Otoklav Flash Program Kullanma Talimatı

  >>> Otoklav Flash Program Kullanma Talimatı <<<

1.0 AMAÇ: Ameliyat esnasında sterilitesi bozulmuş, hastaya hemen kullanılması gereken yedeği olmayan aletlerin “flash “ programla steril edilme yöntemini belirlemektir
2.0 KAPSAM: Otoklavlarında “flash “ programı olan ve bu programı uygulayan tüm birimleri kapsar.

Sponsorlu Bağlantılar

3.0 SORUMLULAR:v  Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusuv  Flash Otoklavı Kullanıcıları
4.0 TEMEL İLKELER:1.”Flash” program hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan ve temiz/temizlenmiş aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için kullanılır.2.Paketli materyal ve konteynerler ile implant materyali flash programda steril edilmez.3.Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz.Otoklavın kontrolleri ( mekanik, kimyasal, biyolojik ) yapılmalıdır.
5.0 UYGULAMA:1.Aletler otoklava konmadan önce dekontamine edilir.2.Flash program kullanılarak steril edilir.       Porsuz, lümensiz materyal 132 oC  de 3 dakika        Porlu lümenli materyal 132 oC de 10 dakika        (ön vakumlu ise 132 oC de 4 dakika)3.Steril malzeme sterilizatörden hastaya taşınırken kontaminasyon engellenmelidir, “Flash” otoklavı ameliyat masasına en yakın noktada bulundurulur.

6.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR:v  Hastane İnfeksiyonları El Kitabı

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

Konuyla ilgili aramalar: Otoklav Cihazı Flash Program

–> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Otoklav Flash Program Kullanım Talimatını İndir  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver