Miri Toprak Düzeni Nedir Hakkında Bilgi

Miri Toprak Düzeni Nedir

Miri Toprak Düzeni anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Miri Toprak Düzeni Nedir, Miri Toprak Düzeni Ne Anlama Gelir, Miri Toprak Düzeni Ne Demektir, Miri Toprak Düzeni Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Miri Toprak Düzeni ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Miri Toprak Düzeni Anlamı

Osmanlı İmparatorluğu’nda mülkiyeti devlete ait toprakların kullanımını belirleyen sistem. Osmanlılarda, toprağın büyük kısmı devlete aitti. Toprağı işleyen köylünün yalnızca onu kullanma hakkı vardı. Bu hak karşılığını da devlete çeşitli biçimlerdeki vergilerle ödemek zorundaydı. Devlet, mülkiyet hakkından doğan gelirlerin toplanmasını, belli koşullarla, sipahi adı verilen resmî görevlilere bırakır, onlar da kendilerine bırakılan bu gelir karşılığı devlete asker beslemekle yükümlü olurlardı. Geliri sipahilere devredilmiş böyle topraklara “timar” denirdi. Timarlar, gelirlerine göre, azdan çoğa doğru “timar”, “zeamet” ve “has” sınıflarına ayrılmıştı ve yönetimdeki derecelerine göre devlet memurlarına dağıtılırdı. Bu durumda timar sahibi, toprağın gelirini toplama, onu işlemesi için reayaya verme ve geri alma hakkına sahip olur, fakat toprağı mülk edinemezdi.

Toprak üstündeki hakkı göreviyle sınırlıydı. Osmanlı toprak düzeninin temelini oluşturan ve imparatorluk topraklarının en büyük bölümünü kapsayan timar sistemi dışında mülkiyeti az ya da çok kişiye ait olan “yurt”, “malikâne-divani”, “eşkincülü timar” gibi topraklarla mülkiyeti doğrudan doğruya devlete, yani padişaha ait olan topraklar da vardı. Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardan devlet yalnızca vergi alır, bu topraklar miras yoluyla babadan oğula geçebilirdi. Daha sonraları, mülkiyeti tam olarak kişilere ait olmayan arazilerde mülkiyet hakkını genişletmek için vakıf kurma yoluna gidildi. Vakıf hâline getirilmiş topraklar hukuk açısından babadan oğula devredilebiliyordu. Çeşitli statüleri olan bütün bu topraklarda yaşayan ve onu işleyen köylünün durumu da az çok değişiklik göstermekteydi.

Köylü, esas olarak toprağı işlerdi. Timarlarda bu hak kendisine timar sahibi tarafından verilir ve geri alınırdı. Timarlarda yaşayan köylüler, belli koşullarla yer değiştirebilir, başka bir timara geçebilirler ya da ticaretle uğraşabilirlerdi. Mülkiyeti kişilere ya da padişaha ait olan topraklarda yaşayanlar, doğrudan doğruya “kul” (köle) sayılır ve bulundukları yeri terk edemezlerdi. Bunlar toprağı olmayan, yani belli bir toprak parçasını işleme hakkı olmayan “reaya”ydı ve “yarıcı” adını alırlardı. Ayrıca timar topraklarında da yarıcılar bulunabilirdi. Bunlar timar sahibinin kendisine ayırdığı toprakta çalışırlardı. Merkezî devleti güçlü kılma amacına yönelik bu toprak sistemi, imparatorluğun gerilemeye başladığı 17. yüzyılla birlikte bozulmaya başladı ve I. Dünya Savaşı’na kadar devam eden süreç içinde tamamen parçalandı.

Konu ile ilgili aramalar: Miri Toprak Düzeni Nedir Miri Toprak Düzeni ödev ara Miri Toprak Düzeni kelime anlamı Miri Toprak Düzeni sözlükte ara Miri Toprak Düzeni ansiklopedi bilgi bankası ara Miri Toprak Düzeni ne demek Miri Toprak Düzeni neye denir

Miri Toprak Düzeni ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver