Mutlak Sıcaklık Nedir kısa özet (hakkında kısaca bilgi) konu anlatımı

 büyüklüğünün veya mutlak sıcaklık olarak tanımlanan  büyüklüğünün iki önemli fiziksel sonucu vardır.

Ayrı ayrı dengede bulunan ve aynı değerdeki büyüklüklerle tanımlanan iki sistem birbirlerine dokunduğunda denge korunur ve hiçbir enerji alışverişi olmaz.

Sponsorlu Bağlantılar

Sistemleri tanımlayan büyüklükler farklı ise sistemler birbirine dokundurulduğunda enerji alışverişi olur.

Ayrı olarak dengede olan A, B ve C sistemlerini gözönüne alalım. C, A’ya ve C, B’ye dokundurulduğunda aralarında enerji alışverişi olmuyorsa,  ve  eşitliği doğrudur. Bu bize termodinamiğin sıfırıncı yasasını verir, bu yasa ” İki sistem bir üçüncü sistemle ısısal dengede ise, bu iki sistem birbirleri ile ısısal dengededir ” ifadesiyle verilir. İki sistemin dengede olma koşulunu veren sıfırıncı yasa, sistemler birbirlerine dokundurulduklarında ısı alışverişi yapıp yapmayacaklarını test edebileceğimiz, termometre adı verilen deneme sistemlerine temel sağlar. Böyle bir M termometresi şu iki kurala uymalıdır.

M termometresi etkileşmeye bırakıldığında değişen tek bir parametresi olmalıdır. Buna  diyelim. büyüklüğüne “termometrik büyüklük” denir.

M termometresi, ölçüm yapacağı sistemlerden çok daha küçük boyutlarda seçilmelidir ki ölçüm yaptığı sistemin toplam enerjisinde büyük değişikliklere neden olmasın.

Sonuçta A ve B sistemleriyle sırasıyla dengeye gelmeye bırakılan M sistemi (termometresi) A ve B için  büyüklüğünü belirler. Buna göre A ve B’nin birbirlerine dokundurulduklarında enerji alışverişi yapıp yapmayacağı anlaşılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver