Olay Yazıları – Haber Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Bilgi

Haber bilinen bir zamana ait olayı en kısa sürede muhatabına ileten geniş bir kitleyi ilgilendiren ve değeri ilgilendirdiği kişi sayısıyla ölçülen yazıdır. Bütün basın dünyasının bildiği Lord Northcliffe’in “Bir köpek bir adamı ısırırsa bu bir haber değildir; fakat bir adam bir köpeği ısırırsa bu bir haberdir.” sözü haberin ne demek olduğunu veciz bir şekilde ifade eden cümle olarak sıkça kullanılır.

Gazetelerin çıkış sebebi haber verme olduğu için haber gazetenin ruhu ve temel unsurudur. Dolayısıyla habersiz gazete olmaz. Fakat radyo televizyon ve internetin yaygınlaşması gazetecilerin haberi bir an önce verme işini zora sokmuştur. Çünkü gazetedeki en yeni haber bir gün öncesine aittir. Bu yüzden günümüzde gazeteler bol fotoğraflı ayrıntılı ve yorumlu haber vermeye yönelmişlerdir.

Sponsorlu Bağlantılar

Haber; gazetede televizyonda radyoda veya internette nerede yayınlanırsa yayınlansın sağlam kaynaklardan alınmalı doğru olmalı çoğunluğu ilgilendirmeli özgün olmalı kişilerin özel hayatınahürriyetine zarar vermemelidir. Tam bir haberde (gazetecilikte 5 N ilkesi olarak da bilinen) şu beş sorunun cevabı olmalıdır: Ne (veya kim)? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin?

Haberde giriş ve gövde olmak üzere iki bölüm bulunur. Giriş bölümünde birkaç cümle ile olayın kısa bir özeti verilir haberin ayrıntıları gövde bölümünde yer alır. Okuyucu seyirci veya dinleyici ilgisini çeken haberlere yöneleceği için haber başlıkları ve bu başlıkların haber metniyle uyumu son derece önemlidir.

Bağlı olduğu basın yayın organları için haber toplayan ve bunları yazan kişilere muhabir denir. İyi bir muhabir “çabuk ve sessiz hareket eder; kesin sualler sorar; olayları hareketleri tepkileri az çok önceden sezinler; günün haberlerini bilir gazete ve dergileri dikkatle okur belli başlı yayınları izler; iyi eğitim görmüştür; geniş bilgilidir. Ukalâ değil uyanıktır; terbiyesiz değil ısrar eder; sır yoldaşı değil inandırma yeteneği vardır; falcı değil ileriyi görür; çekingen değil dikkatlidir; miskin değil terbiyelidir; münakaşacı değil azimlidir.”[1]

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver