Preseptal Sellülit

Preseptal sellülit terimi gözkapaklarının orbital sep- tumun anterior bölgesinde izole bulunan infeksiyoz olayını gösterir. Preseptal sellülite periorbital sellülit de denir. Orbital septum orbital çerçevenin periostundan gözkapaklarındaki tarsal plaklara vertikal olarak uzanan ince bir fasia tabakasıdır. infeksiyonun preseptal dokulardan orbita içine yayılımına karşı etkili bir barier oluşturur, böylece preseptal sellülit orbital sellülite ilerlemez.1,2 Preseptal dokular esas olarak iki yolla infekte olabilir: 1. Daha çok küçük çocuklarda görülen, ama her yaşda meydana gelebilen travma sonrası sekonder bakteriyel infeksiyon sonucu 2. Primer bakteriyemi sonucu preseptal sellülit meydana gelebilir. Bu yol özellikle bakteriyemi riski yüksek olan 3-36 ay arası çocuklarda meydana gelir. Konjuktiva, göz kapakları veya komşu yapıların lokalize infeksiyon veya inflamasyonunun yayılımı da preseptal sellülite neden olabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver