Moda Tasarımı Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Moda Tasarımı Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Moda Tasarımı Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Moda tasarımı öğretmeni bu program çerçevesinde;
· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır,
· Moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.

KULLANILAN ALET

VE MALZEMELER

· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar
· Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
· Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moda tasarımı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Renk ve şekilleri algılayabilen,
· Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
· Estetik görüşe sahip,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli,
· Girişimci kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Moda tasarımı öğretmeni; sınıfta, atölyede, giyim ile ilgili konfeksiyon, tekstil vb. işletmelerde görev yapar ve görevini genellikle ayakta yürütür.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Moda Tasarımı Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türkçe,
· Matematik,
· Alanı ile ilgili meslek dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Moda Tasarımı Öğretmenliği bölümü için yeterli “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puanı almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
· Meslek liselerinin Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Tekstil Konfeksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
· Hazır Giyim, Konfeksiyon(Hazır Giyim), Kostüm Tasarımı, Moda-Konfeksiyon, Moda Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil.
Meslek Dersleri: Teknik Resim, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Dikim Teknikleri, Temel Kalıp Çizimleri, Temel Sanat Eğitim, Genel İşletme, Giyim Süsleme Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Moda Resmi, Tasarım İlke ve Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı, Model ve Kalıp Tasarımı, Proje, Koleksiyon Hazırlama, Hazır Giyim Üretimi.
Meslek Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Mezuniyet Projesi, Rehberlik, Okul Deneyimi.
Ayrıca eğitim sırasında üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise okullarda öğretmenlik uygulama çalışmaları yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Moda Tasarımı Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde, Anadolu kız meslek liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde, çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim Üretim Teknolojisi alanına öğretmen olarak atanırlar. Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve Onarım Dallarının alan ortak dal ve derslerini, Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı Dal Derslerini vermektedirler.
· Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
· Moda tasarım öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler, giyim sektöründe üretim planlamacısı, tasarımcı ve yönetici olarak görev alabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan Moda Tasarımı Öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.
· Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Moda ve Tekstil Tasarımcısı,
· Giyim/Hazır Giyim Öğretmeni,
· Tekstil Öğretmeni.
· Resim Öğretmeni

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,
· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve119 sayılı ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Moda Tasarımı Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver