Oryantasyon Eğitimleri Talimatı

  >>> Oryantasyon Eğitimleri Talimatı <<<

1. AMAÇ:  İşe yeni başlayan veya çalıştığı birim değişen personele verilen oryantasyon eğitimlerini tanımlamak; süreci takip edecek, eğitimi verecek kişileri belirlemektir.
2. KAPSAM:  Tüm personeli kapsar.
3.TANIMLAR: Eğitim: Bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir programdır. Hizmet İçi Eğitim: Çalışanlara çalıştıkları süre içinde mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmetin kalitesini yükseltmek, mesleki hataların önüne geçebilmek,  sürekli iyileşip gelişmek için verilen eğitimlerdir.Oryantasyon eğitimi: Kuruma yeni gelen personelin kurumun amaç ve politikasını yapısını kendi görev yetki ve sorumluluklarını tanımaları için yapılan eğitimdir.
4. İŞLEM:     4.1. Oryantasyonun Eğitimlerinin Amacı; ü  İşe yeni başlayan personeli işe alıştırmak, kendine güven kazanmasını sağlamak,
İşyerine bağlılığının ve verimliliğinin arttırılması, çalışana rahat bir ortam hazırlamak ve bunu hissettirmek.ü  Hastanemizdeki işleyiş mekanizmasını anlatarak, yeni personelin adaptasyonunu en kısa sürede sağlayarak, hastanemizin işleyen çarkları arasındaki yerini en kısa sürede almasını sağlamak.ü  Oryantasyon eğitimi personel servisi eğitim sorumlusu tarafından yürütülür ve eğitim sürecinde yapılanları takip eder. Bu süreçte yeni başlayan personele rehberlik eder, sorunlarını ve beklentilerini dinleyerek çözüm yolları bulur ve önerir.4.2. Oryantasyon Eğitimlerinin Organizasyonu: Hastanemizde işe başlayan personel özlük servisinde işlemleri bittikten sonra eğitim birimine yönlendirilir. Eğitim birimi tarafından ilgili kişilerle görüşülerek oryantasyon eğitimi organize edilir ve takibi yapılır.4.3. İşe Yeni Başlayan Personele Verilen Eğitimler:4.3.1. Sicil Amiri Tarafından Verilecek Eğitimlerü  Kurum hakkında genel bilgi verilmesi,ü  Çalışma kurallarının anlatılması (çalışma saatleri, işe geliş-gidiş-servis, geç gelme, devamsızlık, izinsiz işten ayrılma v.b.),ü  Görev tanımı, yetki ve sorumluluklarının anlatılması,ü  Sağlık işlemlerinin anlatılması (viziteye çıkış, hastaneye sevk, tedavi ve istirahat),ü  Çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılması,ü  Yapacağı iş ile ilgili dokümanların anlatılması,ü  Kullanacağı cihaz ve aletlerin kullanımının anlatılması,4.3.2. Sivil Savunma Tarafından Verilecek Eğitimlerü  İş yeri güvenliği kurallarının anlatılması (koruyucu iş teçhizatının tanıtılması, teslim edilmesi, varsa iş kıyafetlerinin verilmesi),ü  Yangın önleme, alarm ve söndürme tedbirlerinin anlatılması (yangın söndürme sistemi, teçhizatı ve cihazlarının yeri),4.3.3. Kalite Birimi Tarafından Verilecek Eğitimlerü  Kalite Politikası ve kalite sistem dokümanlarının tanıtımı,ü  Bölüme ait kalite ve performans hedeflerinin belirtilmesi,ü  Cihaz bakım-onarım ve kalibrasyon bilgilendirmesi,4.3.4. Hasta Hakları Birimi Tarafından Verilecek Eğitimlerü  Hasta Hakları İle İlgili Uygulamaların Anlatılması4.3.5. Enfeksiyon Kontrol Birimi Tarafından Verilecek Eğitimlerü  Hastane enfeksiyon kontrolü uygulamalarının anlatılması4.4. Oryantasyon eğitiminin sonunda eğitimin yeterliliği birim sorumlusu ve eğitim sorumlusu tarafından değerlendirilir. Eğitimin yeterli olduğuna kanaat getirildiğinde; kişinin görev yetki ve sorumlulukları hatırlatılarak birimde bireysel olarak görev almasına imkân tanınır.4.5. Görev Değişikliği Durumunda Verilecek Eğitimler:4.5.1.  Sicil Amiri Tarafından Verilecek Eğitimlerü  Görev tanımı, yetki ve sorumluluklarının anlatılması,ü  Kullanacağı kalite sistem dokümanlarının anlatılması,ü  Bölüme ait kalite ve performans hedeflerinin belirtilmesi,ü  Bölüme ait iş güvenlik kurallarının ve kullanacağı koruyucu iş teçhizatının tanıtılması, teslim edilmesi, varsa iş kıyafetinin verilmesi,ü  Görev tanımı, yetki ve sorumluluklarının anlatılması,ü  Çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılması,ü  Yapacağı iş ile ilgili dokümanların anlatılması,ü  Kullanacağı cihaz ve aletlerin kullanımının anlatılması,4.6. Eğitimi veren eğiticiler tarafından personele verilen oryantasyon eğitiminin durumunu (yeterli/yetersiz) belirten   Oryantasyon Eğitim Formu doldurulur. Her eğitici kendi kısmını doldurur ve en son dolduran eğitici formu eğitim birimine teslim eder. Oryantasyon eğitimini alan personelin durumu yetersiz görülürse personele o konuda tekrar eğitim verilir. 4.7. Hastanemizde işe başlayan tüm personeller işe başlarken belirtilen oryantasyon eğitimlerini alırlar. Bunlara ek olarak sağlık personeli olanların bir ay içinde zorunlu olarak aldıkları eğitimler vardır. Bu eğitimler;ü  CPR Eğitimiü  Mavi Kod Ve İşleyişiü  El Hijyeni ü  Hastane Enfeksiyonları Ve İzolasyonlar ü  Hasta Ve Çalışan Güvenliğiü  İletişim Teknikleri vb.Bu eğitimleri konuda yetkin olan kişilerle görüşülerek eğitim birimi organize eder. Eğitici personeli eğitim aldığı konuda yetersiz görülürse personele o konuda tekrar eğitim verilir.
5. SORUMLULAR:
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR:   Oryantasyon Eğitimi Formu

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

–> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Oryantasyon Eğitimleri Talimatını İndir  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver