Polinomlarla videolu konu anlatımı 10.sınıf kısa ders notları özet çözümlü sorular test çöz 2013-2014

Polinomlarla ilgili çözümlü sorular polinomlar çıkmış sorular
Alt tarafta bulunan videolar geçen polinom özellikleri
Reel katsayılı polinoınları tanıyabilme
Bir fonksiyonu polinom yapan üs değerlerini bulabilme
Pqlinoınların özdeşliğini kullanabilme
Polinom özdeşliği yardımıyla; bir kesri, basit kesirlerine ayırabilme
Polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma işlemlerini yapabilme
Polinomlarda bölme işlemini yapabilme
Polinomlarda Horner yöntemi (sentetik metot) ile bölme yapabilme
Polinomlarda derece işlemlerini yapabilme
Bir özdeşlikte değişkenin yerine her reel sayının yazılabileceğini fark etme
P(x) polinomunun x – k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x – k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(x) in x – k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomu verildiğinde P(mx + n) nin x – k ile bölümünden kalanı bulma
P(ax + b) polinomunun x – k ile bölümünden kalanının P(ak+b) olduğunu yazabilme

Bir polinomun katsayılar toplamını ve sabit terimini bulabilme
Bir polinomun çift kuvvetli veya tek kuvvetli terimlerinin katsayılar toplamını bulma
P(x) in xn – k ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in xn + ax + b ile bölümünden kalanı bulabilıne
P(x) in (x – a) (x _ b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) in (x – a) (x – b) ile bölümünden kalan biliniyorsa, (x – a) ile bölümünden kalanı bulma
P(x) in (x – a) ve (x – b) ile bölümünden kalanlar biliniyorsa, (x – a).(x – b) ile bölümünden kalanı bulabilme
P(x) polinomu (x – a)n ye tam bölünüyorsa, türev yardımıylaîbilinmeyen katsayıları bulabilme
P(x) polinomu (x – a)n ye tam bölünüyorsa, Horner yöntemiyle bilinmeyen katsayıları bulabilme
(x – a).P(x) = (x – a).Q(x) biçiminde verilen polinomlarda P(a) yı bulabilme

Sponsorlu Bağlantılar

Özdeşlikler yardımıyla polinomlarda değer bulabilme
Bir polinomun derecesini tespit edebilme ve bu dereceye ait polinomun genel ifadesini yazarak özdeşlik sorularını çözebilme
n. dereceden polinomun bir çarpanı verildiğinde diğer çarpanı genel ifadesiyle yazabilme
“A sayısı n ye tam bölünüyorsa, n yi bölen sayılara da tam bölünür.” teoreminin polinomlarda uygulamasını yapabilme

PDF Konu Anlatımı İndir

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver