Polinom Nedir Hakkında Bilgi

Polinom Nedir

Polinom anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Polinom Nedir, Polinom Ne Anlama Gelir, Polinom Ne Demektir, Polinom Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Polinom ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Polinom Anlamı

Katsayıları gerçel, kuvvetleri doğal sayılardan oluşan P(x)=a0+a1x+a2x2+…..+anxn biçimindeki her bir ifade, çokterimli. Bu gerçel katsayılı polinomlar, gerçel sayılar kümesine x elemanını katmakla elde edilen ve R[x] biçiminde gösterilen halkanın (polinomlar halkası) elemanlarıdır. Sıfır dışındaki her bir gerçel sayıya “sabit polinom”, 0′a “sıfır polinom” denir. 2-3x+x2, A2, x3-1,0 vb., polinomlara örnektir. Bir polinomda derecesi (kuvveti) en yüksek olan terimin katsayısına “baş katsayı”, söz konusu dereceye de “polinomun derecesi” denir. İki polinomun eşit olması için gerek ve yeter koşul, derecelerinin ve aynı dereceli terimlerin katsayılarının eşit olmasıdır. İki polinomun çarpımı tüm terimlerin birbirleriyle çarpımlarının toplamına eşittir. Çarpımın derecesi, çarpanların dereceleri toplamı kadardır. Örneğin P(x)=2-x, Q(x)=x+x4 ise P(x). Q(x)=2x-x2+2×4-x5′tir.

İki polinomun bölümü de, sayılardakine benzer biçimde tanımlanır. P(x)=Q(x). T(x)+K(x) eşitliğinde P(x)’e “bölünen”, Q (x)’e “bölen” T(x)’e “bölüm” ve K(x)’e de “kalan” denir. Kalan sıfıra eşitse P(x) polinomu Q(x)’e bölünür denir. P(x)’in derecesi Q(x)’inkinden büyük olduğu hâlde kalan sıfırdan farklıysa bölmeden söz edilemez. Öyleyse polinomlar halkası bölme işlemine göre kapalı değildir. Aşağıdaki işlemde x5-2×3+x2+x-1 polinomunun x2-1′e bölünebildiği görülmektedir. Bir P(x) polinomunun (x-a)’ya bölünmesinden elde edilen kalan, P(a)’ya eşittir. P(a)=0 ise, P(x) polinomu (x-a) ile bölünebilir demektir. R[x] halkasına yine tanımsız ve belirsir bir y elemanı katmakla, daha geniş R[x,y] halkası elde edilir. Örneğin P(x,y)=2x3y2+xy4-y5 polinomu R[x,y]‘nin elemanıdır.

Burada olduğu gibi, R[x,y] halkasının elemanlarından her bir terimin derecesi x ve y’lerin dereceleri toplamına eşittir. Gerçel sayılar kümesine eklenen x,y gibi elemanlar yine gerçel sayılar olursa, birer sürekli fonksiyon elde edilmiş olur. Sabit olmayan iki ya da daha çok polinomun çarpımı biçiminde yazılamayan polinomlar “indirgenemeyen polinom” adını alır. İndirgenemeyen bir polinomun baş katsayısı 1 ise bu, “asal polinom”dur.

Konu ile ilgili aramalar: Polinom Nedir Polinom ödev ara Polinom kelime anlamı Polinom sözlükte ara Polinom ansiklopedi bilgi bankası ara Polinom ne demek Polinom neye denir

Polinom ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver