Psikoloji Nedir Tanımı Hakkında Bilgi

Psikoloji Nedir Tanımı

Psikoloji anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Psikoloji Nedir, Psikoloji Ne Anlama Gelir, Psikoloji Ne Demektir, Psikoloji Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Psikoloji ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Psikoloji Anlamı

İnsan ya da hayvanların davranışları ve bilişsel süreçleriyle ilgilenen bilim olarak tanımlansa da, psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş bir alanı kapsar.

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır. Bir meslek olaraksa psikoloji, psikoloji bilgilerinin insan sorunlarını çözmek için kullanılmasıdır. Bu bilginin kullanılması psikolojinin alt alanlarına göre değişmekle birlikte, dili iyi kullanma, araştırma, istatistiksel analiz ve empati gibi bazı özel beceri ve yetenekleri gerektirir.

Psikologlar temel olarak, “beyin ve davranış” ile “çevre ve davranış” ilişkileri üzerinde çalışırlar.

Psikologlar hem araştırmacı olarak gözlem, deney ve analiz gibi bilimsel yöntemleri izlemek hem de bilimsel bulguları uygulamak için yaratıcı olmak durumundadırlar. Psikologlar araştırma yaparak geliştirdikleri kuramları sınarlar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni bilgileri uygulama alanında çalışanların kullanımına sunarlar. Ayrıca, bireylerin ve toplumların değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirirler.

Psikologlar temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yaparlar, toplumdaki örgütlere ve diğer kurumlara danışmanlık hizmeti verirler, bireylere tanı koyar ve tedavi ederler, lise ve üniversitelerde psikoloji öğretirler, çeşitli testler kullanarak zekâyı ve kişiliği ölçerler, davranışları ve bilişsel işlevleri değerlendirip gerekli durumlarda yardımcı olurlar.

Psikologlar bazı işlerde bağımsız olarak çalışırken diğerlerinde doktor, hukukçu, okul personeli, bilgi işlem uzmanı, mühendis, yasa koyucu, polis, asker ve yöneticilerle takım hâlinde çalışarak, toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden lâboratuvarlarda, hastahanelerde, adliyede, okullarda, üniversitelerde, halk sağlığı merkezlerinde, kitle iletişiminde, hapishanelerde ve pek çok başka işyerinde çalışırlar. Örneğin stresi yenip performansı artırmaya yönelik programlarda yönetici ya da sporcularla birlikte çalışırlar. Adlî kararlar için hukukçulara gerekli bilgi ve önerileri sağlarlar. Okul reformunda eğitimcilerle, psikiyatri kliniklerinde psikiyatr ve sosyal çalışmacılarla, pediatri, onkoloji ve nöroloji gibi kliniklerde de uzman doktorlarla birlikte çalışırlar.

Konu ile ilgili aramalar: Psikoloji Nedir Psikoloji ödev ara Psikoloji kelime anlamı Psikoloji sözlükte ara Psikoloji ansiklopedi bilgi bankası ara Psikoloji ne demek Psikoloji neye denir

Psikoloji ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver