Post Travmatik Preseptal Sellülit

Post travmatik preseptal sellülit göz kapaklarının, yüzün veya kafa derisinin delici yaralarından sonra meydana gelir. Belirgin bir delici yaralanma olmadan künt travma sonrası da meydana gelebilir. Böcek ısırığı dahil lokal cilt travmalarının sekonder bakteriyel infeksiyonu preseptal sellülite yol açabilir. En sık saptanan etyolojik ajanlar Staphylococcus aureus (S. aureus) ve Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) ‘dir. Polimikrobial infeksiyonlar da meydana gelir. Diğer bakteriel nedenler Peptokoklar, Peptostreptokoklar ve Bakteroides gibi anaeroblardır. Aerob gram negatif basillerle infeksiyon nadirdir. Pasteurella multocida (P. multocida) köpek ve kedi ısırıkla rından sonra en sık post travmatik preseptal sellülit oluştu ran organizmadır.
Klinik semptom ve bulgular büyük oranda yaralan manın şiddeti, yaralanmadan sonra geçen zaman, infekte eden organizmaya bağlı olarak belirlenir. Tutulan kapaklar ödemli, eritemli ve tipik olarak hassastır. Sıcaklık artışı vardır. Ciltte hasar veya böcek ısırığı fark edilebilir. Bu hastalarda genellikle ateş, lökositoz gibi sistemik hastalık bulguları olmaz. Eğer abse gelişti ise subkutan dokularda fluktuasyon görülebilir. Lenfödem sonucu karşı tarafdaki göz kapağında da şişlik meydana gelebilir. İzole preseptal sellülit formlarında görme etkilenmez ve proptosis ve göz hareketlerinde rahatsızlık yoktur (Tablo 1). Nadiren göz kapağı ödemi gözün değerlendirilmesini önleyecek kadar şiddetli olur. Bu durumlarda göz küresini değerlendirmek ve orbital septumun posterior yapılarının tutulumunu ekar- te etmek için görüntüleme yöntemlerine baş vurulur. Şid detli post travmatik preseptal sellülit vakalarında oftalmo loji konsultasyonu önemlidir, çünkü göz küresi hasarı riski vardır.  Laboratuar incelemeleri tedavi planına yardımcı ol mak amacı ile mukopürülan materyalin Gram boyama ve aerobik ve anaerobik kültürlerini içerir. Komplikasyonsuz posttravmatik preseptal sellülit genellikle Gram-pozitif bakterilere karşı etkili olan ve oral verilebilen sefaleksin, dikloksasilin veya klindamisin gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Amoksisilin klavulanat veya ilişkili ajanlar köpek ısırması nedeni ile oluşan post travmatik sellülitte yüksek P. multocida prevalansı nedeni ile seçilecek ilaçtır. Tetanoz proflaksisi de standart öneriler doğrultusunda düşünülmelidir.1 Antimikrobial tedaviye hızlı cevap alın mazsa büyük abselerin cerrahi drenajı da gerekebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver