Onikiparmak Bağırsağında Sindirim

Oniki Parmak Barsağında Sindirim:

Kimüs, bağırsağın ilk bölümü olan oniki parmak bağırsağına gelince bağırsaktaki sindirim başlar. Kimüsün buraya gelmesi ile birlikte üç çeşit salgı onikiparmak bağırsağına dökülür.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu salgılar:
(a) Oniki parmak bağırsağının kendi öz suyu,
(b) Pankreasın salgıladığı öz su,
(c) Safra kesesinin salgıladığı öz sudur.

1. Pankreas:

Öz suyunu oniki parmak bağırsağının ikinci parçasına iki kanalla döker. Bunlar büyük kanal veya Wirsung kanalı ile küçük kanal veya Santorini kanallarıdır. Büyük bir bez olan pankreasın salgıladığı madde sindirim sisteminin en kuvvetli ve kusursuz denilebilecek öz suyudur: Tripsin, Amilaz, Lipaz’dan oluşur.

Bu öz su; Tripsin ile peptonları (proteaz) peptinlere ve amino asitlere çevirir.

Amilaz: Tükrük salgısındaki pityalinle aynı yapıdadır. Ağızda başlayan sindirimi tamamlayıp (amilapsin) nişastaları maltoza çevirir.

Lipaz: Mideden hiç değişmeden gelen yağlı maddelere lipaz ile öd suyu aynı anda etki yaparak (steapsin) yağları yağ asitlerine ve gliserine çevirir.

2. Öd veya Safra Suyunun Görevleri:

(a) Safra, yağlan emülsiyon haline getirir, lipaza yardımcı olur.

(b) Antiseptiktir, koruyucu tesiri vardır.

(c) Bağırsakları uyarır, iyi çalışmalarına yardımcı olur, düzenler.

Sponsorlu Bağlantılar:

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver