Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Mobilya Ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Mobilya ve Dekorasyon meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Mobilya ve dekorasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Mobilya ve dekorasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde;
· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
· Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
· Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
· Mobilya ve Dekorasyon bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mobilya ve dekorasyon bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Mobilya ve dekorasyon öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Bilgi ve becerilerini başkalarına öğretmekten hoşlanan,
· Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
· El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
· Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
· Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mobilya ve dekorasyon öğretmeni, görev yaptığı kurum ve kuruluşlarda derslik ve alanı ile ilgili atölye ve laboratuarlarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü, tozlu ve kokuludur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

· Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi (Kütahya),
· Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara),
· Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Muğla)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türk Dili ve Edebiyatı,
· Matematik,
· Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınav’ında (ÖSS) “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Sayısal-1(SAY-1)” puan almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Mobilya ve Dekorasyon, Orman Ürünleri, Ormancılık ve Orman Ürünleri Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde Okutulan Temel Dersler;

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Mobilya Konstrüksiyon, Ahşap Malzeme Teknolojisi, Tasarı Geometri, Masif Mobilya İmalat Tekniği, Bilgisayar Kullanımı, Ağaçişleri Statiği, Ağaç İşleri Makineleri, Modern Mobilya İmalat Tekniği, Ahşap Malzeme Mukavemeti, Estetik ve Tasarım Psikolojisi, Mobilya ve Dekor Süsleme, Seri Üretim Makineleri, Döşeme Teknolojisi, Üst Yüzey Teknolojisi, Mobilya Stilleri, Grup Mobilya Tasarımı, Perspektif, Klasik Mobilya Teknikleri, Elektrik Bilgisi, Temel Mimari, Dekorasyon Teknolojisi, Seri Üretim Teknolojisi, Prototip Geliştirme, İç Mekan Tasarımı, Dekorasyonda İmalat Teknikleri, Kalite Kontrol, Sanat Tarihi, İş Yeri Tasarımı.

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İş Analizi ve Program Geliştirme, Öğretim Metodları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği” Lisans Diploması ve “Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Teknik eğitim fakültelerinin mobilya ve dekorasyon öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının Ahşap Teknolojisi alanının, Mobilya İmalatı, Mobilya Döşeme İmalatı, Ahşap Üst Yüzey İşlemleri, Ahşap Süsleme, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Doğrama İmalatı Dallarının alan ortak dal ve dersleri, Ağaç Oymacılığı, Oto Döşemeciliği,Ahşap Karoserciliği, Mobilya Satış Elemanlığı Dal derslerine girmektedirler.

Ayrıca Restorasyon bölümünün Mobilya ve Dekorasyon alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek derslerine girebilirler.

Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptir.

Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak mobilya ve dekorasyon meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkânlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde farklılık olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, doçent, profesör olarak görev yapabilirler.
Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

· Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
· Mobilya ve Dekorasyon Teknikerliği.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞCİ SAĞLIĞI

· Ağaç malzemeler ile bunların; birleştirilmesinde, boyanmasında, cila edilmesinde kullanılan çeşitli kimyasal maddeler ile çalışıldığı için, solunum yolları rahatsızlıkları ve çeşitli alerjik hastalıklara yakalanma olasılığı fazladır.

· Ayrıca, genellikle elektrik enerjisi ile çalışan; kesici alet, makine ve tezgahlarda çalışma zorunluluğu sebebi ile el ve parmak kesilmesi ve elektrik çarpması gibi kazalarla karşılaşmak mümkündür.

· Yukarıda belirtilen durumlar için gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı)
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
· 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
· Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,
· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver