Oran-Orantı Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: DGS Oran-Orantı, KPSS Oran-Orantı, Matematik Oran-Orantı konu anlatımı, Oran-Orantı Çalış, YGS oran-orantı konu Anlatımı

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Oran-Orantı Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ORAN – ORANTI

Bu konumuzda size oran-orantını konusunu anlatacağız. Derse notumuzu inceledikten sonra Konu Anlatımlı Videomuzuda izleyebilirisiniz. İyi Dersler…

 A. ORAN

a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, EnBasit.com ye a nın b ye oranı denir.

• Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz.• Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir.

• Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır.

• Oranın sonucu birimsizdir.

B. ORANTI

En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani EnBasit.com oranı ile EnBasit.com nin eşitliği olan

EnBasit.com
ye orantı denir.

 EnBasit.comise,  a : c = b : d  dir.  Buradaa ile d ye dışlar, b ile c ye içler denir.

C. ORANTININ ÖZELİKLERİ

 

EnBasit.com m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

3)

EnBasit.comise, (k ya orantı sabiti denir.)

•  EnBasit.com

•  EnBasit.com

•  EnBasit.com

•  EnBasit.com

•  EnBasit.com

•  EnBasit.com

a : b : c = x : y : z ise, EnBasit.com
 EnBasit.com a = x × k, b = y × k, c = z ×k,EnBasit.com

D. ORANTI ÇEŞİTLERİ

1. Doğru Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu iki çokluk doğru orantılıdır denir.

x ile y çoklukları doğru orantılı ve k pozitif bir doğru orantı sabiti olmak üzere, y = k × x ifadesine doğru orantının denklemi denir. Bu denklemin grafiği diğer sayfada verilmiştir.

x ile y çokluklarının doğru orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0 ve y > 0)

 

EnBasit.com

• İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır. • Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır.

2. Ters Orantılı Çokluklar

Orantılı iki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa bu iki çokluk ters orantılıdır denir.

x ile y çoklukları ters orantılı ve k pozitif bir ters orantı sabiti olmak üzere, EnBasit.com ifadesine ters orantının denklemi denir.

x ile y çokluklarının ters orantılı olduğu grafik aşağıdaki gibidir.
(x > 0, y > 0 ve k > 0)

EnBasit.com

•  İşçi sayısı ile işin bitirilme süresi ters orantılıdır.• Bir aracın belli bir yolu aldığı zaman ile aracın hızı ters orantılıdır.
a, b ile doğru c ile ters orantılı ve k pozitif bir orantı sabiti olmak üzere,     a/b x c=k dır

E. ARİTMETİK ORTALAMA

n tane sayının aritmetik ortalaması bu n sayının toplamının n ye bölümüdür.

Buna göre, x1, x2, x3, … , xn sayılarının aritmetik ortalaması, EnBasit.com dir.

• a ile b nin aritmetik ortalaması

• a, b, c biçimindeki üç sayının aritmetik ortalaması,

•   n tane sayının aritmetik ortalaması x olsun.
Bu n tane sayının herbiri; A ile çarpılır, B ilave edilirse oluşan yeni sayıların aritmetik ortalaması Ax + B olur.

F. GEOMETRİK ORTALAMA

n tane sayının geometrik ortalaması bu sayıların çarpımının n. dereceden köküdür.r.

Buna göre,

x1, x2, x, … , xn sayılarının geometrik ortalaması EnBasit.comdir.

• a ile b nin geometrik ortalaması (orta orantılısı) EnBasit.com dir.

• a, b, c biçimindeki üç sayının geometrik ortalaması, EnBasit.com dir.

• a ile b nin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşit ise
a = b dir.

G. HARMONİK (AHENKLİ) ORTA

x1, x2, x3, … , xn sayılarının harmonik ortalaması

EnBasit.com

a ile b nin harmonik ortalaması

EnBasit.com

a, b, c gibi üç sayının harmonik ortalaması

EnBasit.com

İki pozitif sayının aritmetik ortalaması A, geometrik ortalaması G ve harmonik ortalaması H ise,

i) G2 = A × H dır.

ii) H £ G £ A dır.

H. DÖRDÜNCÜ ORANTILI

 EnBasit.comorantısını sağlayan x sayısına a, b, c sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı denir.

EnBasit.com

• İşçi sayısı ile üretilen ürün miktarı doğru orantılıdır.• Bir aracın hızı ile aldığı yol doğru orantılıdır.

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Oran-Orantı
Dosya Boyutu/Türü: 284 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver