Paratiroidektomi Hasta Onam Formu

  >>> Paratiroidektomi – Primer Hiperparatiroidizm Nedeni İle Paratiroid Bezlerinin Çıkarılması Onam Formu <<<

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler:Paratiroid bezleri; boyun kökünde genellikle tiroid bezinin arkasına yerleşmiş küçük bezlerdir. Kanda kalsiyum seviyesini kontrol eden paratiroid hormonu üretirler. Kan kalsiyum seviyesinin iyi kontrolü; sağlıklı kemiklerin korunması, beyin ve sinir dokusunun düzenli çalışması için önemlidir. Genellikle tiroid dokusuna yakın yerleşimli olan 4 adet paratiroid bezi vardır. Faaliyetleri tiroid bezi çalışmasından bağımsızdır.Primer hiperparatiroidizmde; paratiroid bezlerinizin biri yada daha fazlası aşırı çalışır ve çok fazla paratiroid hormonu üretir hale gelir. Bu durum kanda kalsiyum artışına neden olarak çeşitli yıkıcı etkilere yol açabilir. Şiddetli durumlarda ölüm görülebilmektedir. Aşırı paratiroid hormonu üretimini kontrol altına almak için hastalıklı paratiroid bezlerinin (birden fazla olabilir) ameliyatla çıkarılması gerekmektedir. Bu operasyon paratiroidektomi olarak bilinir.
Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir?Hastalığınıza müdahale edilmediği takdirde kemiklerden kalsiyum emilerek kanda kalsiyum düzeyi yükselir.Kemikten kalsiyum emilimine bağlı kemik erimesi, kemik tümörleri denilen kistlerin oluşması, kemiklerde kolay kırık oluşması, kemiklerde gelişen şekil bozukluklarının vücutta çeşitli şekil bozukluklarına yol açması önemli durumlardır. Ayrıca kanda yüksek miktarda bulunan kalsiyum vücutta çeşitli organ ve dokularda çökerek çeşitli hastalıklara yol açabilir. Örneğin böbrek taşlarına, hipertansiyona bu durumda sık rastlanmaktadır. İleri düzeyde kalsiyum yüksekliğinin görüldüğü ciddi durumlarda ise hiperkalsemik kriz ve ölüm görülebilir.
Nasıl bir tedavi/girişim uygulanacak (Alternatif tedaviler hakkında bilgi içermelidir):Operasyonunuz sırasında çeşitli anestezi teknikleri kullanılabilir. Bunlardan biri genel anestezidir ki bu sizin operasyon sırasında uyanık olmayacağınız anlamına gelir. Ayrıca operasyon öncesi hasta olan paratiroid bezi tespit edilmiş ise sadece hastalıklı olan bezi çıkarmak için operasyon bölgesinin enjeksiyon yaparak uyuşturulması ve gerekirse uyku verici ilaçların da buna eklenmesi ile operasyonunuz gerçekleştirilebilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına cerrahınızla konuşarak karar vermelisiniz.Operasyon sırasında cerrah hasta olan paratiroid bezi ya da bezlerini bulup çıkartmaya çalışacaktır ve gerekirse diğer paratiroid bezlerini belirleyecek, görecek ve muhtemelen tanı ve tedavi için bazı örnekler alacaktır. Gerekirse operasyon sırasında kan tetkiklerine başvurulacaktır. Operasyon genellikle boyun ön kesiminde bir kesi yapılarak gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı durumlarda koşullar el verdiği takdirde çok daha ufak bir kesiden hasta olan paratiroid bezi çıkartabilmektedir. Bu durum genel anestezi ihtiyacını ortadan kaldırabileceği gibi operasyon sonrası ağrı yakınmanızın oldukça az olmasına ve aynı gün taburcu olmanızı da sağlayabilecektir. Yaklaşık 20 hastadan 1’inde operasyon sırasında anormal bezler bulunamayabilir. Bunun nedeni bezin çok küçük veya gizli olmasına bağlı olarak görülememesi veya bulunmamasıdır. Çok nadir olan bu durumda paratiroid bezi, tiroid bezi içinde veya boyun yerine göğüs kafesi içinde yerleşmiş olabilir. Eğer böyle ise çıkartılabilmesi için başka bir operasyon, yani tiroid bezinin bir bölümünün çıkarılması ya da göğüs kafesinin orta hattan açılması gerekebilir.
Mevcut Alternatif Yöntemler: Genellikle hastalar şikayetleri için ilaç alımını deneyecektirler. Cerrahinin alternatifi ameliyat olmamaya karar vermektir.
Ciddi veya Sık Oluşan Riskler:Ø  Ameliyat izi : Paratiroid bezlerinin cerrahi kesisi sıklıkla bir deri katlantısını takip edecek şekilde yapılır. Genellikle ince bir çizgi bırakarak veya tama yakın iyileşir, ancak bazı insanlarda normal yara izinden daha kalın ve kabarık bir iz kalabilir. Bu nadiren görülür, ancak vücudunuzda daha önce böyle olan başka bir yara izi varsa lütfen cerrahi ekibe bilgi veriniz.Ø  Ses Değişikliği : Paratiroid bezlerine çok yakın seyreden; ses tellerine giden küçük sinirler vardır ve operasyon dikkatli yapılmasına rağmen zedelenebilir. Bu sinirlerden birisinin zedelenmesinin etkileri zayıf ve kısık sestir. Bu değişiklik zamanla düzelir. Kalıcı olarak anormal ses değişikliği olma şansı yüzde 1 ‘den azdır.Ø  Hipokalsemi : Ameliyat sonrası paratiroid hormonu düşmesine bağlı kan kalsiyum düzeyleri düşeceği için buna bağlı yüz, el ve ayaklarda uyuşma, kasılma gibi yakınmalar olabilir. Bu beklenen bir durumdur. Ancak bunlar geçicidir ve olduğu takdirde kalsiyum ve D vitamini tedavisi ile hastaların rahatlaması sağlanırØ  Diğer Sorunlar : Her ameliyattan sonra enfeksiyon, kanama vb gibi sorunlar oluşabilir.Bu potansiyel yan etkilerin ve sorunların oldukça nadir olduğunu vurgulamak isteriz. Ancak sizi uyarmadan böyle bir sorun gelişmesindense sizi bilgilendirmenin en iyi yol olduğuna inanıyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.

–> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Paratiroidektomi – Primer Hiperparatiroidizm Nedeni İle Paratiroid Bezlerinin Çıkarılması Onam Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver