Prizmanın alanı ve hacmi

Konu ile alakalı etiketler: , prizmaların alan ve hacimleri, prizmalarda alan ve hacim, prizmalar alan ve hacimleri, üçgen prizmanın alanı ve hacmi, kare prizmanın alanı ve hacmi, prizmaların alanı ve hacmi, prizmaların alanları ve hacimleri, prizma alan ve hacimleri, altıgenin açılımı, üçgen prizma alan ve hacim, prizmaların hacimleri ve alanları, prizma alan ve hacim, kare prizmanın hacmi ve alanı, silindirin açık şekli, prizma ve piramitlerin alan ve hacimleri, kare prizma alan ve hacim, üçgen prizma alanı ve hacmi, düzgün prizma ve piramitlerin açık ve kapalı şekilleri, silindirin açık hali, dik prizmalar ve piramitler soru, altıgen prizmanın açılımı, kare dik prizmanın alanı ve hacmi, prizmaların alanı,

 

Prizmaların Alan Ve Hacimleri – Kare Prizmaların Açık Hali – Dikdörtgenler Prizması


PRİZMALARIN ALAN ve HACİMLERİ

Alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan cisimlere prizma denir. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma adı verilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayrıtlara yanal ayrıt denir.

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

[AA’]Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması [BB’]Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması [CC’]Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması [DD’]

yanal ayrıtlardır.
Dik prizmalarda yanal ayrıt cismin yüksekliğine eşittir.
Cismin yüksekliğine h dersek
h = |AA’| = |BB’| = |CC’| = |DD’| olur.

Prizmanın Hacmi

Hacim=Taban Alanı x Yükseklik

Dik prizmanın taban biçimi nasıl olursa olsunPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yanal yüzeyi daima bir dikdörtgen olur. Yanal yüzü oluşturan dikdörtgenin alt kenarı tabanın çevresi kadardır. Diğer kenarı ise h yüksekliği kadar olur.
Yanal Alan = Taban çevresi x Yükseklik

Bütün dik prizmaların yanal alanı taban çevresi ile yüksekliğin çarpımıdır. Bütün Alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamıdır.
Tüm Alan = Yanal Alan + 2. Taban Alanı

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

1. Dikdörtgenler Prizması
Dikdörtgenler prizması yan yüzeyleri karşılıklı ikişer ikişer eş olan altı adet dikdörtgenden oluşan prizmadır. Burada hacimPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması taban alanı olan (a.b) ile yükseklik olan (c) nin çarpımıdır. Alan ise (a.b)Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması (b.c) ve (a.c) yüzey alanlarının ikişer katlarının toplamıdır. Dikdörtgenler prizmasında birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.

Cisim köşegeni daima prizmanın içinden geçer. Yüzeylerinden geçmez. Sadece bir yüzeyden geçen köşegene o yüze ait yüzey köşegeni denir. Burada köşegenlerin uzunlukları
|AC’| = |A’C| = |BD’| = |B’D| = e (cisim köşegeni)
|BD| = f (Yüzey köşegeni) olsun. Bu durumda
Hacim = a.b.c

Alan =2(ab+bc+ac)
Alan = 2 (ab + bc + ac)
Cisim Köşegeni: e =Öa2 + b2 + c2
Yüzey Köşegeni: f = Öa2 + b2

2. Kare Prizma
Tabanı kare olan prizmalara kare prizma denir. Yan yüzü dört adet eş dikdörtgenden oluşur.

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Hacim = a2 . h
Yanal Alan = 4 . a . h
Alan = 4.ah + 2.a2

Cisim köşegeni : e = Öa2 + a2 + h2

3. Küp

Bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmaya küp denir. Tüm yüzeyleri kare dir.

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Hacim = a3
Alan = 6a2
Kübün yüzey köşegenleri birbirine eşittir.
Yüzey köşegeni: f = aÖ2
Cisim köşegeni: e = aÖ3

4. Üçgen Prizmalar
Prizmalar tabanlarının şekline göre isim aldıklarından tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.

Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.

a. Eşkenar Üçgen Prizma
Eşkenar üçgen prizmanın tabanları eşkenar üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.Tabanı eşkenar üçgen olduğundan
Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Tabanı eşkenar üçgen olduğundan

Taban alanı Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Hacim Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Taban çevresi 3a olduğundanPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yanal alan 3a.h dır.
Buradan tüm alanı
Tüm alan Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

b. Dik Üçgen Prizma
Dik üçgen prizmanın tabanı dik üçgendir. Yan yüzeyleri ise üç tane dikdörtgenden oluşur.
Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Tabanı dik üçgen olduğundan
Taban alanı = Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Hacim Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Taban çevresi a + b + c olduğundanPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Yanal alan = (a + b + c) . h
Tüm Alan = b . c + (a + b + c) . h

5. Silindir
Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Silindirin yan yüzü dikdörtgen biçimindedir. Dikdörtgenin bir kenarı yükseklik kadarPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması diğer kenarı ise taban dairesinin çevresi kadardır.

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

Taban alanı= pr2
Hacim= pr2h

Taban çevresi 2pr olduğundan yanal alan 2prh olur.
Tüm alan = 2prh+ 2pr

Bir dikdörtgen levha bir kenarı etrafında döndürüldüğünde silindir elde edilir.


Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

6. Düzgün Çokgen Prizmalar
Tabanı düzgün çokgenlerden oluşan prizmalara düzgün çokgen prizmalar deriz. Taban ayrıtları birbirine eşittir. Diğer dik prizmalarda olduğu gibi düzgün çokgen prizmalarda da yanal ayrıt aynı zamanda yüksekliktir.
* Dik prizmalarda taban şekli ne olursa olsunPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ve yanal alanın ise taban çevresi ile yüksekliğin çarpımı olduğunu unutmayalım.

EĞİK PRİZMALAR

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

1. Eğik Kare Prizma
TabanıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması bir kenarı a olan kareden oluşan prizma bir yöne doğru taban düzlemi ile a açısı yapacak kadar eğilirse eğik kare prizma elde edilir.
Prizmanın yanal ayrıtlarına l dersekPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
Prizmanın yüksekliği h =l .sin a olur.
Eğik prizmanın yanal ayrıtlarına dik olacak şekilde oluşan kesitine dik kesit denir. Eğik kare prizmanın iki yan yüzeyi dikdörtgenPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması diğer iki yan yüzeyi ise paralelkenardır.
Eğik kare prizmanın dik kesitinin bir kenarı taban kenarı a kadarPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması diğeri isePrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
a’=a.sin a kadardır.
Buradan;
Dik Kesit Alanı = Taban Alanı x Sin a

Dik kesit çevresi = 2a +2a.sin a
Eğik prizmaların yanal alanlarının toplamı
Yanal alan= Dik kesit çevresi x Yanal Ayrıt

bağıntısı ile bulunur. Alt ve üst tabanlar ilave edildiğinde tüm alan bulunmuş olur. Bütün prizmalarda olduğu gibi eğik prizmalarda da hacimPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması taban alanı ile yüksekliğin çarpımı ile bulunur.
Hacim = Taban Alanı x Yükseklik

Ayrıca dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımı ile de hacim bulunabilir.
Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt

Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması

2. Eğik Silindir
|AA’| = |BB’| = l
Yanal ayrıtı l olan ve taban düzlemi ile a açısı yapan eğik silindirde yükseklikPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması
h=l.sin a

Dik Kesit Alanı=Taban Alanı x Sin a
Eğik silindirin yan yüz alanıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması dik kesit çevresi ile yanal ayrıtının çarpımıdır. Bütün eğik prizmalarda olduğu gibi eğik silindir de de hacimPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması dik kesit alanı ile yanal ayrıtın çarpımına eşittir.
Hacim = Taban Alanı x Yükseklik
Hacim = Dik Kesit Alanı x Yanal Ayrıt
Yanal Alan = Dik Kesit Çevresi x Yanal Ayrıt

PRİZMALARIN ÖZELLİKLERİ
DİK Google Page RankingİZMALAR
Tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. Prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. Örneğin kare dik prizmaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması üçgen dik prizma gibi.

Dik Prizmanın Özellikleri
1) Alt ve üst tabanları eş ve paraleldir.
2) Yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur.
3) Yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir.
4) Bir dik prizmanın yanal alanıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
5) Bir dik prizmanın tüm alanıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yanal alanı ile iki taban alanının toplamına eşittir.
6) Bir dik prizmanın hacmiPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.
7) Bir dik prizmanın; köşe sayısı KPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yüz sayısı YPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması ayrıt sayısı A ile gösterilirse bunlar arasında K+Y-A=Z bağıntısı vardır.

A) Kare Dik Prizma
Tabanı kare olan dik prizmaya kare dik prizma denir. Kare prizmanın alt ve üst tabanları birbirine eş iki karePrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizmasıyan yüzeyleri ise birbirine eş dikdörtgenlerdir.
Taban Çevresi = 4aPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Taban Alanı = a2 Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Yanal Alanı = 4 ah
Bütün Alanı : A = 2 Ta + Ya
= 2a2 + 4 ah = 2a (a+2h)

Hacim = a2 .h Cismin köşegeninin uzunluğu : k =

B) KÜP
Bütün yüzleri karesel bölge olan dik prizmaya küp denir.
Taban Çevresi = 4aPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Taban Alanı = a2 Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Yanal Alan = 4a2
Bütün Alan = 2 Ta + Ya Hacmi = a3Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Yüzey Köşegeni = a
= 2 a2 + 4 a2 = 6 a2 Cisim Köşegeni = a

C) DİKDÖRTGENLER PRİZMASI
Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan dik prizmaya dikdörtgenler prizması denir.
Taban Çevresi = 2.(a+b)Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Taban Alanı = a.b
Yanal Alanı = 2.(a+b).cPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Bütün Alan = 2.(ab+ac+bc)
Hacmi = a.b.c.Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Cisim Köşegeni =

D) ÜÇGEN DİK PRİZMA
Tabanı üçgen olan dik prizmayaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması üçgen dik prizma denir.
Sayfa 226 üçgen prizma ekle.
Tabanları üçgen ve bu üçgenler birbirine eştir.
Yan yüzeyleri dikdörtgendir.
Yanal ayrıtlar eş ve birbirine paraleldir.

Taban çevresi = a+b+cPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Taban alanı = (a+b+c).h
Bütün alanı = 2.Ta+YaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Hacmi = Ta x h

E) DÜZGÜN ALTIGEN DİK PRİZMA
Tabanı altıgen olan dik prizmayaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması düzgün altıgen dik prizma denir.
Yan yüzeyleri birbirine eş 6 dikdörtgenden oluşur.
Tabanlarındaki altıgen 6 eş kenar üçgeninin birleşmesinden oluşur.

Taban alanı = 6 . Yanal alan = 6.a.h
Bütün alan = 2.Ta + YaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Hacmi = Ta . h
= 2.3 ak + 6 ah = 3 ak . h
= 6 a.(k + h)

F) DİK SİLİNDİR
Bir dikdörtgensel bölgenin kenarlarından biri etrafında 360o döndürülmesiyle oluşan cisme dik silindir denir.
Dik silindir tabanları birbirine eş daireler olan bir dik prizmadır.
Tabanının yarı çapı rPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yüksekliği h olan dik silindirin;

.r2 Prizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler PrizmasıTaban alanı = .r.hYanal alanı = 2 .
Bütün alanı = 2. Ta + YaPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması Hacmi = .r2.h

2) PİRAMİTPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması DİK KONİ VE KÜRE
Evin çatısı gibi cisimler piramide; dondurma külahı gibi cisimler koniyePrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması top gibi cisimlerde küreye benzetilebilir.
Not : Prizmaların ikişer tabanı olduğu haldePrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması piramit ve koninin bir tabanı vardır. Bu özellik piramit ile prizmaları birbirinden ayıran en önemli özelliktir.

A) PİRAMİT
Tabanı çokgenPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması yanal yüzleri ise ortak bir tepe noktasında birleşen üçgenlerden oluşan yüzlülere denir. Piramitler de prizmalar gibi tabanlarına göre adlandırılırlar. Örneğin; tabanı üçgen olan piramide üçgen piramit denir.
Düzgün piramitlerin özellikleri
Taban bir düz çokgendir

Sayfamızda Prizmalar hakkında detaylı bilgilerPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması ders notlarıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması konu anlatımlarıPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizması prizmalara ait resimler şekillerPrizmaların Alan Ve Hacimleri - Kare Prizmaların Açık Hali - Dikdörtgenler Prizmasıprizmaların özellikleri gibi birçok konuda aradığınız herşeyi kolaylıkla bulabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver