memur atamalarında istenen belgeler ilk atamada istenen belgeler kpss atamalarında istenilen belgeler

kpss atamalarında istenilen belgeler,

 

OSYM, dün itibari le KPSS Ortaöğretim Önlisans sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarını öğrendikten sonra kazanan adayların yerleştiği kurumlara gitmeden önce kendileri ile götürmesi gereken belgeleri bu başlık altından paylaşacağız.

Sponsorlu Bağlantılar

İlk defa atanacak olan adaylardan kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda;

Kimlik
Adli sicil
Askerlik durum ve sağlık beyanı

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından adaylardan kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu  yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilemeyecek.

2012 KPSS Atamaların İstenen Belgeler

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Etiketler: :
ilk atanmalarında istenen belgeler 2012, kpss kazananlar hazirlanacak evraklar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver