Motor Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Motor Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Motor Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Motor Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Motor Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Motor Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Motor Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Motor Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, motor (otomotiv) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Motor (otomotiv) öğretmeni, bu program çerçevesinde;
· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
· Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
· Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.)
· Motor bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Motor (otomotiv) öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Motor (otomotiv) öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
· El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
· Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
· Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Motor (otomotiv) öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz kirlidir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Batman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ)
· Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara)
· Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Kocaeli Teknik Eğitim Fakültesi (Kocaeli)
· Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul)
· Mersin Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Pamukkale Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Denizli)
· Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Sakarya)
· Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Konya)
· Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ( Isparta)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türk Dili ve Edebiyatı,
· Matematik,
· Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise ve dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puan almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek Liselerinin, “Endüstriyel Mekanik, Makine,Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi(Mekanik), Mekatronik, Gemi Makineleri, Hidrolik ve Pnömatik,İş Makineleri, İş Makineleri Bakım Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Motor, Motor (Benzinli)/Motor (Dizel),Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde-Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarım” bölümü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) kazanıp “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

MESLEK EĞİTİMİ

Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine.-Resim- Konstrüksiyon, Gemi Makineleri İşletme, Gemi Makineleri, Endüstriyel Otomasyon, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Oto Boya ve Karoseri, İş Makineleri, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine, Resim ve Konstrüksiyon/ Makine-Resim- Konstrüksiyon, Termik Motorlar ve Otomobil, Motor, Termik Santral Makineleri, Oto Motor Teknolojileri, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Teknolojisi, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Otomotiv, Uçak Motoru, Uçak Gövde Bakım, Uçak Gövdesi, Uçak Yer Destek Sistemleri, Uçak Teknolojisi, Ulaştırma ve Otomotiv önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “OtomotivÖğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Tasarı Geometri, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Bilgisayar Kullanımı, Statik, Malzeme Bilgisi, Meslek Resmi, Elektrik- Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Meslek Resmi, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Sayısal Analiz, Makine Elemanları, CAD, Otomotiv Yenileştirme, Mekanizma Tekniği, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Karbirasyon ve Enjeksiyon, Alternatif Güç Kaynakları, Yakıt ve Yanma, Taşıt Mekaniği, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Emisyon Kontrolu, Motor Dinamiği, Oto Test Makineleri, Şasi Donanımları Bakım ve Ayarı, Motor Bakım ve Ayarları, Turbo Makineler, Gaz Türbünleri,Protatip Geliştirme, Karbürasyon ve Enjeksiyon, İstatistik.

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri,

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır
Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Otomotiv Öğretmenliği” Lisans Diploması ve Otomotiv Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler;

· Meslek elemanları büyük çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde Gemi Makineleri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Makine alanlarına öğretmen olarak atanırlar.

· Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), Makine Zabitliği, Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Gövde, Otomotiv Boya, İş Makineleri, Tarım Makineleri, Raylı Sistemler Makine ders verebilirler.

· Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler.

· Kendi işyerlerini açabilirler.

· Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi, harç ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkânına da sahiptir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. Doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Makine Mühendisliği,
· Motor (Otomotiv) Teknisyenliği,
· Uçak Motoru Teknikerliği,
· Gemi Makineleri Teknikerliği.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI

Mekanik ve elektronik araçlarla çalışmaları sebebi ile dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı kararve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
· 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
Motor Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Motor Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver