Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler Talimatı

  >>> Ölüm Durumunda Yapılacak İşlemler Talimatı <<<

1. AMAÇ: Hastanemizde ölen veya ölmüş olarak gelen kişilerle ilgili olarak yapılacak işlemleri tanımlamak.
2. KAPSAM:  Acil servis ve klinikleri, bu birimlerde çalışanları, nöbetçi uzman tabipleri, hastane imamını ve nöbetçi memuru kapsar.
3. TANIMLAR:Ex: Hayatî fonksiyonların sonlanması, ölüm haliGassal: Cenaze yıkama, teçhiz ve tekfin işlemlerini yapan kişi
4. İŞLEM:4.1.        Mesai saatleri esnasında hastanemizde ex olan hastanın vital bulguları alınır, ex halinin sorumlu tabip tarafından onanmasından sonra hastanın düz EKG’si çekilir. Çenesi ve ayakları bağlanır. Ex olan hastayla ilgili tüm girişimsel işlemler, hastanın ilaçları ve resüstasyonda kullanılan malzemeler klinik bilgi işlem personeli tarafından bilgisayar ortamında kaydedilerek düşümü yapılır ve hasta dosyası hazırlanır. Hastane imamı (gassal) haberdar edilerek tabip ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde ex üzerindeki değerli eşyalar teslim alınarak 3 nüsha halinde XH F/? Hasta Eşya Teslim Formu düzenlenir. Bu form hastane imamı, tabip ve yardımcı sağlık personeli tarafından imzalanır. Teslim formunun bir nüshası ile emanet eşyalar, hasta yakınına, hastanın yakını yok ise hastane polisine teslim edilir. 4.2.        Ex olan hastanın tabelasındaki kimliği aynen delikli bir kartona yazılarak sağ ayağının başparmağına bağlanır ve ex, klinik personeli tarafından hastane imamına teslim edilir. 4.3.        Ex, imamın nezaretinde klinik hizmet personeli tarafından morga götürülür. Hastane imamı ex’i hastane içi ölüm kayıt defterine kaydederek mernis ölüm tutanağı ile defin ruhsatını tanzim eder. Defin ruhsatı tabip tarafından onaylanarak, istendiğinde ex’le birlikte sahiplerine teslim edilir.4.4.        Mesai saatleri dışında gerçekleşen ex hallerinde ise, nöbetçi uzman tabip tarafından hasta tabelasına ölüm ile ilgili bilgiler kaydedilir ve hastane imamının yükümlülükleri nöbetçi memur tarafından yerine getirilir.4.5.         Ölüm mernis tutanağına ex’in nüfus cüzdanı da eklenerek tüm evraklar, resmî yazışma kurallarına uygun şekilde nüfus müdürlüğüne gönderilir.4.6.        Ölüm anında bulunamayan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için uygun bir süre beklenir. Ancak sahiplerine duyurulmak kaydıyla bu süre, hiç bir şekilde 15 günü geçemez. 4.7.        Ex olarak hastaneye getirilenler, baştabibin muvafakati ile kurum morguna kabul edilir.4.8.        Adlî vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) ex hiç dokunulmadan morga kaldırılarak savcının gelmesi beklenir. 4.9.        Tıbbî ve hukukî sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine verilmez. Gerekenler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahipleri bu konuda bilgilendirilir.4.10.     Kimsesi bulunmayanların son istekleri mümkünse bir tutanakla tespit edilir. Cenaze kimsesizse kurum idaresi, defin ruhsatı ile birlikte belediyeye ve gerekli yerlere müracaat ederek gömme işlemlerini tamamlatır ve bunların belediye tarafından defnedilmesi sağlanır. Belediyenin ilgili resmî yazısı ile varsa mezarlığın adı ve mezarın ada-parsel numarası ölü kaydına mahsus deftere yazılır. 4.11.     Hastanede gerçekleşen ölü veya canlı doğumlar bir ay içinde o yerin nüfus idaresine bildirilmek zorundadır.
5. SORUMLULAR: Tabipler, klinik hemşireleri, imam-gassal, nöbetçi memur, klinik hizmetli personeli, hastane polisi
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:Ø     Yataklı Tedavi Kurumları İşletme YönetmeliğiØ     XH F/? Hasta Eşya Teslim FormuØ     Ölüm Mernis TutanağıØ     Defin Ruhsatı

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

–> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler Talimatını İndir  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver