Milli İstihbarat Teşkilatı Nedir Görevleri Hakkında Bilgi

Milli İstihbarat Teşkilatı Nedir Görevleri

Milli İstihbarat Teşkilatı anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Milli İstihbarat Teşkilatı Nedir, Milli İstihbarat Teşkilatı Ne Anlama Gelir, Milli İstihbarat Teşkilatı Ne Demektir, Milli İstihbarat Teşkilatı Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Milli İstihbarat Teşkilatı Anlamı

Milli İstihbarat Teşkilatı Nedir Görevleri

Devletin millî güvenlik siyasetinin hazırlanmasında esas olacak bilgileri toplamak, bu bilgileri gerekli yönetim kademelerine ulaştırmak, istihbaratla uğraşan kurumlar arasında işbirliğini sağlamak, psikolojik savunmanın gereklerini yerine getirmek ve istihbarata karşı koymak amacıyla kurulmuş Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın kısaltılmış adı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtı’nın yerine, 6 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 644 sayılı yasayla kurulmuştur. Bir müsteşarın başkanlığında, başbakana bağlı olarak çalışır. Beş daire başkanlığı ve bir müşavirlik kurulundan oluşmuştur.

Bu daireler, istihbarata esas olacak bilgileri toplamak ve istihbarata karşı koymakla görevli Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı; haberleri yorumlamak, tasnif etmek, teşkilât içi işbirliğini sağlamakla görevli İstihbarat Başkanlığı; istihbarata karşı koymakla görevli Psikolojik Savunma Başkanlığı; istihbaratın toplanmasında destek hizmetleri sağlamakla görevli İdarî İşler Başkanlığı; teftiş ve soruşturma işlerini yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı’dır. Ayrıca teşkilâtla ilgili hukukî işleri yöneten Hukuk Müşavirliği vardır. İstihbarat çalışmalarıyla ilgili işbirliğini sağlamak ve bu çalışmaların temel görüşlerini belirlemekle görevli Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu ise, MİT Müsteşarı’nın başkanlığında, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ya da yardımcısı, Millî Emniyet Hizmetleri Başkanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı ya da yardımcısı ve bakanlıkların görevlilerinden meydana gelir; en geç üç ayda bir toplanır.

Konu ile ilgili aramalar: Milli İstihbarat Teşkilatı Nedir Milli İstihbarat Teşkilatı ödev ara Milli İstihbarat Teşkilatı kelime anlamı Milli İstihbarat Teşkilatı sözlükte ara Milli İstihbarat Teşkilatı ansiklopedi bilgi bankası ara Milli İstihbarat Teşkilatı ne demek Milli İstihbarat Teşkilatı neye denir

Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver