Metallica – Loverman Çeviri Türkçe Şarkı Sözü Türkçe Çevirisi Sözleri Türkçesi

Metallica – Loverman (Türkçe Çeviri) şarkı sözleri
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
It is bucking and braying and pawing at the floor (How much longer?)
Yerde sıçrıyor, anırıyor ve pençeliyor (ne kadar da uzun)
And he’s howling with pain and crawling up the walls (How much longer?)
Ve sürünerek acı içinde inliyor duvarlar üstünde (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
And he’s weak with evil and broken by the world (How much longer?)
Dünyanın şerri ve bozulmuşluğu ile bitkin düştü (ne kadar da uzun)
He’s shouting your name and asking for more (How much longer?)
Adını bağırıyor ve daha fazlasını da soruyor (ne kadar da uzun)
Theres a devil waiting outside your door (How much longer?)
Kapının dışında bekleyen bir şeytan var (ne kadar da uzun)

Loverman
ÂŞIK ADAM
Since the world began
Dünya kurulduğundan beri
Forever, Amen
Ebediyen Âmin
Till end of time
Zamanın sonuna kadar
Take off that dress
Şu elbiseyi çıkar
I’m coming down
Dibe vuruyorum
I’m your loverman
Ben senin aşığınım
Cause I am what I am what I am what I am what I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

Sponsorlu Bağlantılar

L is for love, baby
‘L’ aşk demek bebeğim
O is for only you that I do
‘O’ bunu sadece senin için yaptım (demek)
V is for loving virtually all that you are
‘V’ senin gerçekdışı bu sevgin
E is for loving almost everything that you do
‘E’ nerdeyse yaptığın her şeyi sevdiğim için
R is for rape me
‘R’ beni yağmaladın
M is for murder me
‘M’ beni katlettin
A is for answering all of my prayers
‘A’ cevaplanan tüm dualarım
N is for knowing your lovermans going to
‘N’ biliyorsun; aşkın atık gidiyor

Be the answer to all of yours
İşte bütün cevapların bunlar

Loverman
ÂŞIK ADAM
Till the bitter end
Acı bitene kadar
While empires burn down
İmparatorluklar yanarken
Forever and ever and ever and ever ever Amen
Sonsuza kadar ve tekrar tekrar âmin
I’m your loverman
Ben senini aşığınım
So help me, baby
Yemin ederim ki bebeğim
So help me
Yemin ederim ki
Cause I am what I am what I am what I am what I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

Im your loverman
Ben senini aşığınım
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
With a trembling heart, he’s coming through your door (How much longer?)
Onun kapından girişiyle kalbin ürperiyor (ne kadar da uzun)
With his straining sex in his jumping paw (How much longer?)
Onun zoruyla seviştin (ne kadar da uzun)
Theres a devil crawling along your floor (How much longer?)
Yerlerde sürünen bir şeytan var (ne kadar da uzun)
And he’s old and he’s stupid and he’s hungry and he’s sore
O ihtiyar, o ahmak, o istekli, o yaralı
And hes blind and hes lame and hes dirty and hes poor
O kör, o topal, o çirkin, ve o zavallı
Gimme more, gimme more, gimme more (How much longer?)
Daha çok ver, daha çok, daha çook…. (ne kadar da uzun)

Theres a devil crawling along your floor
Yerlerde sürünen bir şeytan var
Loverman
Aşık adam
Here I stand
Burada, ayaktayım
Forever, Amen
Ebediyen, âmin
Cause I am what I am what I am what I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

Forgive me, baby
Beni bağışla bebeğim
My hands are tied
Ellerim bağlanmış
And I got no choice, no no no no
Ve çarem yok. Hayır
I got no choice, no choice at all
Çarem yok, hiç çarem yok

I’ll say it again
Tekrar söyleyecem
L is for love, baby
‘L’ aşk demek bebeğim
O is for O yes I do
‘O’ evet yaparım
V is for virtue, so I ain’t gonna hurt you
‘V’ erdem demek, ben seni incitmem
E is for even if you want me to
‘E’ sen beni yaralasan bile…
R is for render unto me, baby
‘R’ beni bu hale getirdin bebeğim
M is for that which is mine
‘M’ şu ben miyim?
A is for any old how, darling
‘A’ hiç yaşlanmadım sevgilim
N is for any old time
‘N’ hiç yaşlanmadım

Loverman
Âşık adam
I got the masterplan
Amacım yok
To take off your dress
Şu elbiseyi çıkar
And be your man
Ve ben senin oldum
Seize the throne, Seize the mantle, Seize that crown
Tahta el koydum, zırha el koydum, taca el koydum
Cause I am what I am what I am what I am yes I am
Ne yapayım, ne yapayım ……….

I’ll be your loverman
Ben senin aşkın olacağım
Theres a devil laying by your side (How much longer?)
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)
Theres a devil laying by your side (How much longer?)
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)
You might think he’s asleep but take a look at his eyes (How much longer?)
ben uyurken sen düşün, sadece gözlerime bir bak (ne kadar da uzun)
And he wants you, darling, to be hi’s bride (How much longer?)
Seni istiyorum sevgilim, kadınım olmanı istiyorum (ne kadar da uzun)
Theres a devil lying by your side (How much longer?)
Yanında uzanmış bir şeytan var (ne kadar da uzun)

Loverman,Loverman,Loverman
Âşık adam, Âşık adam, Âşık adam
I’ll be your loverman
Senin aşkın olacağım
Till the end of time
Zamanın sonuna kadar
Till the empires burn down
İmparatorluklar yanana kadar
Forever Amen
Ebediyen amin
Ill be your loverman,Ill be your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Loverman
Âşık adam
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Im your loverman,Im your loverman
Senin aşkın olacağım, Senin aşkın olacağım
Yes, Im your loverman
Evet, Senin aşkın olacağım
Loverman,Loverman
Âşık adam
Âşık adam

Forever Amen,Loverman
Ebediyen amin Âşık adam

Loverman (How much longer?)
Âşık adam (ne kadar da uzun)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver