Monera Alemi Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Bakterilerin Sınıflandırılması, Mavi-Yeşil Algler, Monera Alemindeki Canlılar

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Monera Alemi Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

A: MONERA ALEMİ:

Genel Özellikleri 

Hepsi prokaryot hücre yapısına sahiptir.
Hepsi tek hücrelidir.
Sitoplazma, hücre zarı, DNA, RNA ve ribozomlar bulunur.
Ribozom dışında organelleri bulunmaz.

1.      Mavi-Yeşil Algler:

Tek hücreli canlılardır.
Bir kısmı koloni oluşturur.
Bu canlılarda klorofil bulunur.
Klorofil; fotosentez yapmalarını sağlar.
Havada, suda ,toprak da yaşayabilirler.
Havanın serbest azotunu bağlarlar. Bitki köklerine verirler. Böylece toprağın verimini artırırlar.

2.       Bakteriler

Hepsi tek hücrelidir.
Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.
Çekirdek zarı ve zarlı organelleri yokturlar.
Ribozomlar, DNA, RNA, sitoplazma ve hücre zarları bulunur.
Ayrıca bütün bakterilerde hücre çeperi bulunur.
Bakterilerin bir kısmında klorofil, kamçı, mezozom ve kapsül bulunur.

Kamçı: Aktif hareket yapan bakterilerde bulunur. Kuyruk görevindedir.

Klorofil: Fotosentez yapan bakterilerde bulunur. Bakterilerin besin ve oksijen üretmesini sağlar.

Kapsül: Aşırı soğukta ve sıcakta bakterilerin yaşama şansını artıran üçüncü bir örtüdür.

Mezozom: Oksijenli solunum yapan bakterilerde mitokondrinin görevini yapar.

Bakterileri şu şekilde gruplandırabiliriz

1:Şekillerine Göre:

Bakteriler, yuvarlak, çubuk, virgül ve spiral şeklinde olabilir.

2:Beslenmelerine Göre:

A.     Ototrof Bakteriler:

Kendi besinini üreten bakterilerdir.

a)     Fotoototrof (Fotosentetik)  Bakteriler:

Klorofilleri bulunur ve fotosentezle kendi besinlerini üretebilirler.

b)     Kemosentetik Bakteriler:

İnorganik maddeleri oksitleyerek ürettikleri ATP yardımıyla kendi besinlerini üretebilirler.

B.     Hetetrof Bakteriler:

Kendi besinin üretemeyip hazır alan bakteriler

a)     Saprofit (Çürükçül) Bakteriler:

Enzim sistemleri gelişmiştir. Tabiattaki bitki ve hayvan ölü ve artıklarını çürütüp, besin ihtiyaçlarını karşılarlar

b)     Parazit Bakteriler:

Enzim sistemleri gelişmemiştir. Hazır besin tüketirler. Hastalık yapan bakteriler bunu örnektir.

3: Solunmalarına Göre:

a)     Oksijensiz ( Anaerobik) Bakteriler:

Oksijenin olduğu yerlerde yaşayamazlar. Fermantasyon yaparlar ve toprağın altında yaşarlar.

b)     Oksijenli (aerobik) Bakteriler:

Oksijen solunumu yaparlar. Oksijenli yerlerde yaşarlar.

c)     Fakültatif Bakteriler:

Hem O2’li hem de O2’siz ortamlarda yaşarlar.

4: Üremelerine Göre:

a)     Eşeysiz Üreme:

Bakterilerin hepsi bölünerek çoğalır yani mitoz bölünmeyle ürerler.

b)     Eşeyli Üreme:

Bazı bakteriler sahip oldukları genetik özellikleri konjugasyon ile diğer bakterilere aktarır.Konjugasyon bir üreme şekli değildir.

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Canlıların Sınıflandırılması Giriş.

SAYFA 2: Virüsler

SAYFA 3: Monera Alemi

SAYFA 4: Protista Alemi

SAYFA 5: Mantarlar Alemi

SAYFA 6: Bitkiler Alemi

SAYFA 7: Hayvanlar Alemi

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Canlıların Sınıflandırılması (Canlıların Sınıflandırılmasına Giriş, Virüsler, Monera, Protista, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar Alemi)
Dosya Boyutu/Türü: 597 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver