MİLLİ UYANIŞ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: MİLLİ UYANIŞ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, MİLLİ UYANIŞ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notu

MİLLİ UYANIŞ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI1.Dünya Savaşı’nın Sebepleri Nelerdir?1- Sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik yarışı
2- Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı
3- Bütün Dünyadaki silahlanma yarışı
4- Rusya ve Avusturya arasındaki balkanlar çekişmesi (Panislamizm)
5- Almanya ile Fransacın sınır anlaşmazlığı (alsak lorun)
–Rusçanın Panislamizm Politikası Nedir?Panislamizm: balkanlarda yaşayan Slav ırkından olan milletleri bir bayrak altında toplamak demektir–Üçlü İtilaf Devletlerini Yazınız?Almanya         Avusturya-Macaristan   İtalya
Üçlü İttifak Devletlerini Yazınız.İngiltere    Fransa        Rusya
–Savaşın gidişini değiştiren olaylar nelerdir?
1- İtalya kendisine söz verilen topraklar sebebiyle taraf değiştirdi. İtilaf devletleri avantaj sağladı.
2- Osmanlı devleti savaşa girdi.
3- Çanakkale savaşının kaybedilmesi sebebiyle yardım alamayan Rusya savaştan çekildi.ittifak devletleri avantaj sağladı.
4- Almanya’nın ABD gemisini batırmasıyla ABD savaşa girdi.itilaf devletleri avantaj sağladı.
–Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Sebepleri Nelerdir?1- Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri almak
2- Almanya’nın kesin savaşı kazanacağına inanılması
3- Kapitülasyon ve düyun-u umum iyeden kurtulmak
Osmanlı neden Almanya yanında savaşa girdi?1-Osmanlının topraklarını paylaşmak isteyen İngiltere ve Fransa Osmanlının güçlenmemesi için kendi yanlarında savaşa girmesini istemediler.
2-İngiltere ve Rusya’ya yeni cepheler açmak isteyen Almanya Osmanlı ile çok iyi ilişkiler kurdu.
–Osmanlı 1.dünya savaşında hangi cephelerde savaşmıştır?1-Kafkas cephesi = Rus
2-Kanal cephesi= İngiltere
3-Irak-Musul = İngiltere
4-Suriye-Filistin = İngiltere
5-Hicaz-Yemen = İngiltere-Arap
6-Çanakkale = Kim yok ki
7-Galiçya- Makedonya ve Romanya cepheleri
–İtilaf devletlerinin Çanakkale Cephesini açmalarının sebepleri nelerdir?1-Rusya’ya yardım götürmek.
2-İstanbul’u alarak Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak
3-Osmanlının Süveyş Kanalı üzerindeki tehditlerini sona erdirmek
–Çanakkale Savaşı’nın sonuçları nelerdir?1-Yardım alamayan Rusya’da rejim değişti ve savaştan çekildiler.
2-1.Dünya savaşı uzadı.
3-Bulgaristan savaşa girdi.
4-M. Kemal kazandığı başarılarla kurtuluş savaşında lider oldu.
1.Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Ateşkes Anlaşmalarının İsimleri Nelerdir?Bulgaristan – Selanik ateşkesi
Osmanlı – Mondros ateşkesi
Avusturya Mac.- Vİlla Guista ateşkesi
Almanya – Rethondes ateşkesi
1.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA İMZALANAN BARIŞ ANLAŞMALARI NELERDİR?Almanya – Varsay
Avusturya –     Sen Ermen
Bulgaristan – Nöyyi (neully)
Macaristan – Triyanon
–1.DÜNYA SAVAŞININ BÜTÜN DÜNYAYI ETKİLEYEN SONUÇLARI NELERDİR?Osmanlı, Avusturya Macaristan, Almanya, Rusya parçalandı
İngiltere üstünlüğünü sürdürdü.
Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya Ukrayna, Lituanya, Macaristan ve Türkiye kuruldu.
Milletler cemiyeti kuruldu.
Ağır anlaşmalar yeni bir savaşa zemin hazırladı.
ABD Nil uluslar arası etkisi arttı.
Komünizm, Faşizm ve Nazizm gibi yönetimler kuruldu.
MONDROS ATEŞKES ANDLAŞMASI
30 Ekim 1918—Mondros’un imzalanma sebepleri nelerdir?1.Bulgaristan’ın savaştan çekilmesiyle Almanya bağlantısı koptu.
2.Suriye ve Filistin orduları esir alınma tehlikesi içindeydi.
3.Wilson ilkelerinin uygulanacağına inanılıyordu.
—Mondros’un önemli ateşkesin maddeleri nelerdir?
1- sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için taraflarca kararlaştırılacak gerekli sayıda askerî kuvvetten fazlası hemen terhis olunacak ve bunların silâh, cephane ve teçhizatı itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
2- itilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek. (7.madde)
3-vilayet-i site’de (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis)herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, itilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek. (24.madde)
–Mondros’un Osmanlı ülkesini işgal etmeye zemin hazırlayan maddeleri nelerdir?1- sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için taraflarca kararlaştırılacak gerekli sayıda askerî kuvvetten fazlası hemen terhis olunacak ve bunların silâh, cephane ve teçhizatı itilâf kuvvetlerine teslim edilecek.
2- itilâf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çıkarmak suretiyle işgal edebilecek. (7.madde)
Mondros’un Doğu Anadolu’da bir ermeni devleti kurmayı amaçlayan maddeleri nelerdir?Vilayet-i site’de (Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van, Bitlis)herhangi bir karışıklık çıkacak olursa, itilâf devletleri bu bölgede önemli gördükleri yerleri işgal edebilecek. (24.madde)
–Mondros Ateşkesi’nin önemi nedir?1-Bu antlaşma ile Osmanlı devleti, kâğıt üzerinde siyasi varlığını hukuken sürdürebilmesine rağmen, fiilen sona ermiştir.
2-İtilaf devletleri, orduların terhisi ve silahların teslim edilmesi maddeleriyle, yapılacak işgaller sırasında herhangi bir silahlı direniş olmasını önlemeyi amaçlamışlardır.
3- 7 enci madde, antlaşmanın en önemli maddesidir. Buna göre, itilaf devletleri istedikleri her yeri işgal edebileceklerdi. Bu madde ile yapacakları işgallere hukuki bir dayanak sağlamışlardır.
4- 24 nü madde olarak yer alan madde ile Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen ermeni devleti için zemin hazırlanmıştır. Bu iller asıl metinde “ermeni vilayetleri” olarak isimlendirilmiştir.
—İngiltere’nin Mondros Ateşkes’ine göre işgal ettiği yerler nerelerdir?Musul, İskenderun, Urfa, Antep, Maraş, Kars ve Batumsu tamamen işgal etmiştir. İngiltere, işgal etmiş olduğu Urfa, Antep ve Maraş’ı daha sonra Fransızlara bırakmıştır.
Ayrıca İngiltere; Afyon, Eskişehir, İzmit, Samsun ve Merzifon. Musul, ilk işgal edilen bölgedir
–Fransa’nın Mondros’a göre işgal ettiği yerler nerelerdir?Mersin, Dörtyol, Adana çevresi ile İngiltere’den devraldığı Urfa, Antep, Maraş bölgesini işgal etmiştir. Ayrıca, doğu Trakya’daki tren istasyonları ile Afyon tren istasyonunu işgal etmiştir.
—İtalya’nın Mondros’a göre işgal ettiği yerler nerelerdir?Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Konya, Antalya ve çevresini işgal etmiştir.
Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı—Wilson İlkeleri nedir?1.dünya savaşının bir an önce ve düzenli şekilde bitmesi amacıyla ABD Başkanı Woodrow Wilson’un yayınladığı 14 maddelik bildiridir.
Wilson İlkelerinin göze çarpan önemli ilkeleri nelerdir?1-Devletler kendi aralarında  gizli anlaşmalar yapmayacaklar, her şey açık olacak.
2-Savaş sonunda yenen devletler yenilenlerden toprak ve para almayacaklar.
3-Devletlerin toprak bütünlüklerini ve bağımsızlıklarını korumak için cemiyet-i akvam kurulacak.
—Wilson İlkeleri içinde Osmanlı Devletini doğrudan ilgilendiren madde nedir?Osmanlı Devleti’nin Türk olan bölgelerinin  egemenliği tanınacak.
Ancak, Türk olmayan bölgelere kendi kendilerini yönetme hakkı tanınacak.
Boğazlar bütün milletlerin gemilerine açık olacak. Bu durum uluslararası garanti altında olacak.
—18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir?1.dünya savaşının ateşkes antlaşmaları ile bitmesinden sonra barış antlaşmaları taslağı hazırlama ve aralarındaki sorunları çözmek için toplandı.
—Paris Barış Konferansında alınan belli başlı kararlar nelerdir?1-itilaf devletlerin katılımı ile “milletler cemiyeti” kuruldu.
2-yenilen devletlere imzalatılmak üzere ağır anlaşma taslakları hazırlandı.
3-halkının çoğunluğunun Rumlardan oluştuğu iddia edilen İzmir ve çevresinin yunanlılara verilmesi kararlaştırıldı.
İzmir’in İşgali   (15 Mayıs 1919)—İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştir?
15 Mayıs 1919’da İngiliz ve Fransız donanmasının koruması altında yunan ordusu İzmir’e asker çıkararak işgale başlamıştır.
—Yunanistan işgali haklı göstermek, güçlendirmek için hangi yöntemi uygulamıştır?1-Bölgedeki Rumların, Türkler den daha kalabalık olduğunu iddia etmiştir.
2-Rumların Türkler tarafından katledilmek üzere olduğunu söyleyerek Hıristiyan dünyasının da desteğini sağlamaya çalışmıştır.
—İzmir’i işgal etmek yunanlılar için neden önemlidir?İzmir’in işgali Yunanistan için büyük bir önem taşıyordu; “megalı idea” yani, büyük Yunanistan ideali artık gerçekleşmekteydi. Batı Anadolu’yu kapsayan Bizans imparatorluğu yeniden kurulabilecekti.
—İzmir’de yunanlılara karşı direniş nasıl başlamıştır?Yunan ordusuna karşı ilk kurşun İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin tarafından sıkılmıştır. Kısa bir süre içinde yunan işgaline karşı silahlı direniş grupları oluşmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

—İzmir’in işgali’nin kurtuluş savaşı’ndaki önemi nedir?
1— yunan ordusunun katliamlarına karşı, Kuday-ı milli- ye birlikleri kuruldu. Düzenli ordu kurulana kadar, silahlı direnişi bu birlikler gerçekleştirdi.
2— Reddi-i İlhak Cemiyeti, Batı Anadolu’daki direnişi yönetmeye başladı. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri’ni toplayarak “batı cephesi”ni kurdu.
3— Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini protesto etmek amacıyla mitingler düzenlendi. Böylece İzmir’in işgali, ulusal bilincin canlanmasında etkili oldu.
—Amiral Bristol Raporu nedir?İzmir’in işgaline tepkiler nedeniyle itilaf devletleri bölgedeki işgali yerinde izlemek üzere bir heyet oluşturdu. Bu heyetin hazırladığı rapor, “Amiral Bristol Raporu” olarak milli mücadele’deki yerini aldı.
—Amiral Bristol Raporu’nda yer alan konular nelerdir?— yunanlılar Paris Barış Konferansı’nda itilaf devletlerini yanlış bilgilendirmiştir.
— İzmir bölgesinde Rumların çoğunlukta olduğu iddiası yalandır. Bölgede Türkler çoğunluktadır.
— Bölgedeki Hıristiyanların katledildiği şeklindeki yunan iddiaları asılsızdır.
— Batı Anadolu’da yunan ordusu katliamlar yapmıştır.
— yunan ordusu derhal geri çekilmeli ve yerine itilaf kuvvetleri gönderilmelidir.
CemiyetlerAzınlıkların kurduğu cemiyetler nelerdir?1. Magri mira cemiyeti
2.Pontus Rum cemiyeti
3.Etnik-i eter ya cemiyeti
4.Taşmak ve hınsak cemiyetleri
5.Alyans israilit ve makabil cemiyetleri
–Azınlık cemiyetlerinin genel özellikleri nelerdir?1-Osmanlı devleti’nin parçalanmasını ve bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır.
2-İtilaf devletleri’nin işgallerine zemin hazırladıkları için  desteklenmişlerdir.
3-Kamuoyunun tepkisini çekmemek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır.
Milli varlığa düşman cemiyetler nelerdir?1. Sulh ve selamet-i Osman fırkası
2.Hürriyet ve itilaf fırkası
3.İslam teali-i cemiyeti
4.Kürt teali-i cemiyeti
5.İngiliz muhipleri cemiyeti
6.Wilson ilkeleri cemiyeti
Milli varlığa düşman cemiyetlerin genel özellikleri nelerdir?1-Saltanat ve hilafet yanlısı Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır.
2-İşgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır.
—Milli (yararlı) cemiyetleri yazınız.1.Trakya – paşa eli müdafaa-i hukuk cemiyeti
2.İzmir müdafaa-i hukuk cemiyeti
3.Redde-i ilhak cemiyeti
4.Kilikyalılar cemiyeti
5.Trabzon müdafaa-i hukuk-u milliye cemiyeti
6.Milli kongre cemiyeti
7.Doğu Anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti
yukarıdaki cemiyetlerin yanında Anadolu’daki ulusal direnişe silah kaçırmak ve istihbarat sağlamak amacıyla; karakol cemiyeti, mim mim grubu, felah grubu gibi birçok cemiyette kurulmuştur.
—Milli (Yararlı) cemiyetlerin genel özellikleri nedir?1-Bulundukları bölgenin Türklerce ait olduğunu, bu nedenle işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır
2-İşgalci devletlerin, azınlık cemiyetlerinin ve İstanbul Hükümeti’nin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
3-Birleştirici bir liderden yoksun olmaları nedeniyle bölgesel kurtuluşu savunmuşlardır.
Kuruluşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir.
4-Önceleri basın – yayın yoluyla direnişi yönlendirmeye çalışmışlar, bunun yanında silahlı direnişe de destek vermişlerdir.
5-Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
–Kuday-i Milliye nedir?Türk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile kurulmuş, gönüllülerden oluşan küçük silahlı direniş örgütleri
–Kuday-i Milliye’nin kurulma nedenlerini yazınız.1- Yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanmasına rağmen önlenememesi
2-İstanbul hükümeti’nin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması
3-Osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olması
–Kuday-ı Milliye birliklerinin özellikleri nelerdir?1— İşgallere karşı vatanı savunmak amacıyla kurulmuş gönüllülerden oluşan birliklerdir.
2— Her biri kendi bölgesini korumaya çalışmıştır.
3— Tek bir merkezden yönetilmemişler, başlarındaki reisin görüşüne göre hareket etmişlerdir
4— Düzenli orduların kurulmasına zemin hazırlamışlardır.
–Kuva-ı Milliye birlikleri’nin kaldırılmasının nedenlerini belirtiniz.
1-Suçlu gördükleri kişileri kendi kurallarına göre cezalandırmaları
 2-İşgalleri durdurmakta yetersiz kalmaları
3-Tek bir merkezden yönetilememeleri
4-TBMM’NİN isteklerini zaman zaman uygulamamaları

–Havza Genelgesinin önemi1. Mustafa Kemal bu genelge ile halkın işgallere tepki göstermesini ve böylece milli bilincin uyanmasını sağlamak istemiştir.
2. İtilaf devletlerini haklı çıkaracak davranışlardan kaçınılmasını yani Hıristiyan halka zarar verilmemesini istemiştir.
3. Bu genelge, milli mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelgedir.
–Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk ulusal genelgenin adı nedir?Havza Genelgesidir.
9.Ordu müfettişliğine neden Mustafa Kemal getirildi?
1-1.dünya savaşında gösterdiği başarılar.
2-Padişah vahdettin ile eskiden beri bir dostluğunun olması sebebiyle kendisine güvenilmesi
–Amasya Genelgesinin milli mücadeledeki  önemi nedir?1-Milli mücadelenin gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk kez belirtilmiştir.
2-Kurtuluş savaşının ancak teşkilatlanarak kazanılabileceği vurgulanmıştır.
3-Genelgede (tamim’de) “Millîlik”, “Bağımsızlık”, ve “Egemenlik” kavramları, özellikle de “millet ve Milliyetçilik” Kavramları ısrarla vurgulanmıştır.
–Milli mücadelenin gerekçesi, yöntemi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir?Amasya Genelgesinde
Erzurum Kongresi hangi amaçla toplanmıştır?
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından Doğu Anadolu’nun parçalanmaması ve Ermenilere verilmemesi amacı ile düzenlenmiştir.
–Milli Mücadelede İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet kurulacağı ilk ne zaman açıklanmıştır?Erzurum Kongresinde
–Erzurum Kongresinde alınan başlıca kararlar nelerdir?
1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.
2-Her türlü yabancı işgale ve mücadeleye karşı millet birlikte karşı koyacaktır.
3-Vatanın bağımsızlığını İstanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır.
4-Milli iradeyi hâkim, kukayı Milliye’yi etken kılmak esastır.
5-Azınlıklara, milli bütünlüğü ve egemenliği zedeleyici ayrıcalıklar verilemez.
6-Manda ve Himaye kabul edilemez.
7-Mebuslar meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

–Erzurum Kongresinin milli mücadeledeki önemi nedir?  1-İstanbul hükümetine alternatif bir hükümet kurulacağı açıklanmıştır.
2-yeni bir devlet, egemenlik ve bağımsızlık özellikle vurgulanmıştır.
3-bölgesel bir kongre olmasına rağmen alınan kararlar bütün yurdu ilgilendirmektedir
-Sivas’ta Kongre toplanması kararını Mustafa Kemal ne zaman duyurmuştur?Amasya Genelgesinde
–Ülke Genelindeki milli cemiyetler Sivas Kongresinde hangi isim altında birleştirildi?Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”
–Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla ne zaman birleştirildi?Sivas Kongresinde
–Sivas Kongresinde alınan başlıca kararlar nelerdir?1-Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti” adıyla birleştirildi.
2-Manda ve Himaye fikri kesin olarak reddedildi.
3-İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.
4-Ali Fuat Cebe soy  Batı Anadolu Kuva-yi Milliye komutanlığına atanmıştır.
5-Meclisin açılması bir kez daha istendi.
–Sivas Kongresinin önemini belirtiniz.1-Kongrede başkan seçilen Mustafa Kemal milli mücadelenin de lideri oldu.
2-Erzurum’un aksine Sivas kongresi tüm ülkeyi ilgilendiren bir kongre  olmuştur.
3-Cemiyetlerin birleştirilmesi  ile silahlı mücadele  daha etkili olmaya başlamıştır
Sivas Kongresi ile Erzurum Kongresi arasındaki fark nedir?Erzurum’un aksine Sivas Kongresi tüm ülkeyi ilgilendiren bir kongre  olmuştur.
–Sivas Kongresinden sonra İstanbul Hükümetinde ne gibi bir değişiklik olmuştur?Bu kongreden sonra padişah Anadolu ile uyumlu olmak için Damat Ferit’i görevden aldı.
Damat Ferit’in yerine vatansever Ali Rıza Paşa başbakan oldu.
–İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti Amasya Görüşmelerinde hangi ortak kararları almıştır?1.Türk vatanının  bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması.
2.Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıklar tanınmaması.
3.Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümeti’nce tanınması.
4.Mebuslar meclisi’nin Anadolu’da, güvenli bir yerde toplanması.
5.İtilaf devletleri’yle Osmanlı devleti’nin barış amacıyla yapacağı
konferansa temsil heyeti’nce de uygun görülecek kişilerin gönderilmesi.
–İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi Temsil Heyeti’nin varlığını ne zaman tanımışlardır?Amasya Görüşmelerinde
–Amasya Görüşmelerinin önemi nedir?İstanbul hükümeti görüşmelere katılmakla temsil heyeti’nin varlığını tanımış oldu.
–Neden Ankara  milli mücadelenin merkezi kabul edilmiştir?1-Batı cephesine yakın olması
2-Ulaşım ve haberleşme kolaylığı
–Mustafa Kemal’in Meclis-i Mebus an’ın İstanbul’dan toplanması ile ilgili düşüncesi nedir?Mustafa Kemal İstanbul’un işgal altında olması nedeniyle buradaki meclisin rahat çalışamayacağını, sıhhatli kararlar alamayacağını, alınsa bile uygulanamayacağını söylemiştir.
–Mustafa Kemal’in uyarılarına rağmen meclis  neden İstanbul’da toplandı?Başşehrin İstanbul olması, padişahın varlığı ve anayasa gereği meclis,12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı.
–Misak-ı Milli kararları nelerdir?1-Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır.
2-Arap topraklarının, batı Trakya’nın ve Kars, Ardahan ve Batumsun geleceği halk oylamasıyla belirlenecek.
3-Osmanlı’nın merkezi ve Marmara denizi’nin güvenliği sağlanırsa boğazlar dünya ticaretine açılacak.
4-İçimizdeki azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslüman halka tanınan haklardan fazlası tanınamaz.
5-Tam bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen sınırlamalar ve kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez.
–Misakı Millide Türk Devletine ait olacak topraklar için hangi esaslar belirlenmiştir? 1-Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türk vatanıdır.
2-Arap topraklarının, Batı Trakya’nın ve Kars, Ardahan ve Batumsun geleceği halk oylamasıyla belirlenecek.
–Misak-ı Milli’nin önemi nedir?1-Misak-ı milli, milli mücadelenin hedefini, vatanın sınırlarını ve bağımsızlık esaslarını benimseyip gerçekleştirmeye çalışmıştır.
2-Misak-ı milli’nin ilanı İstanbul’un işgaline neden olmuştur.
–İstanbul’un işgaline neden olan olay nedir?
Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi
–İstanbul’un işgal  edilmesinin önemi nedir?1.İstanbul’un işgali Mustafa Kemal’in haklılığını ortaya çıkardı. Kaçabilen birçok mebus, aydın komutan ve gazeteci Anadolu’ya geçti.
2-11 Nisan 1920’de padişah resmen meclisi kapattı. Meşrutiyet bitti.
3.T.B.M.M.’Nil açılması için ortam oluştu.
İlk T.B.M.M’NİN özellikleri nelerdir?1-Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama, yürütme, yargı güçlerinin mecliste toplanması)böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır
2-Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
3-Meclisin amacı düşmanı yurttan atmaktır.
4-Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.
–İlk mecliste uygulanan meclis hükümeti sistemi nedir?Anayasaya göre meclis başkanı hükümetin de başkanı olmasına  “meclis hükümeti sistemi” denir.
–İlk T.B.M.M’nin özelliklerinden olan güçler birliği ilkesi nedir? Yasama, Yürütme, Yargı güçlerinin mecliste toplanması
–Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete tamamen ne zaman verilmiştir?1921 anayasası olan teşkilatı esasiye ile.
–Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 1921 anayasasının diğer adı nedir?Teşkilatı Esasiye
–Yeni Türk Devletinde yeni bir anayasaya neden ihtiyaç duyulmuştur?1-Eski anayasanın temelleri M. Kemal’in düşündüğü sistemden farklı idi.
2-Yeni bir devletin kendine ait kanunları olması gerekirdi.
–Yeni anayasanın özellikleri nelerdir?1-Bu anayasa ile Türk tarihinde ilk kez egemenlik millete verilmiştir.
2-Yeni Türk devletinin hukuki ve siyasal belgesi olmuştur.
3-Anayasaya göre meclis başkanı hükümetin de başkanı olmakla “meclis hükümeti sistemi” benimsenmiştir.
4-Güçler birliği prensibi benimsenmiştir.(yasama, yargı, yürütme meclis tarafından yapılıyor.)
–TBMM’YE karşı ayaklanmalar çıkmasının nedenleri nelerdir? 1-Devlette yaşanan otorite boşluğu
2-İstanbul  hükümeti ve itilaf  devletlerinin kışkırtmaları
3-Bazı Kuva-yi Milliyecilerin halktan zorla para toplamaları, ceza vermeleri
4-Bir kısım yöneticilerin milli mücadelenin önemini anlayamamış olmaları
–TBMM 29 Nisan 1919’da Hıyanet-i Vataniye Kanunu neden çıkarmıştır?Kendisine karşı çıkarılan ayaklanmalara bir tedbir amacıyla çıkarmıştır.
–Milli mücadelenin ilk yıllarında İstiklal Mahkemelerinin  kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?TBMM ye karşı ayaklananları yargılamak ve hıyaneti vataniye kanununa göre cezalandırmak için kurulmuştur.
–TBMM ayaklanmalara karşı ne gibi önlemler almıştır?1-29 Nisan 1919’da hıyanet-i vataniye kanunu çıkarıldı.
2-İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
3-İstanbul Hükümetinin fetvalarına karşılık Ankara müftüsünden TBMM ye karşı gelenlerin vatan haini olduğu fetvası alındı.
–TBMM’YE karşı yapılan ayaklanmaların sonuçlarını yazınız.1-Kurtuluş Savaşı 1 yıl uzadı.
2-Düşman işgalinin genişlemesine sebep oldu
3-Sıkıntılı günler yaşayan TBMM ayaklanmaları bastırınca otoritesi de arttı.
–T.B.M.M. Sevr Antlaşmasına nasıl bir tepki vermiştir?1.T.B.M.M. antlaşmayı tanımadığını bildirdi.
2.Antlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti.
–Sevr Antlaşmasının önemi nedir?1-İtilaf Devletleri  son Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıttıkları için bu antlaşma meclis tarafından onaylanmadığından hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.
2-Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti  yok sayılmıştır.
İtilaf  devletleri Osmanlı Devletini paylaşmışlardır.
3-Vatanın kurtulması için milli mücadeleden başka yol olmadığı anlaşılmıştır.
–Sevr antlaşmasında boğazlar hakkında nasıl bir durum öngörülmüştür? 2.boğazlar tüm devletlere açık bulundurulacak ve uluslararası bir komisyon tarafından idare edilecekti.
–Sevr Antlaşmasında İstanbul ile ilgili madde nasıldır?1.Osmanlı ülkesi, İstanbul ile Anadolu’nun küçük bir bölümünden ibaret olarak kalacaktı. Osmanlı devleti, eğer azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul da elinden alınacaktı.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver