Öğretmen Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği MEB 2012-2013

MEB Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği 2012 , Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı 2012 , Öğretmenler İçin Yeni Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği İndir Yükle MEB 2012 , MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ne Zaman Yayınlanacak Son Hali Nasıl Olacak Maddeleri 2012

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER , göreve gelir gelmez MEB ‘in teşkilat yapısını değiştirmekle göreve başladı. Şimdi de hummalı bir şekilde öğretmenlerin atama ve yer değiştirme taslağı üzerinde çalışılıyor. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine Son Hali Verilmek Üzere , Yeni Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2012 Şubat ayına kadar yayınlanmasını bekliyoruz. Bazı basın yayın organlarında 2012 Yeni Milli Eğitim Bakanlığı Atama Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Taslağına İlişkin haberler yer almaktadır. Bu haberler henüz resmiyet kazanmamış olsa da sizler le paylaşıyoruz. Yeni Atama Yer ve Değiştirme Yönetmeliği Yayınlandığında Bu Sayfada Yer Alacaktır ..

Sponsorlu Bağlantılar

——————————————————-

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİNATAMA VE YER DEĞİŞTİRMEYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK TASLAĞI

 

Madde 1-  6/5/2011 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3. maddesinde geçen ‘30/4/1992 tarihli ve 3997 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının ‘Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun’ ibaresi’25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname’ olarak değiştirilmiştir.

 

Madde 2- Aynı Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘Madde 6- (1) Eğitim Personeli ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında, Temel Eğitim Genel Müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel Müdürü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü,  1 inci Hukuk Müşaviri ve 25/62001 tarihli ve 4688 sayılı kamu görevlileri Sendikaları Kanununun 22 Maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı yada genel sekreteri olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.

3 Ocak 2012

—————————–

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver