Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi-Mide Asitleri Besinleri Nasıl Sindirir Hakkında Bilgi

Aşağıda Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi-Mide Asitleri Besinleri Nasıl Sindirir ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Midedeki Asitlerin Besinlere Etkisi-Mide Asitleri Besinleri Nasıl Sindirir

Mide asitleri sindirim sisteminin en önemli halkalarından bir tanesidir. Yediğimiz besinlerin sindirimi her ne kadar ağızda tükrük ile başlar desek te mide asitleri sindirim için gerekli olan besinlerin parçalanması ve moleküller ayrılması işlevini yerine getirirler.

Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırıldığını biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir.

Sindirim büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Öyleyse vücudumuzda sindirim nasıl Gerçekleşir? Besinlerin hücrelerimiz tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalar bölerek kana geçişini sağlamak sindirim sisteminin görevidir.
Sindirim çiğnemeyle başlar. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılması mekanik sindirimdir. Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına ise kimyasal sindirim denir.

Sindirim: Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir.
Büyük moleküllü besin maddeleri:

Karbonhidratlar ——————>Glikoz
Proteinler ——————>Amino asit
Yağlar ——————>Yağ asidi+ gliserol (gliserin)
Şeklindeki küçük moleküller haline gelerek kana geçerler.
Sindirim faaliyetleri iki çeşittir: Mekanik sindirim ve Kimyasal sindirim

1) Mekanik Sindirim: Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve bağırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir.
2) Kimyasal Sindirim: Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır.

Kimyasal Sindirimin Özeti

Salgılanan Yer Sindirdiği Sindirim Sıvısı Besinler
Tükürük Bezleri Tükürük Karbonhidratlar
Mide Mide öz suyu Proteinler
Karaciğer Öd (safra) Yağlar
Pankreas Pankreas öz suyu Karbonhidratlar ,Yağlar ,Proteinler
İnce bağırsak Bağırsak öz suyu Karbonhidratlar Proteinler
Önemli NOT:

*Kimyasal sindirimde enzimlerin besin içerikleri küçük moleküllere parçalanmaktadır. Besin içeriklerinin her birinin sindirim sırasında küçük moleküllere parçalanır.

*Beslenme: Hücrelerin canlılığını koruması ,yeni bileşikler sentezlemesi enerji kaynağı olarak kullanması için dışardan karbonhidrat , yağ , vitamin su ve minerallerin alınması olayıdır.

*Bir hücreliler , süngerler vb basit yapılı hücrelerin içindeki besinler kofullarında sindirilir.

*Yutma:besinlerin ağızdan mideye ulaşması olayıdır. Yutma sırasında soluk borusuna besin kaçmasını önlemek için anlık olarak solunum durur.

Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar

Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar.

Yanaklar, dudaklar, küçük dil ve damak tarafından çevrilmiş boşluktur. Ağızda dişler, dil ve tükürük bezleri bulunur.
a)Dişler: Dişler besinleri parçalayıp öğüterek mekanik sindirimi başlatır. Yetişkin bir insanda 32 tane diş bulunur. Bir dişe dıştan bakıldığında taç, boyun, kök olmak üzere üç kısım vardır.
Taç: Dişin dıştan görünen, beyaz kısmıdır. Mine ve dentin tabakaları buradadır.
Boyun: Taç ile kök arasındaki, diş etlerinin sarıldığı kısımdır.
Kök: Dişin çene kemiğine yerleştiği kısımdır.
Not: Dentin (fildişi ) tabakasının içinde diş özü bulunur ve canlıdır. Mine tabakası, sıcak, soğuk ve sert şeylerden çatlar. Bu çatlağa yerleşen mikroplar dişin çürümesine yol açar. Çürük, diş özüne ulaşırsa ağrı yapar.
b) Dil: Ağızda lokmayı çeviren ve dişlere sevk eden kısımdır. Çizgili kastan yapılmış olup, üzerinde tad alma hücreleri vardır. Dil, aynı zamanda konuşma organımızdır.
c) Tükürük Bezleri: Tükürük bezleri yüz kasları arasına yerleşmiş, üzün salkımı şeklindeki bezeler olup, tükürük salgılar. Tükürük, çoğu sudan ibaret olan bir sıvıdır. İçerisinde mukus, amilaz (pityalin) enzimi ve madensel tuzlar bulunur.
Tükürük bezleri üç tanedir: 1- Kulak altı 2- Dil altı 3- Çene altı. Kulak altı bezlerinin iltihaplanması kabakulak hastalığıdır.

Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.Yutakta sindirim olmaz.
Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez.

Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. Kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece, besinler parçalanarak küçük moleküller hâline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar.

Mide, karın boşluğunun sol tarafında, diyaframın altında yer alan, çaydanlık biçiminde bir torbadır. Mide, üst taraftan mide ağzı (kardia kapakçığı ) ve alt taraftan mide kapısı (pilor kapağı) ile on iki parmak bağırsağına bağlanır.
Midenin yapısı üç tabakadır: en dışta zar (periton) , ortada kas, en içte ise mukoza tabakaları bulunur.
Midenin en içindeki mukoza tabakasında bulunan mukoza hücreleri, şekil değiştirerek mide bezlerini oluşturur. Mide bezleri önemlidir çünkü mide öz suyu salgılarlar.
Mide öz suyunda; hidroklorik asit (HCl), pepsin enzimi ve lap enzimleri bulunur.
*Hidroklorik asit hem diğer enzimlerin etkinliğini artırır, hem de besinlerle gelen mikropları öldürür. Midemiz bu asitten etkilenmez çünkü mukoza tabakasının ürettiği mukus mide çeperini korur. Aksi halde mide delinir ve ülser oluşur.
*Ayrıca mukus sayesinde ve mide kaslarının hareketi sayesinde mideye gelen besinler yumuşar. Bu da midede gerçekleşen mekanik sindirimdir.
*Proteinlerin kimyasal sindirimi ilk olarak midede gerçekleşir. Mide öz suyu, pepsin ve lap enzimleri sayesinde proteinler yapı taşlarına ayrılmaya başlar.
Midede sindirim besinlerin çeşidine göre 1- 4 saat sürer. Bu süre içinde mide alt kapısı pilor, ara ara açılarak besinlerin, ince bağırsağın on iki parmak bağırsağı kısmına aktarılması sağlanır.

İnce Bağırsak: Yağların kimyasal sindirimi burada başlar. İnce bağırsağa gelen pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. B esinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. Bu moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına emilim adı verilir. İnce bağırsak, sindirim sistemimizin en uzun bölümüdür.

İnce Bağırsak 7- 8 m. Uzunluğunda, 2–3 cm genişliğinde olup, mide kapısından sonra gelen kısımdır. Yapısı mide gibi üç katlıdır: En dışta periton ( zar), ortada kaslar, en içte bağırsak epiteli bulunur.
Onikiparmak bağırsağı: İnce bağırsağın mide ile birleşen ilk kısmına onikiparmak bağırsağı denir. ( ilk 20 -25 cm’lik
kısım) . Kıvrımlı bir yapıya sahiptir. İnce bağırsağın en önemli kısmıdır. Buraya karaciğerin safra salgısı (koledok kanalı ile) ve pankreasın sindirim enzimleri (virsung kanalı ile ) boşaltılır.
*Onikiparmak bağırsağında karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi gerçekleşir. Yağların sindirimi, karaciğerden gelen safra salgısının etkisiyle ilk kez burada başlar. ( safra bir enzim değildir. Yağları yapı taşına ayırmaz, yağ damlacıklarına dönüştürür.)
Onikiparmak bağırsağından sonra gelen ince bağırsağın diğer kısımları kıvrımlar yaparak uzanır. İnce bağırsağın iç yüzeyinde salgı bezleri ile villus denilen ve sayıları 5 milyonu bulan tümürler vardır.
Salgı bezleri, karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini sona erdirecek enzimler üretir.Kimyasal sindirim ince bağırsakta son bulur. Villuslar sayesinde ise emilim yüzeyi artmış olur ve sindirilmiş besinlerin emilimi kolaylaşır.

İnce Bağırsağının Görevi: Ağızda kısmen sindirilmiş karbonhidratlar ile midede kısmen sindirilmiş proteinlerin ve sindirimi henüz başlamamış olan yağların sindirimini gerçekleştirmek ve tamamlamaktır. Diğer görevi ise, villuslar sayesinde sindirilen besinlerin emilmesini ve böylece kana karışmasını sağlamaktır.

Böylece şimdiye kadar anlattığımız süreçte:
Proteinler ————–>amino asitlere
Karbonhidratlar ————–>glikoza
Yağlar ————–>yağ asidi ve gliserin ( gliserol) e dönüştürülmüş olur.
Su, mineraller ve vitaminler sindirime uğramazlar.

Sindirilen Besinlerin Kana Geçmesi
Besin maddelerinin sindirimi tamamlandıktan sonra dolaşım sistemine aktarılmasına emilim denir. İki yolla olur:
1- Kılcal Kan Damarlarıyla: Glikoz (şeker) , amino asit, mineraller, suda çözünen vitaminler (B ve C ) ve su, villuslar tarafından emilerek, kılcal kan damarlarına geçer. Ve kan damarları aracılığıyla önce karaciğere taşınır. Karaciğerde zehirlerinden arındırılır. Protein – şeker oranı ayarlanır. Kandaki şeker dengesi sağlanır. Buradan kalbin sağ kulakçığına taşınır.
2- Lenf Yoluyla: Yağ asidi ve gliserin ve yağda çözünen vitaminler (A,D,E,K ), villuslardaki lenf damarlarıyla emilir. Lenf sistemine karışır. Bu yolla kalbin sağ kulakçığına taşınır.
Yağ asidi ve gliserin, lenf damarlarından geçerken üzerleri ince bir protein kılıfla kaplanarak yağ molekülü oluşturulur. Çünkü gliserin alkol özelliği taşır. Alkol, hücre zarını erittiğinden doğrudan kana karışması zararlıdır
Kalın Bağırsak: Besinler içerisinde kalan su, kalın bağırsak tarafından emilir. Atık maddeler ise sindirim sisteminin son bölümü olan anüse gönderilir.

Kalın Bağırsak İnce bağırsaktan anüse kadar yaklaşık 6 cm çapında, 1,5 m uzunluğunda bir borudur. İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yerde kör bağırsak bulunur. Kör bağırsaktan çıkan parmak şeklindeki uzantıya apandis denir. Apandisin iltihaplanmasına iseapandisit denir. Kalın bağırsağın dışa açılan kısmına anüs denir.

!!!! Kalın bağırsakta kimyasal ya da mekanik sindirim yapılmaz !!!!

Yalnızca ince bağırsakta sindirilemeyen atıklar buraya taşınır. Gelen atıklara karışan su ve mineraller gibi yararlı maddeler emilerek kana verilir. Arta kalan maddeler, kalınbağırsağın son kısmı olan rektuma gelir ve anüsten dışarı atılır.

Sindirim sisteminin her yerinde bulunan çürükçül bakteriler en çok kalın bağırsakta bulunur. Dışkının rengi ve kokusu bu bakterilerden kaynaklanır. Ayrıca kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini sentezler.
Anüs: Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılamayan bölümü anüs yoluyla atık madde olarak vücuttan uzaklaştırılır.
Sindirime Yardımcı Organlar

Karaciğer: Safra adı verilen bir salgı üretir. Safra salgısı bir kanal yoluyla, yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderilir.

Karaciğer Vücudun en büyük organı olup ( yaklaşık 2 kg kadar), karın boşluğunda ve sağ üst kısmında yer alır. Karaciğer sağ lob ve sol lob olmak üzere iki kısma ayrılır. Loblarda öd salgısı ( safra ) üretilir. Karaciğerden ayrılan bir kanal, loblarda üretilen safrayı safra kesesine taşır.
Safra kesesinden çıkan koledok kanalı ise, safra salgısını on iki parmak bağırsağına taşır. Burada safra salgısı yağları yağ damlaları şeklinde inceltmek ve böylece yağların sindirim yüzeyini artırmak için kullanılır.
Safra salgısı yavaş yavaş suyunu kaybederse safra taşları oluşur. Bu durumda koledok kanalı tıkanabilir. Safra geri emilerek kana karışır ve kan yoluyla dokulara taşınır. Böylece, sarılık hastalığı oluşur.
Karaciğerin Görevleri:
Karaciğerin 400 ‘e yakın görevi vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:
1- Yağların sindirimini hızlandıran ve rektumda zararlı bakterilerin üremesini engelleyen safra sıvısı üretmek.
2- A, D, E, K , B 12 vitaminlerini depolamak, A vitamini üretmek.
3- Enerji kaynağımız olan glikozu, karaciğerde glikojen şeklinde depolayıp, insülin hormonu denetiminde kana vermek.
4- Bazı zararlı maddeleri zararsız hale getirmek.
5- Kanın pıhtılaşmasında görev alan proteinleri üretmek.
6- Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasını düzenlemek. Proteinlerin karbonhidrat ve yağa dönüşmesini sağlamak.
7- Lenf yapımında görevlidir.
8- Proteinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan amonyağı, daha az zehirli olan üre haline dönüştürmek.
9- Yaşlı alyuvarların parçalanması ile açığa çıkan demiri depolamak. Ve alyuvar hücresi üretmek.

Pankreas: Pankreas öz suyunu salgılar. Pankreas öz suyu proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir.

Midenin sol alt kısmında yer alır. Uzunca bir yaprağı andırır. Ortasında boydan boya uzanan bir kanal vardır. Pankreas hem hormon, hem de enzim salgılayan karma bir bezdir.
* Pankreas, ince bağırsağın uyarması sonucu öz su salgılar. Pankreas öz suyunda lipaz, amilaz ve tripsinojen enzimleri bulunur.
Lipaz, amilaz ve tirpsinojen enzimleri, protein, yağ ve karbonhidrat sindiriminde etkilidir. Pankreas, bu enzimleri virsung kanalı ile onikiparmak bağırsağına aktarır.
* Pankreas aynı zamanda insülin ve glukagon hormonlarını salgılar ve doğrudan kana verir. İnsülin kandaki şeker oranını azaltıcı etki yapar. Glukagon ise kandaki şeker oranını artırıcı etki yapar. İnsülin hormonunun çeşitli sebeplerle yeterince salgılanamaması şeker hastalığına yol açar. Çünkü böyle bir durumda kandaki şeker miktarı yükselir.

Önemli NOT:

*Ağızda Mekanik Sindirim: Ağza alınan besinlerin tükürük sıvısıyla ıslatılıp, dişler yardımıyla parçalanması olayıdır.
*Ağızda Kimyasal Sindirim: Ağza alınan nişastalı besinlere, tükürük sıvısı içindeki pityalin enzimi etki ederek, nişastayı bir çeşit şekere (glikoza ) çevirir. Nişastalı besinlerin ağzımızda tatlanmasının sebebi budur. Yani karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.
*Sindirim sistemi yapı ve organlarına sırası ile ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs dür.

*Sindirimin sadece midede gerçekleşmez. Besinlerin ağız ve midede mekanik, ağız, mide ve ince bağırsaklarda ise kimyasal sindiriminin gerçekleşir.

*Enzim:Canlılarda meydana gelen kimyasal reaksiyonları hızlandıran protein yapısındaki maddelerdir. Sindirim sırasında kimyasal sindirimde görev alırlar.

*Karaciğer yalnızca sindirimde görev almaz. Karaciğerin vücuttaki diğer görevleri ise; Zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesi , A vitamini sentezlenmesi , kanın pıhtılaşmasını önleyici madde üretimi , yaşlı alyuvar hücreleri parçalama ve fazla karbonhidrat ve proteinleri yağa dönüştürmektir.

*Midede karbonhidrat sindirimi görülmez
*Ağızda protein sindirimi yoktur.
*Yağların sindirimi yalnızca ince bağırsakta gerçekleşir. Ağız ve midede yağ sindirimi olmaz..

Yukarıdaki şekilde Enzimler, büyük moleküllü karbonhidrat , protein ve yağları (besin içeriklerini ) küçük moleküllere dönüştürür.Tespihi tanelerine veya tarağı tırnaklarına ayırmak gibi bir olaydır.

Sindirim Sistemi

SİNDİRİM:Büyük ve kompleks yapılı organik besinlerin kendilerini oluşturan monomerlere parçalanması ve hücre zarından geçebilecek hale getirilerek hücreye alınması olayına sindirim denirFiziksel sindirim,besinlerin dişler ve özel kaslar yardımıyla küçük parçalara ayrılmasını sağlar.Kimyasal sindirim,besinlerin enzimler yardımıyla yapıtaşlarına ayrılmasını sağlar. -Hücre İçi Sindirim:Hücre içine alınan besinlerin sitoplazmadaki besin kofulu içinde sindirilmesi olayıdır.Bu sindirim şekli genellikle hücrelerinde lizozom organeli bulunan canlılarda gerçekleştirilir.-Hücre Dışı Sindirim:Hücre dışında bulunan besinlerin üzerine sindirim enzimleri boşaltılarak besinlerin sindirimi sağlanır. Sindirilmiş besinlerin hücre içerisine alınması ile gerçekleştirilir.Genellikle çürükçül canlılarda,böcekçil bitkilerde gözlenir.

TEK HÜCRELİ CANLILARDA SİNDİRİM
Küçük moleküller hücre zarından difüzyonla alınırken,büyük moleküllü yapılar fagositoz ve pinositoz ile hücre içerisine alınır.Hücre içerisinde lizozom organeli ile besin kofulu oluşturularak hücre içi sindirim gerçekleştirilmiş olur.Amip,Öglena,Paramesyum gibi canlılarda bu şekilde gerçekleşir.Saprofit bakterilerde ve mantarlarda hücre dışı sindirim görülür.BİTKİLERDE SİNDİRİM

Bitkilerde özelleşmiş bir sindirim sistemi bulunmaz.Gerekli olan besinler ya hemen üretilir veya depo edilmiş besinler hücre içinde sindirilir.Ancak böcekçil bitkilerde hücre dışı sindirim görülür.Azotça fakir topraklarda yaşayan bu bitkiler ihtiyaçları olan azotu böceklerden sağlarlar.

OMURGASIZ HAYVANLARDA SİNDİRİM

-Süngerlerde:Porlardan ve oskulum adı verilen açıklıklardan su ile giren besinler hücrelere fagositoz ve pinositoz ile alınır ve hücre içi sindirime uğrar.-Sölenterelerde:Tüp şeklinde,ağız ve anüs görevini yapan tek bir açıklığa sahip bir sindirim boşluğu bulunur.Bu canlılarda hücre içi,hücre dışı sindirim gözlenir.

-Yassı Solucanlarda:Planarya ve tenya bu canlılar sınıfında yer alır.Tek açıklığa sahiptirler.Planarya hücre içi ve hücre dışı sindirimi gerçekleştirirken,Tenya iç parazit canlı olduğundan sindirim sistemi gelişmemiştir.Bu nedenle sindirilmiş besinlerle beslenir.

-Yuvarlak Solucanlarda:İlk kez bu canlılarda ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık özelleşmiştir.Sindirim kanalı vücudu boydan boya kat eder.

-Halkalı Solucanlarda:Sindirim sistemi ağız,yutak,yemek borusu,kursak,taşlık,düz bağırsak ve anüs adı verilen yapılardan oluşur.Kursakta besinler bir süre depolanır.Taşlıkta sindirime yardımcı küçük taşlar bulunur.Burada besinler öğütülür. Mekanik sindirim gerçekleşir.Daha sonra besinler düz bağırsağa geçerek enzimler ile kimyasal sindirime uğrar.

-Eklem Bacaklılarda:Sindirim kanalı ağız,yutak,yemek borusu,kursak,taşlık(katı mide),orta bağırsak,arka bağırsak ve anüsten oluşur. Tükrük bezleri ve sindirim enzimi salgılayan çekum sindirime yardımcı yapılardandır.

-Yumuşakçalarda Sindirim:Mürekkep balıklarında çiğneyici,parçalayıcı ağız,Salyangozlarda ise radüla denilen dişli dil ve midede kristal çubuk adı verilen yapılar bulunur.Mideden salgılan sindirim enzimleriyle besinler sindirilir.Buradan bağırsağa giden besinler emilime uğrar,artık maddeler ise anüsten dışarı atılır.Mekanik ve kimyasal sindirim gözlenir.

-Derisi Dikenlilerde:Sindirim kanalı ağız yutak mide bağırsak ve anüsten oluşur.Deniz kestanelerinin yutağında aristo feneri adı verilen çiğneyici dişler bulunur.Aristo feneri ağızdan çıkarak besinleri yakalar.Mekanik ve kimyasal sindirim gözlenir.

OMURGALILARDA SİNDİRİM SİSTEMİ

-Balıklarda:Ağız yemek borusu,mide bağırsak ve kloaktan oluşur.Karaciğer,pankreas salgılarını sindirim boşluğuna bırakır.Bağırsak yüzeyi çok geniştir.Bu bağırsağa valvalar bağırsak denir.

-Kuşlarda: Sindirim kanalı ağız(gaga),yutak,yemek borusu,kursak,(bezli) mide, (kaslı=taşlık)mide, bağırsak ve kloaktan oluşur.Karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlardır.Sindirim artıkları,yumurta ve spermler kloaktan dışarı atılır.

-Memelilerde:Etçil ve bazı otçul memelilerin mideleri tek gözlü iken geviş getiren otçul memelilerin mideleri dört bölümden oluşur.Bu bölümler sırasıyla işkembe,börkenek,kırkbayır ve şirdendir.İşkembede bulunan simbiyotik bakterilerin salgıladığı selülaz enzimi ile besinlerin sindirimi başlar.Daha sonra börkeneğe ve buradan da ağız gönderilir.Ağızda besinler çiğnenir.Bu olay geviş getirmedir.besinler tekrar yutulur,kırkbayır ve şirdene gelir.Selülozun sindirimi devam eder.Şirdenden sonra besinlerin emilimi bağırsakta gerçekleşir.Artık maddeler anüs ile dışarı atılır.

Geviş getiren hayvanların bağırsakları geviş getirmeyen hayvanların bağırsaklarından daha kısadır.

İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ

-Ağız-Yutak:İnsanda sindirim ağızda başlar.Ağızda sindirimi sağlayan organlar dişler,dil ve tükrük bezleridir.Dişler,taç boyun ve kök olmak üzere üç kısımdan oluşur.Dişin en sert ve dayanıklı kısmına mine denir.Dişler besinleri tutmaya,koparmaya,parçalamaya ve öğütmeye yarar.Dil,besinlerin ağız içerisinde dolaştırılmasında,yutağa gönderilmesinde ayrıca besinlerin tatlarının alınmasında ve konuşmada görev yapar.

Tükürük Bezi,dil çene ve kulak altında olmak üzere üç çift bulunur.Dil altı tükrük bezinden mukus salgılanır.Mukus içerisinde Na,Ca iyonları,su ve glikoprotein bulunur.Çene altı tükrük bezlerinden seröz salgılanır.Seröz besinlerin çözünmesini ve tatlarının alınmasını sağlar.Kulak altı tükrük bezleri ise pityalin(amilaz) enzimi salgılar.

-Yemek Borusu:Yutulan besinleri mideye iletilir.Besinlerin mideye aktarılması peristaltik hareketlerle sağlanır.Düz kaslardan oluşmuştur.

-Mide:Mide iç çeperinde mide özsuyu salgılayan bezler bulunur.Mide özsuyunda Hidroklorik asit (HCl) ve pepsinojen bulunur.HCl midede çok asitli bir ortam oluşturur.Bu ortamın,mideye zarar vermesini mukus engeller.Mide kaslarının hareketiyle besinler mekanik sindirime uğrarken,mide özsuyu ve enzimler ile de kimyasal sindirim gerçekleşir. Pepsinojen(Pasif)+HCl—-> Pepsin(Aktif)PepsinProtein+H2O———-> Pepton(Polipeptit)

Lap(Renin)

Süt Proteinleri ———–> Kazein+H2O

Pepsin

Kazein+H2O———-> Polipeptit + Aminoasit

-İnce Bağırsak:Yaklaşık 7 ile 8 metre uzunluğundadır.İlk 22 cm’i onikiparmak bağırsağı adını alır.Koledok kanalı ile karaciğer safra salgısını,virsüng kanalı ile de pankreas sindirimle ilgili enzimlerini onikiparmak bağırsağındaki vater kabarcığına bırakırlar.

İnce bağırsağın iç yüzeyinde villus adı verilen parmak şekilli çıkıntılar yer alır.Villuslar bağırsak iç yüzeyini genişleterek emilim yüzeyini arttırılar.Emilen besinler epitel hücreleri ile villus kılcallarına veya villus lenf kılcallarına verilir.

-Karaciğerin Görevleri:

1.Karaciğer safra sentezler ve koledok kanalı ile oniki parmak bağırsağına aktarır.
2.Zehirli olan amonyağı (NH3) daha az zehirli olan üreye ve zehirsiz olan ürik asite dönüştürür.
3.Kansızlık durumunda alyuvar üretir.
4.A,D,K vitaminlerini depo eder.
5.Zehirli ilaçları ve alkolü parçalar.
6.Proteinlerin gerktiğinde karbonhidrat ve yağa dönüşümünde görev alır.
7.Kan basıncını ve vücut sıcaklığını düzenler.
8.Fazla glikozu glikojene dönüştürerek depo eder.
9.Ömrünü tamamlamış alyuvarları kupfer hücreleriyle parçalar.
10.B12 vitamin üretir,kansızlığı önler.
11.Heparin ve Histamin salgılar.
12.Kana ,pıhtılaşmada görev alan protombin ve fibrinojen salgılar.
13.Lenf yapımını sağlayarak bağışıklıkta görev alır.
14.Akyuvar üretir.Karaciğer aort ve dalaktan temiz kan alır.İnce bağırsakta emilen besinler, kana geçtikten sonra kapı toplar damarı ile karaciğere gelir.Pankreasın Görevleri:

Onikiparmak bağırsağına bağlı yaprak şeklinde bir organdır.Pankreas günde 1-1,5lt sindirim özsuyu salgılar.Özsuyun içerisinde amilaz,lipaz,tripsinojen bulunur.Bu sindirim enzimlerini onikiparmak bağırsağının vater kabarcığı denilen bölgesine boşaltır.Langerhans adı verilen özel bölümünde alfa hücrelerinde glukagon,beta hücrelerinde insülin üretir ve kana salgılar.

Kalın Bağırsak:

Kalın bağırsağın iç epitelinde villus bulunmaz,ancak mukus salgılayan goblet hücresi bulunur.

Kalın bağırsakta simbiyotik yaşayan bakteriler B ve K vitamini sentezlerler.Burada su,mineral,B ve K vitaminleri emilir.Kalın bağırsakta fiziksel ve kimyasal sindirim olmaz.

Anüs:

Oluşan sindirim artıkları anüsten atılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver