Özel Üçgenler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: DGS Özel Üçgenler, DGS Özel Üçgenler Konu Anlatımı, KPSS Özel Üçgenler, KPSS Özel Üçgenler Ders Notu

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Özel Üçgenler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Özel Üçgenler:

Bu ders notumuzda önemli bir konumuz olan ve birçok sınavda YGS, LYS, KPSS, DGS vb karşımıza çıkan Özel Üçgenler (Dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen vb), özel üçgenlerin genel özellikleri, kuralları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

DİK ÜÇGEN

Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır.şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs[AB] ve [AC] kenarlarıdik kenarlardır. EnBasit.com

PİSAGOR BAĞINTISI

Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir.ABC üçgeninde  m(A) = 90°

a2=b2+c2
EnBasit.com

ÖZEL DİK ÜÇGENLER

1. (3 – 4 – 5) Üçgeni

Kenar uzunlukları (3 – 4 – 5) sayıları veya bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgendir. (6 – 8 – 10), (9 – 12 – 15), … gibi EnBasit.com

2. (5 – 12 – 13) Üçgeni

Kenar uzunlukları (5 – 12 – 13) sayıları ve bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgenlerdir. (10 – 24 – 26), (15 – 36 – 39), … gibi. EnBasit.com
Kenar uzunlukları 8, 15, 17 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir. EnBasit.com
Kenar uzunlukları 7, 24, 25 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir. EnBasit.com

3. İkizkenar dik üçgen

ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni

ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğündeABH ve ACH (30° – 60° – 90°) üçgenleri elde edilir.|AB| = |AC| = a

|BH| = |HC| = EnBasit.com
pisagordan EnBasit.com
EnBasit.com
(30° – 60° – 90°) dik üçgeninde; 30°’nin karşısındaki kenarhipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır. EnBasit.com
5. (30° – 30° – 120°) Üçgeni(30° – 30° – 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur. EnBasit.com
6. (15° – 75° – 90°) Üçgeni (15° – 75° – 90°) üçgeninde hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs|BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dörtkatıdır. EnBasit.com

ÖKLİT BAĞINTILARI

Dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin verildiği durumlarda benzerlikten kaynaklanan öklit bağıntıları kullanılır. EnBasit.com

1. Yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir.

h2 = p.k

2.

            b2 =  k.a

              c2 = p.a

3. ABC üçgeninin alanını iki farklı şekilde yazıp eşitlediğimizde

a.h =b.c

Yukarıda anlatılan öklit bağıntıları kullanılarakEnBasit.com elde edilir.Genellikle bu öklit bağıntısını kullanmak yerine, yukarıdaki öklit bağıntıları ve pisagor bağıntısını kullanarak çözüme gideriz.

İKİZKENAR ÜÇGEN

İkizkenar üçgenin tepe açısından tabanına çizilen yükseklik, hem açıortay, hem de kenarortaydır. EnBasit.com
1. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda yükseklik ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC| |BH| = |HC|m(B) = m(C) EnBasit.com
2. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC|, [AH] ^ [BC]m(B) = m(C) EnBasit.com
3. Bir üçgende, yükseklik aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir.|AB| = |AC| m(BAH) = m(HAC)m(B) = m(C) EnBasit.com
İkizkenar üçgende açıortay, kenarortay ve yüksekliğin aynı olması birçok yerde karşımıza çıktığından çok iyi bilinmesi gereken bir özelliktir.
4. İkizkenar üçgende ikizkenara ait yükseklikler eşittir. Bu durumda yüksekliklerin kesim noktasının ayırdığı parçalarda eşit olur. EnBasit.com
5. İkizkenar üçgende ikizkenara ait kenarortaylar ve kenarortayların kesim noktasının ayırdığı parçalar da birbirine eşittir. EnBasit.com
6. İkizkenar üçgende eşit açılara ait açıortaylar da eşittir. Açıortaylar birbirini aynı oranda bölerler.
7. İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikiz kenarlara çizilen dikmelerin toplamı, ikizkenarlara ait yüksekliği verir.

|AB| = |AC| Þ |LC| = |HP| + |KP|
EnBasit.com
8. İkizkenar üçgende tabandan ikiz kenarlara çizilen paralellerin toplamı, ikiz kenarların uzunluğuna eşittir.EnBasit.com EnBasit.com

EŞKENAR ÜÇGEN

1. Eşkenar üçgende bütün açıortay, kenarortay yükseklikler çakışık ve hepsinin uzunlukları eşittir.nA = nB = nC = Va = Vb = Vc = ha = hb = hc EnBasit.com
2. Eşkenar üçgenin bir kenarına a dersek yük seklikEnBasit.comBu durumda eşkenar üçgenin alanı

EnBasit.com
EnBasit.com

yükseklik cinsinden alan değeri

Alan(ABC) = EnBasit.com

3.Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen dik uzunlukların toplamı, eşkenar üçgene ait yüksekliği verir.Bir kenarı a olan eşkenar üçgende;

EnBasit.com
EnBasit.com
4. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenar uzunluğuna eşittir. EnBasit.com

Bir kenarı a olan ABC eşkenar üçgeninde

EnBasit.com

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Özel Üçgenler
Dosya Boyutu/Türü: 384 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver