rate ne demek, türkçesi nedir, türkçe anlamı

rate Dinle! {reıt}

  • {N} oran, kur, rayiç, değer, ücret, bedel, posta ücreti, derece, sınıf, emlâk vergisi (İng.), belediye vergisi (İng.)
  • {V} değer biçmek, sınıflandırmak, fiyat belirlemek, saymak, addetmek, olarak görmek, layık olmak, hak etmek, sayılmak, azarlamak, fırça atmak
rate (f.) azarlamak, haşlamak.
rate (i.), (f.) oran, nispet; kıymet, bedel, fiyat, paha; sınıf, çeşit, nevi; (mülk.) vergisi oranı; (İng.) mülk vergisi; (f.) kıymet biçmek, fiyat takdir etmek; hesap etmek; saymak; sınıflandırmak; değerlendirmek; nakliye fiyatını tespit etmek; (k.dili) hak etmek; değerli olmak, itibarda olmak. rate of exchange kambiyo sürümdeğeri. rate of interest faiz oranı. at any rate her nasılsa, her halde. at the rate of hesabıyle, nispetinde.
rate i.
1. oran, nispet; sıklık: death rate ölüm oranı, ölüm sıklığı. rate of interest faiz oranı.
2. değer, fiyat, ücret: hourly rate saat başına ücret.
3. hız, sürat: at a slow rate yavaş bir hızla.
4. sınıf, çeşit.
5. İng. emlak vergisi oranı.
6. İng. emlak vergisi.

Sponsorlu Bağlantılar

f.
1. değer biçmek.
2. saymak, farzetmek, olarak görmek: I rate him a friend. Onu arkadaş sayıyorum.
3. among -den biri sayılmak: He rates among the best composers of our time. Günümüzün en iyi bestecilerinden biri sayılıyor.
4. değerlendirmek: How do you rate him as an athlete? Onu sporcu olarak nasıl değerlendiriyorsun?
5. sınıflandırmak: The company rates its employees according to their productivity. Şirket işçilerini randımanlarına göre sınıflandırıyor.
6. k. dili hak etmek: She rates a promotion. Terfii hak ediyor.

rate (f.) azarlamak, haşlamak.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver