Metal Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Metal Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Metal Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Metal Öğretmeni Mesleği Nedir Metal Öğretmeni Nasıl Olunur Metal Öğretmeni Ne İş Yapar Metal Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Metal Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Metal Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Metal Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Metal Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, metal işleri meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Metal işleri meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Metal işleri öğretmeni, bu program çerçevesinde;
· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
· Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
· Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
· Kaynak makineleri, metallerin sıcak ve soğuk şekillendirilmesiyle ilgili makineler, (ocaklar, şahmerdan, tav fırını, presler, giotin, makas, testere, pres, matkap tezgahı, bükme makinesi vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metal işleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Metal işleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Göz ve ellerini eşgüdümle, ellerini ustalıkla kullanmada üstün beceriye sahip,
· Belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen,
· Şekil ilişkilerini görebilen,
· Yapılacak işi zihninde canlandırabilen,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
· Girişimci, yaratıcı kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metal işleri öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda sınıf ve atölye ortamında çalışır. Çalışma ortamı kirli ve gürültülüdür, görevini genellikle ayakta yürütür.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Metal Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakülteleri
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Elazığ)
· Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (Ankara)
· Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
· Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (İstanbul)
· Sakarya Üni.Teknik Eğitim Fakültesi (Sakarya) “Metal Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Matematik,
· Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Metal Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puan almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Metal Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Döküm, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Otomasyon, Kalıpçılık, Kaynak Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Metalürji, Metalürji Malzeme, Metal İşleri ,Metalografi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Metal Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde okutulan temel dersler;

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki Teknik Dersler:
Kaynak Teknolojisi, Meslek Resmi, Kaynak Tekniği, Plastik Şekil Verme, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Sayısal Analiz, Bilgisayar Kullanımı, Cisimlerin Dayanımı, Metalografi, Plastik Şekil Verme Tekniği, Malzeme Muayene Yöntemleri, Üretim Teknolojisi, Metalürji Termodinamiği, Kalıplama Tekniği, Makine Elemanları, Metal İşleri Meslek Resmi, Metal İşleri Üretim Tekniği, Fiziksel Metalürji, Kaynak Hataları, Konstrüksiyon Resmi, Kaynak Konstrüksiyonu, Korozyon, Isıl İşlemler, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Modern Kaynak Teknikleri, Yüzey Koruma İşlemleri, İş Güvenliği, Metal İşleri Kalite Kontrolü, Özel Kaynak Teknikleri.

Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.

Ayrıca, bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

Bu bölüm öğrencileri, ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Metal İşleri Öğretmenliği” lisans diploması ve “Metal İşleri Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve çıraklık eğitim merkezlerinde Gemi Yapı Alanının; Çelik Gemi Yapımı Dalının alan ortak ve dal derslerini, Metal Teknolojisi Alanının; Kaynakçılık, Isıl İşlem, Çelik Konstrüksiyon, Metal Doğrama Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Metal Levha İşlemeciliği, Sac İşleri, Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Avize İmalatçılığı (Metal dersleri), Reklam Tabelacılığı (Metal dersleri), PVC Doğrama ve Montaj derslerine girebilirler.

· Kamu ve özel kesimdeki fabrika ve atölyelerde de teknik eleman olarak çalışma olanağı vardır.

· Olanakları elverenler bağımsız iş yapabilirler.
· Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucu olarak metal işleri öğretmenine duyulan gereksinim de artmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Öğretmen olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. (Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. Derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

· Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

· Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görev almak istenmesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişiklik olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler; atölye şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevlerde çalışabilirler.

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Özel sektörde kalite kontrol şefliğinden, teknik müdürlüğe kadar yükselip iyi kazanç ve iyi bir statü elde edebilirler.
Ayrıca, teknik eğitim fakültelerini bitirdikten sonra mühendislik fakültelerine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması alabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Tesisat teknolojisi öğretmenliği,
· Tesisat teknikerliği,
· Metal işleri teknisyenliği,
· Makine mühendisliği.

EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ

· Çalışma sırasında atölyede kullanılan alet ve Makinelere el ve parmak kaptırma, el ve parmak kestirme gibi iş kazaları olabilir.
· Atölye ortamındaki hava kirliliği yüzünden solunum yolları rahatsızlığı olması mümkündür.
· İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı karar ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
· Meslek elemanları,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı,
· 2010 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSYS) Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Metal Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Metal Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver