiye, atölye ve bakım onarım merkezlerinde çalışabilirler.

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu teknik/Anadolu meslek/ teknik lise ve meslek liselerinin “Raylı Sistemler Teknolojisi” alanı “Raylı Sistemler İnşaat” dalında verilmektedir.

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Raylı Sistemler İnşaat Teknisyeni Meslekte İlerleme
Anadolu meslek liselerinin “Raylı Sistemler Teknolojisi” alanı “Raylı Sistemler İnşaat Teknisyenliği” dalından mezun olanlar işletmelerde usta, ustabaşı, formen ve şef pozisyonlarına yükselebilirler. Ayrıca bu bölümden mezun olanlar istedikleri takdirde alanlarındaki meslek yüksekokulların Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Raylı Sistemler İşletmeciliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ve Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları (OBP), mezuniyet yılları ve okul türleri dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Ön lisans eğitimini tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavına (DGS) girip başarılı oldukları takdirde kontenjan dahilinde lisans programlarına yerleştirilip eğitimlerine devam edebilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver