Noter vekaletname ücreti ne kadar 2013-2014

Etiketler: noter vekalet ücreti 2012, noter onaylı vekaletname ücreti, noter fiyat listesi, avukat vekalet ücreti noter, vekaletname ücreti 2012, noter avukat vekalet ücreti, avukata vekalet verme noter ücreti, noter fiyat listesi 2012, avukat noter vekalet ücreti, noter vekaletname ücreti 2012, noter onaylı vekâlet ücreti, noterden avukata vekalet verme ücreti, noter vekaletname, noter onaylı vekaletname, avukata noter vekalet ücreti

Noter vekaletnamesi kaç paraya çıkartılır?

Sponsorlu Bağlantılar

Noterler yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30′u oranında noter ücreti alacak. Bu ücret bir noterlik işleminde 2 lira 35 kuruştan az olmayacak. 2011 yılında bu tutar 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyordu. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmayacak.

Noterler yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden yüzde 105 artışla 106 lira 47 kuruş düzenleme ücreti alacak. Daha önce bu tutar 96 lira 35 kuruş idi.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabi olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınacak.

Noterler her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3 lira 19 kuruş yazı ücreti alacak.

Özel kanunlarında harç damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirdeyazı ücreti alınacak.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmayacak.

Çevirme ücreti

1512 sayılı Noterlik Kanununun ilgili hükmü uyarınca noter tarafından bir dilden diğer dile bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 26 lira 66 kuruş çevirme ücreti alınacak.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından ücretin yarısı kadar ücret alınacak.

Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3 lira 19 kuruş ücret alınacak. Özel kanunlarında harç damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınacak.

Tescil ücreti

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan işlem başına maktu olarak 1 lira tescil ücreti alınacak.

Noterler saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 7 lira 45 kuruş ücret alacak. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi tek saklama ücreti alınacak.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter alacağı ücretten başka bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alacak. Emanetler birden fazla kişilere ait ise emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre gider aralarında paylaştırılacak.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret belirtilen süre için peşin olarak alınacak. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti her yıl peşin olarak alınacak.

Noterin değişmesi halinde ayrılan noter aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devredecek.

-Harç damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti-

Noterler özel kanunlarında harç damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ancak değer içeren işlemlerden harç alınmış olursa alınması gereken harcın yüzde 10′u oranında noter ücreti alacak. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2 lira 70 kuruş ücret alacaklar.

Özel kanunlarında harç damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto ihtarname ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2 lira 70 kuruş ücret alınacak.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için de 2 lira 70 kuruş ücret alınacak. Defterlerin açılış onaylamasından 100 sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1 lira yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 38 kuruş onaylama ücreti alınacak.

Özel kanunlarına göre harç damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da belirlenen rakamlar uyarınca ücret alınacak.

Noterler kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1 lira bildirim yazı ücreti alacaklar.

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55′inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten her gün için 12 lira 78 kuruş yol ödeneği alacak.

Noterlik dairesi dışında piyango özel ve resmi kuruluşların kur’a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten her gün için 117 lira 18 kuruş yol ödeneği alacaklar. 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver