Neonatal Hipoglisemi Yenidoğanda Hipoglisemi

Neonatal Hipoglisemi ( Yenidoğan Hipoglisemisi )

Makaleden bir kısım;

Sponsorlu Bağlantılar

NEONATAL HİPOGLİSEMİ’YE YAKLAŞIM

Hipoglisemi yenidoğanlarda en sık metabolik problemdir. Glikoz fetus ve yenidoğanın majör enerji kaynağıdır. Fetus intrauterin dönemde hiç endojen glikoz yapamaz, bütün glikozunu anneden alır(1,2). Yenidoğan beyni hemen tamamen glikoza bağımlıdır. Total glikoz kullanımının %90 dan fazlası beyinde tüketilir. Ketonlar ve laktatlar gibi alternatif enerji kaynakları çok düşük miktarlardadır. Glikoz utulizasyon hızı genellikle 4-8 mg/kg/dk dır. Kan glikozunu düzenleyen mekanizmalar doğumda çok aktif değildir. Bunun için; glikoz ihtiyacı arttığında veya eksojen ve endojen glikoz desteği azaldığında yenidoğanlar hipoglisemiye karşı hassaslaşırlar. Özellikle hasta ve/veya düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda normeglisemiyi devam ettirmek zordur. Ciddi ve uzamış hipoglisemi uzun dönem nörolojik hasar ile sonuçlanır. Preterm yenidoğanlarda tekrarlanan kan glikoz seviyeleri 50 mg/dl nin altıda nörogelişimsel gecikme ile birlikte seyreder (3-6).

Yenidoğanlarda hipoglisemi, ilk defa 1937 yılında nondiyabetik annelerin 4-5 günlük bebeklerinde tanımlanmıştır (7-9) . Bugün hala kan glikozunun normal sınırlarında bir belirsizlik var gibidir. Her yenidoğan için bu değerler farklıdır, yine her yenidoğan için de gebelik yaşı doğum ağırlığı, vücut depoları, beslenme durumu, herhangi bir hastalığın varlığında veya yokluğundaki enerji kaynağının kullanılabilirliliği gibi durumlara bağlıdır. (7,10). Son yıllarda bu konuda bir “operational threshold- müdahale sınırı” üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Buna göre kan glikozunun 40 mg/dl, plazma glikozunun 45 mg /dl nin altında olması hipoglisemi olarak tanımlanmıştır (11-13).

Sıklık:
Hipoglisemi görülme oranı 1000 canlı doğumda 1-5 kadardır. Sıklık, yüksek riski olan gruplarda daha yüksektir (%30). LGA bebeklerde(DAB) %8, Preterm ve IUGR infantlarda %15 lere varan sıklık tesbit edilmiştir (14).
Hipoglisemi Taraması-Araştırılması:
Hipoglisemi yönünden bebeklerin değerlendirilmesi aşağıdaki yüksek risk durumlarında tavsiye edilmektedir.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak makalenin tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Prof. Dr. M. Adnan ÖZTÜRK

Konuyla ilgili aramalar: Neonatal Hipoglisemi Yenidoğanda Hipoglisemi bebeğin izlemi ve tedavisi , Substrat yetersizliği , Hiperinsülinemi , Hiperinsülinizm , Konjenital hiperinsülinizm , Artmış glikoz tüketimi , Hipoglisemide klinik bulgular , Kan şekerine bakma zamanı , Kan şekeri monitorizasyon şeması , Kan şekeri kontrolünün sonlandırılması , HİPOGLİSEMİDE TEDAVİ , Asemptomatik hipogliseminin tedavisi , Semptomatik hipogliseminin tedavisi , Glikoz infüzyon endikasyonları , Tekrarlayan ve dirençli Hipoglisemi

–> YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ANA SAYFASINA DÖN <–

Neonatal Hipoglisemi (Yenidoğanda Hipoglisemi) Adlı Makaleyi İndir    Alternatif İndirme

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver