Model Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Model Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Model Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Model Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Model Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Model Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Model Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Model Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, makine model meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Makine model meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Model öğretmeni, bu program çerçevesinde;
· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
· Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,,
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
· Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
· Model bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Model bölümü atelye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
· El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
· Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
· Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Model öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atelye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

· Mesleğin eğitimi, Ankara Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Döküm-Model Anabilim Dalının Model Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle D. Meslek eğitimi bölümünde yer alan bilgiler “Model Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türkçe,
· Matematik
· Fizik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Model Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Model Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin “Döküm/Dökümcülük, İzabe, Metalurji” bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin “Model Öğretmenliği” lisans programlarına yerleştirilirken ilgili Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

“Döküm, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık/Kalıpçılık öğretmenliği, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Makine-Kalıpçılık (Erkek Sanat Yüksek Öğretmen Okulu), Makine-Motor, Yüksek fırın” önlisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Model Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Genel Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İş Güvenliği Hukuku,

Mesleki ve Teknik Dersler:
Model Teknolojisi, Bilgisayar Kullanımı, Meslek Resmi, Model Teknikleri, İş Güvenliği, Model İmalat Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Matematik, Model Meslek Resmi, Talaşlı Model İmalat Teknikleri, Özel Model Teknolojisi, Model İmalat Makineleri, Cisimlerin Dayanımı, Özel Model Teknikleri, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Dökümlerde Besleyici Tasarımı, Dökümlerde Yolluk Tasarımı, Ölçme ve Markalama Tekniği, Metal ve Plastik Model Teknikleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Metal ve Plastik Model Teknikleri, Sürekli Üretim Model Teknolojisi, Makine Elemanları, Sürekli Üretim Model Teknikleri, Döküm Tasarımı, Model Üretim Teknikleri, Model Kalite Kontrolü, Model Konstrüksiyonu,

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Öğrenci ve Grup çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, İstatistik, Mikro Öğretim, Okul Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Zaman ve Hasılat Etüdü,

Ayrıca, bu dersler dışında mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Model Öğretmenliği” lisans diploması ve “Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik Eğitim Fakültesinin Model Eğitimi Bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının Makine Model alanına öğretmen olarak atanırlar. Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalının alan ortak ve dal derslerini verirler.

Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.

Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak model meslek alanında atelye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve katkı harç kredisi imkânlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atelye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar) maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alan elemanların aldığı görevin niteliğine göre ücretleri farklıdır.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak kalite kontrol şefliği, imalat şefliği, imalat müdürlüğü, teknik müdürlük, kısım amirliği, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

İsterlerse yüksek lisans yaparak, üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler.

Kendi işyerini kurarak müstakil çalışma imkânına sahiptirler.

BENZER MESLEKLER

· Makine Mühendisliği,
· Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği,
· Tesviye Öğretmenliği,
· Makine- Model Teknikerliği,
· Model Teknisyenliği.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI

· Ağaç, Polyester, PVC vb. malzemeler ile bunların birleştirilmesinde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ile çalışıldığı için, solunum yolları rahatsızlıkları ve çeşitli allerjik hastalıklara yakalanma olasılığı fazladır.

· Ayrıca, genellikle elektrik enerjisi ile çalışan; kesici alet, makine ve tezgahlarda çalışma zorunluluğu sebebi ile el ve parmak kesilmesi ve elektrik çarpması gibi kazalarla karşılaşmak mümkündür.

· Yukarıda belirtilen durumlar için gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
İlgili öğretim üyeleri.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve119 sayılı karar ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
Çeşitli üniversitelerin katalogları,
www.gazi.edu.tr. web sitesi
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
· Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Model Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Model Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver