Muvafakatla başka kuruma atanma hakkında bilgi

Muvafakatla başka kuruma atanmak ile ilgili bilgiler,

Sponsorlu Bağlantılar

Muvafakatla başka kuruma nasıl atanılır?

Okurumuz Mehmet Emin ERCAN soruyor: “Bünyamin bey, yeni atanan öğretmenler ile ilgili yazınızı okudum, çok aydınlatıcı olmuş, teşekkürler. Ben kurumlararası geçişle polislikten öğretmenliğe atandım. Ama kurumum mahkeme ile kazandığım muvafakatı kabul etmeyip ilişiğimi kesmiyor. Ne yapmam lazım? Atamam iptal mi olacak?”

Sayın okurum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurlarının KPSS sonucu tercih yaparak yada kurumların açtığı yarışma sınavlarını kazanarak kurumlar arasında geçiş yapması mümkündür.

Devlet memurluğuna ilk defa atamayla bir kez girilir. Başka bir deyişle “açıktan atama”; devlet memurluğuna girerken yalnızca bir defa olur. Bir kez devlet memuru olduktan sonra 657’de sıralanan tüm hakları kazanırsınız ve kurumdan kuruma geçmek mümkündür. Hangi kurumda çalışırsa çalışsın devlet memuru olan birinin (A) yada (B) grubu başka bir kadroya yerleşmesi halinde ataması “kurumlar arası naklen atama” şeklinde gerçekleştirilir.

Kurumlar arası naklen atamalarda her iki kurumun da, kurumlar arası değişikliğe muvafakat vermesi gerekmektedir. Gitmek istediğiniz Kurum zaten atama emrini çıkartmakta olduğunda (yerleşme yada sınav kazanma suretiyle zaten sizi almaya karar verdiğinden) geldiğiniz kurumun muvafakatı önem kazanır.

 

Yüksek Yargı Muvafakatı Veriyor

Zaman zaman kurumların personel eksikliği, iş yükü gibi çeşitli gerekçeler ile kurumlar arası atamaya muvafakat vermediği görülebilmektedir. Bu takdirde memurlara idari yargı yolu görünmektedir. Muvafakatın reddinin memura tebliğinden itibaren 60 günlük idari yargı süresi vardır. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı idari dava yolu açıktır.

Yerleşik Danıştay içtihatları memurun sınav kazanmak suretiyle yerleştiği kadrolara Kurumların muvafakat vermemesini hukuka uyar bulmamakta, hak kaybı olacağını değerlendirmekte ve muvafakatın verilmemesine dair idari işlemlerin yürütmesini durdurma yönünde irade göstermektedir. Dolayısıyla muvafakat alamayan bir memurun idari yargıya başvurması halinde kazanılmış haklarını alması yüksek bir olasılıktır.

İdari yargıda muvafakat verilmemesi nedeniyle açılan davalar, ivedi işler olduğu için genelde yürütmeyi durdurma talepli açılmakta ve ilk elden görüşülmektedir.

 

Tüm Kurumlar Mahkeme Kararını Uygulamak Zorundadır

Siz de bu yolu tercih ederek mahkeme sonucu hakkınızı elde ettiğinizi söylüyorsunuz. Mahkeme kararları kamu ve özel tüm kişi, kurum ve kuruluşları bağlar. Mahkeme kararını uygulayıp uygulamamak seçimlik değildir. Dolayısıyla Kurumunuz mahkeme sonucu olarak kazandığınız kurumlar arası geçişe muvafakat hakkını uygulaması gerekir, ki büyük ihtimalle de uygulamış, atamanız gerçekleşmiştir.

Sizin sıkıntınız birim amirinizin ilişiğinizi keserek diğer kurumda başlamanıza imkan vermemesi. Sizin kurumunuz zaten mahkeme kararını uygulamış, atamanıza muvafakat etmiş, Milli Eğitim’den atama emriniz de çıkmış. Ancak çalıştığınız birim amiri ilişiğinizi kesmemekte.

 

İlişiğinizin Kesilmesi Ancak Kısa Bir Süre Geciktirilebilir

Kurumlar arası naklen atama onayı çıkan bir memurun diğer kurumda göreve başlaması için öncelikle çalıştığı kurumdan ilişiğini kesmesi gerekmektedir. İlk kez devlet memurluğuna atanmada ayni yere atanmışsanız 1 gün, başka yere atanmışsanız 15 günlük yasal başlama süresi bulunmaktadır. Bu sürede başlamazsanız atama emriniz iptal edilir. 657 sayılı Kanunkurumlara arasında geçiş sürecinde ilişiğin kesilmesi içinse bir süre öngörülmemiştir.

Önceki kurumun amirleri ilişik kesmeye izin vermeyerek atamanızı ancak kısa bir süre geciktirebilir. Nihayetinde atama emri uygulanmak durumundadır. Makul bir süre içerisinde atama emrinizin gereğinin yerine getirilmesi zorunludur. Birim amirlerinin görevden ayrılış için eski işlerin devri, işin gereği, personel düzenlemesi gibi kriterlerle bir süre mehil kullanabilmesi mümkündür. 657 sayılı Kanun ayrılış için; mali hesapların yeni gelene devri, eski göreve yeni bir memurun başlaması gibi kriterler getirmiş olabilmektedir.

Ancak ayrılışı geciktirme hakkı objektif olarak kullanılmalıdır. Memurun ayrılışının geciktirilmesinde kamu yararı aranır. Amirinizin keyfi olarak ayrılışınızı makul bir süreden daha fazla geciktirmesi ve bu suretle mahkeme kararı ile kazanılmış hakkınızı fiilen geçersiz kılması hukuki değildir.

Kurumunuzdan tekrar dilekçe ile mahkeme ile kazandığınız muvafakat hakkının gereği olan atamanız için ilişik kesmenize izin verilmesini isteyin. Elbette ki ayrılışınız makul bir süreden daha fazla geciktirilirse bu idari işleme karşı da idari yargıya başvurma hakkınız her zaman mevcuttur.

 

Atamanız İptal Olmaz

Ayrılışınızın geciktiği sürede atamanız iptal olmaz. Durumunuzu “devlet memurluğuna ilk kez atamada 1 yada 15 gün içerisinde başlamazsanız atamanızın iptal edilmesi” hali gibi düşünmeyin. Sizin durumunuz farklı. Kurumlar arası geçiş süreci için kanunen belirli bir süre öngörülmediğinden atamanızın iptal edilmesi söz konusu olmaz. Önceki kurumunuzdan ilişiğinizi örneğin üç ay sonra da kesseniz, yine de gider yeni kurumunuzda görevinize başlarsınız.

Eski kurumunuzdan ilişiğinizi kestikten ve görevinizden ayrıldıktan sonra ayni yere atandı iseniz 1 günlük, başka yere atandı iseniz 15 günlük başlama süreniz başlar. İşte bu süre içerisinde diğer kurumda göreve başlamazsanız ancak o zaman atamanız iptal edilir ve devlet memurluğundna usulsüz olarak çekilmiş sayılırsınız.

Durumunuza göre 1 veya 15 günlük bu başlama mühletinde aylıklı izinlisinizdir, eski kurumunuzdaki mali haklarınız yönünden ücretinizi hak edersiniz. Yeni kurumda işe başladığınızda ise yeni statünüzün mali haklarını elde edersiniz.

 

Bazı Kurumlar Süreci Daraltabilmektedir

Özellikle belediyeler gibi bazı kurumlar (müfettişlik, denetmenlik, uzmanlık, kontrolörlük gibi) yardımcılık suretiyle girilen kariyer mesleklerde muvafakat süreci için meslek yönetmeliklerinde özel süreler öngörmüş olabilmektedirler. Bazı belediyelerin örneğin müfettiş yardımcılığı kadroları için muvafakat süreci belirli sürede tamamlanmaz ise yedek kazanan kişiyi çağırmaya tevessül ettikleri duyulmaktadır.

Eğer muvafakat ile bir kurumdan diğer kuruma geçiyorsanız geçtiğiniz kurumun personel yönetmeliklerini ayrıntılı olarak okumanızda fayda vardır. Muvafakat sürecini kısaltmanın en kestirme yolu ise süreci yazışmalara bırakmadan, bizzat elden takip etmek, yazıları elden götürüp getirmektir. Ne yazık ki ülkemizde kurumlar arasındaki eşgüdüm ve iletişim düşük olduğundan elden takip etmezseniz süreç normal şartlarda bir-iki aya kadar uzayabilmektedir.

 

Sorularınız için:

http://www.twitter.com/bunyaminesen

http://www.bunyaminesen.com

Emeklilik tarihini hesaplatmak isteyen okurlarımızın T.C. kimlik numarası, SSK sigorta sicil numarası, Bağ-Kur numarası, ay-gün-yıl olarak doğum tarihi, askerlik yaptığı ve terhis olduğu tarihleri, askerlik süresini, er olarak yada yedek subay olarak yaptığını, ilk işe giriş tarihi (ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarih), hizmet dökümü, doğum borçlanması için çocukların doğum tarihlerini, özürlü ise özürlülük rapor oranını, vergi indirimi yazısı alıp almadığı bilgilerinin tümünü eksiksiz göndermeleri gerekmektedir. Tarihlerin ay, yıl ve gün şeklinde gönderilmesi gerekir.

İnternethaber.com

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver