Memlûkler Nedir Nerede Kurulmuştur Ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri Hakkında Bilgi

Memlûkler Nedir Nerede Kurulmuştur Ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri

Memlûkler anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Memlûkler Nedir, Memlûkler Ne Anlama Gelir, Memlûkler Ne Demektir, Memlûkler Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Memlûkler ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Memlûkler Anlamı

Memlûkler Nedir Nerede Kurulmuştur ve Kim Kurmuştur Tüm Bilgileri

Mısır’da 1250-1517 tarihleri arasında hüküm süren devlet. Memlûk, Arapçada köle anlamına gelir. Bu devleti kuran hanedan başlangıçta köle olan kimselerin soyundan geldiği için devlete bu ad verilmiştir. Kölemenler Devleti diye de anılır. 267 yıl varlık gösteren en önemli Türk devletlerinden biri olan Memlûkler zamanla Mısır’dan başka Suriye, Lübnan, Filistin, Hicaz, Sudan, Libya, Kıbrıs, Fırat ve Toroslar’a kadar Anadolu, Yunan, Aden, Hadramut ülkelerini sınırları içine aldılar.Başkentleri Kahire, konuşma dili Türkçe, yazıdili Arapça idi.

1250-1382 arasında 132 yıl Bahriler denen Türk Memlûklerinden 24 sultan, 1382-1517 arasında da Burciler denen, dil bakımından Türkleşmiş Çerkez Memlûklerinden 23 sultan hüküm sürdü. Memlûkler, Abbasî halifelerini egemenliği altında tuttukları için, en büyük İslâm devleti sayıldılar. Zaman zaman dünyanın en büyük devleti hâline gelen Memlûkler, Yavuz Sultan Selim tarafından ortadan kaldırıldığı zaman bile Osmanlı Devleti ve İran’dan sonra 3. büyük devlet durumunda bulunuyordu. Mısır’da Eyyubîlerin elinden 1250′de iktidarı alan Memlûkler (Kölemenler), Karadeniz kuzeyinden köle olarak Mısır’a getirilen Kıpçak Türkleriydiler. Ordunun tamamını bu Türkler oluştururdu. Bunların büyük komutanları, aralarından birini sultan seçerlerdi. Onun için, bir değil birçok Memlûk hanedanı vardır. İlk Memlûk sultanlarından Aybey (1250-1257), Kutuz (1259-1260), I. Baybars (1260-1277) ve Kalavun (1279-1290) Eyyubîlerin yedinci hükümdarı Sultan Eyyubî’nin köleleri ve manevî oğullarıydı. Sultan Kutuz, Memlûk sultanlarının üçüncüsü ve Baybars’tan sonra en büyüğüydü. Kutuz, sultan olduğu sırada Moğollar, Mısır kapılarını zorluyorlardı. Büyük bir ordu hazırlayan Kutuz, Moğolları karşılamak üzere Filistin’e geldi. “Ayn Calut” denen yerde iki ordu karşılaştı. Sonuçta Moğollar kesin bir yenilgiye uğradılar (3 Eylül 1260).

Sultan Kutuz’un yerine geçen I. Baybars, 1261′de Kahire’de Abbasî halifeliğini kurdu. 1265 ve 1268′de Haçlıları iki kez yendi. 1274′te Anadolu’ya girdi ve Ermeni başkenti Sis’i işgal etti. 1277′de İlhanlı-Selçuklu ordusunu Elbistan’da yenerek Kayseri’ye girdi. Moğol egemenliğinin Suriye ve Mısır’a taşmasına kesin şekilde engel oldu. Yakın Doğu’da, Haçlıların yıllarca süren işgaline son verdi. Memlûkler Devleti’nin birinci dönemi 1382′de sona erdi. 1517′ye kadar 135 yıl süren ikinci dönemde 22 Türkleşmiş Çerkez hükümdarı ve Abbasî hilafet hanedanından bir sultan hüküm sürdü. Memlûk Devleti’nde iktidar, güçlü bir kişiliği olan Sultan Berkuk ile, Bahrilerden Burcilere geçti. Sultan Berkuk, Timur’a karşı ülkesini savunmak için çok çalıştı. 17 yıla yakın tahtta kaldı. Oğlu Sultan Ferec’ten sonra tahta geçen Sultan Şeyh devrinde Timur tehlikesi uzaklaştığından, belli bir huzur dönemi yaşandı. 1500 yılına kadar çeşitli hanedanlara mensup hükümdarlar Memlûk tahtına oturdular. 1501′de sultan seçilen II. Kansu Gavri, devletteki hızlı çöküntüyü bütün çabalarına karşın durduramadı. Yavuz Sultan Selim’in ilerleyişlerine de karşı koyamadı. 15 yıllık bir saltanattan sonra Yavuz Sultan Selim’e Suriye’yi kazandıran Mercidabık Meydan Savaşı’nda öldü (1516). Yerine sultan seçilen yeğeni II. Tumanbay’ın sultanlığı çok kısa sürdü. Beş ay sonra Yavuz Sultan Selim, Kahire’ye girdi (1517) ve II. Tumanbay idam edildi. Memlûkler döneminde birçok bilgin ve düşünür yetişti. Kahire, Şam ve Halep’teki medreseler birer bilim merkezi durumuna geldi. Bugün Mısır ve Suriye’de bulunan birçok İslâm yapıtı da, Memlûklerden kalmadır. Bunlar, Kahire, Şam ve Halep kaleleri, Sultan Hasan Camii, Sultan Kalavun Camii, Sultan Berkuk Türbesi, birçok medrese ve çeşmedir.

Konu ile ilgili aramalar: Memlûkler Nedir Memlûkler ödev ara Memlûkler kelime anlamı Memlûkler sözlükte ara Memlûkler ansiklopedi bilgi bankası ara Memlûkler ne demek Memlûkler neye denir

Memlûkler ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver