Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Nedir Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Nasıl Olunur Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Ne İş Yapar Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği

TANIM

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri , yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;
Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,
Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,
Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,
Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar, bu konuda gerkli kontrolleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,
Sentetik ve selülozik boya, tiner vb. çözücüler, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, bakır
Hava kompresörü,
Seramik fırını,
Taşlama makineleri,
Koruyucu maske, gözlük, eldiven.
Şekillendirme aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri olmak isteyenlerin,
Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
Görme keskinliğine sahip,
Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Estetik görüşü olan,
Dikkatli ve sabırlı,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı,
Seyahat engeli olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Mimari Dekoratif Sanatlar” programlarında verilmektedir.

Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun ) Samsun Meslek Yüksekokulu,
Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Karaman Meslek Yüksekokulu

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Seramik ve Cam Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/ Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/ Kız Meslek Lisesi) alan/bölümlerinden mezun olanlar “Mimari Dekoratif Sanatlar” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

– Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-4“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince:Görsel Algı, Sanata Giriş, Bilgisayara Giriş, Bilgisayar Uygulamaları ve Tasarım, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, Seramik Teknolojisi, Cam İşleme Teknikleri, Model Kalıp Teknikleri, Serigrafi, Mesleki Resim, Duvar Süsleme Teknikleri, Seramik Fırınlama Teknikleri,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Sanat Tarihi, Mesleki Temel Eğitim, Tasarım-Proje, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Beden Eğitimi gibi dersleri alırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mimari Dekoratif Sanatlar” ön lisans diploması ve “Mimari Dekoratif Sanatları Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.
– İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik ve tarihi açıdan gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süslemesi gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu mesleği seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Kamu sektöründe çalışanların maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre teknik hizmetler sınıfından, özel sektörde çalışanların ise; asgari ücretten az olmamak üzere, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Mimari Dekoratif Sanatlar ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Eski Çini Onarımları , Geleneksel Türk El Sanatları ,Geleneksel Türk Sanatları lisans programlarından birine ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler. kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Restorasyon ve Konservasyon teknikeri,
· El Sanatları Teknikeri,
· Seramik Teknikeri,
· Çini İşlemeciliği Teknikeri,
· Ressam,
· Heykeltraş,
· Seramik Sanatçısı,
· İç Mimar

H- EK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yaptıkları işler ve kullandıkları malzemelerden dolayı (hava kompresörü, kesici, yakıcı aletler, cam, kurşun, alçı, beton sentetik ve selülozik boya, tiner, vernik ve seramik vb.) çalışırken gerekli önlem ve tedbirler alınmaz ise yaralanma-çarpılma, yanma ve zehirlenme gibi iş kazaları geçirebilirler. Çalışma öncesi ve esnasında gerekli önlemler, titizlik, disiplin, sabır ve dayanıklılık tüm bunları engelleyici ve önleyici unsurlar.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2010,
ÖSYM ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008 ,
ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü öğretim üyeleri,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver