Orbital ve Preseptal Sellülit Özet

Preseptal (periorbital) sellülit gözkapaklarının orbital septumun ön kısmına sınırlı infeksiyöz olayıdır. Preseptal sellülit yüz veya kafa derisindeki lokal bir cilt travma alanının sekonder bakteriyel infeksiyonu sonucu veya özellikle küçük çocuklarda olmak üzere primer bakteriyemi sonucu meydana gelebilir. En sık saptanan etyolojik ajanlar travma sonrası preseptal sellülitte Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes’dir. Primer bakteriyemi sonucu meydana gelen preseptal sellülitte ise daha çok Streptococcus pneumoniae ve aşının uygulanmadığı yerlerde Hemophilus influenzae type b’dir. Tutulan göz kapakları ödemli, eritemli ve hassastır, fakat proptosis ve göz hareketlerinde rahatsızlık yoktur ve görme etkilenmemiştir. Preseptal sellülit genellikle medikal tedavi ile düzelir.
Orbital sellülit orbital septumun arkasındaki göz yapılarının infeksiyonudur. Penetran orbital travmalar dışında orbital sellülit hemen daima sinüzit komplikasyonu olarak meydana gelir. Proptosis olması, göz hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı orbital infeksiyonun bulgularıdır. Görmede azalma ve hatta körlük olabilir. Subperiosteal abseler, orbital abseler, beyin absesi, menenjit veya kavernöz sinüs trombozu gelişebilir. Orbital sellülitte etyolojik ajanlar genellikle akut veya kronik sinüzite neden olan organizmalardır. Hastaların çoğu sadece antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Büyük, iyi sınırlı absesi, tam oftalmoplejisi ve/veya önemli görme kaybı olan hastalarda abse ve tutulan sinüs(ler) cerrahi olarak drene edilmelidir.Anahtar Kelimeler: Göz kapağı hastalıkları; göz infeksiyonu; orbital hastalıklarTurkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007, 3(2):42-45Abstract:Preseptal (periorbital) cellulitis is an infectious process in the eyelids that is isolated anterior to the orbital septum. Preseptal cellulitis results from seconder bacterial infections of sites of local skin trauma on the face or scalp or it occurs as a result of primary bacteremia, especially in young children. The etiologic agents most commonly identified are Staphylococcus aureus ve Streptococcus pyogenes in post traumatic preseptal cellulitis. Preseptal cellulitis resulting from primary bacteremia is likely to be caused by Streptococcus pneumoniae and also Hemophilus influenzae type b where the vaccine against this agent is not done. The involved lids are edematous, erythematous and tender, but proptosis and eye movement disturbances are absent and vision is unaffected. Preseptal cellulitis usually can be treated with medical therapy. 
Orbital cellulitis is infection of orbital structures posterior to the orbital septum. Excluding cases due to penetrating orbital trauma orbital cellulitis almost always occurs as a complication of sinusitis. Proptosis, limited eye movement and pain with eye movements are the signs and symptoms of infectious orbital cellulitis. Decreased vision or even blindness can occur. Subperiosteal abscess, orbital abscess, brain abscess, meningitidis or cavernous sinus trombosis can develop. The etiologic agents are usually the organisms causing acute or chronic sinusitis. Most of the patients are treated with antibiotics alone. Patients with a large, well-defined abscess, complet opthalmoplegia and/or significant visual impairment should undergo surgical drainage of the abscess and involved sinus(es).
Key Words: Eyelid diseases; eye infections; orbital diseases
Dr.Gülnar ŞENSOY

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver