Minyatür Nedir Hakkında Bilgi

Minyatür Nedir

Minyatür anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Minyatür Nedir, Minyatür Ne Anlama Gelir, Minyatür Ne Demektir, Minyatür Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Minyatür ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Minyatür Anlamı

Kâğıt, parşömen, fildişi vb malzemeler üzerine küçük boyutlu resim yapma sanatı. İlk minytürler M.Ö. 2. yüzyılda Mısır’da papirüsler üzerine yapıldı. Bazı Yunan ve Roma el yazmalarında da kullanıldı. Beşinci ve 6. yüzyıllarda Bizans, Süryanî ve Kopt sanatlarında önem kazandı. Avrupa’da 6. ve 7. yüzyıllarda İrlanda-Sakson okulunun eserleriyle gelişme gösterdi. Sekizinci yüzyılda Avrupa minyatürü Charlemagne sarayında gelişme gösterdi.

Romantizm döneminde minyatür portre bütün Avrupa’yı sarsa da fotoğrafın yaygınlaşmasıyla önemini yitirdi. İslâm dünyasında el yazması kitaplar minyatürlerle zenginleştirilirdi. Minyatür yapan sanatçılara nakkaş ya da musavvir denirdi.

Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra Mezopotomya çevresindeki bölgesel devletlerde ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemen olduğu bölgelerde minyatürlü el yazmaları hazırlandı. Anadolu Selçuklu minyatürlerinin bir kısmı, Abbasîler döneminde Arapçaya çevrilmiş tıp, botanik ve astronomi gibi bilimsel içerikli konularda yer almıştır. Ayrıca edebî yapıtlar olan mesnevî ve öykü kitaplarında da yer aldı. Bu eserlerde İslâm düşüncesine uygun soyut bir tarz hâkimdir. 13. Yüzyılın sonlarına doğru hazırlandığı düşünülen Kelile ve Dimne adlı eserde de minyatür sanatı kullanılmıştır.

Osmanlı döneminde minyatür II. Mehmet döneminde başladı. II. Bayezit döneminde minyatürlü el yazması kitaplar yaygınlaşmaya başladı. Tarih ve sultanların yaşamı konusundaki kitaplarda da minytürler kullanılmaya başlandı. Firdevsi’nin Süleymanname adlı eseri bu kitaplara örnektir. I. Selim (Yavuz) döneminde yapılara ve insan tiplerine de yer verildi. I. Süleyman döneminde minyatür sanatının en parlak yılları oldu. İnsan yüzleri şematik, giysiler gerçeğe yakın yapılıyordu. Bu tarzın en önemli temsilcisi Matrakçı Nasuh’tur. II. Selim (1566-1574) ve III. Murat (1574-1595) dönemşerinde de minyatür sanatı devam etti. Bu dönemlerde mekanla ele alınan biçimler ve kişiler arasında organik bir birlik sağlandı. On sekizinci yüzyılın ilk yarısı Osmanlı minyatürünün son parlak dönemi oldu. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısı Batı kültürüne artan ilgi nedeniyle minyatür etkisini yitirdi ve 19. yüzyılda yerini Batı resmine bıraktı.

Konu ile ilgili aramalar: Minyatür Nedir Minyatür ödev ara Minyatür kelime anlamı Minyatür sözlükte ara Minyatür ansiklopedi bilgi bankası ara Minyatür ne demek Minyatür neye denir

Minyatür ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver