NORMAL DOĞUM EPİKRİZ FORMU ÖRNEĞİ

Anamnez :Ağrıklı gebelikFizik Muayene :collum 4 cm dilate,baş gelişi,poche-,çks:140/dkUSG :tek,fka+,37 haftalık canlı gebelik,afv azalmış.Ön Tanısı :miadında ağrılı gebelik
Normal Doğum :Hasta odasına alındı.Gerekli doğum öncesi tetkikler istendi (Hemogram, AKŞ) lavman yapıldı.NST normal bulunularak damar yolu açıldı.Doğumhaneye alındığında sonda uygulanarak mesane boşaltıldı. doğuma karar verildi. baş gelişi,erkek,2400gr,9 apgarlı erkek bebek doğurtuldu. Epizyo dikildi. Kanama kontrolü yapılarak hasta odasına alındı.
Postoperatif Seyir :Bebeğe çocuk doktoru konsültasyonu istendi.Hastaya Voltaren ampul IM, Cefamezin ampul IV yapıldı.Anne sütü sağılarak bebeğin ilk beslenmesi sağlandı. Anneye emzirme eğitimi verildi.12 saat sonra bebeğe göbek pansumanı, anneye yara pansumanı yapıldı.Tekrar hemogram alınarak kontrol edildi. Taburcu olmadan önce bebeğe 2. göbek pansumanı yapıldı.Hasta iyi durumda önerilerle taburcu edildi.
Kesin Tanı : miadında ağrılı gebelikYatış Tarihi :…./……./2010Taburcu Tarihi : …./……./2010
Çıkış Önerileri :1-Sultamisilin Tosilat tbl  375 mg / 3×1 2-1 hafta sonra kontrole çağrıldı.3-Bebeğin topuğundan Fenilketonüri için kan aldırılması önerildi.
                                     Op.Dr.                                     Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver