Meclisi Mebusan Nedir Hakkında Bilgi

Meclisi Mebusan Nedir

Meclisi Mebusan anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Meclisi Mebusan Nedir, Meclisi Mebusan Ne Anlama Gelir, Meclisi Mebusan Ne Demektir, Meclisi Mebusan Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Meclisi Mebusan ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Meclisi Mebusan Anlamı

I. ve II. Meşrutiyet dönemlerinde, Meclisi Umumi denilen ve 1876 Anayasası uyarınca kurulan Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen kanadı. İlk defa 20 Mart 1877′de toplanan Osmanlı Parlamentosu’nda (Meclisi Umumi), Meclisi Mebusan, 56 Müslüman ve 40 Hristiyan olmak üzüre 96 üyeden oluşuyordu. 1876 Anayasası’na göre her 50.000 erkek için bir mebus seçilirdi. Seçimler dört yılda bir ve gizli oyla yapılırdı. Memurluk ve mebusluk bir kişide aynı anda bulunamazdı. Türkçe bilmeyenler, otuz yaşından küçük olanlar aday olamazlardı. Mebusların her biri tüm Osmanlıların mebusu sayılırdı. Türlü nedenlerle görevlerinden ayrılan ya da görev yapamayan mebusların yerine yenileri seçilirdi. Meclis başkanı, gösterilen üç aday arasından padişah tarafından seçilirdi. Mebuslar kanunla gösterilen durumlar dışında, meclis çoğunluğunun kararı olmadıkça yargılanamazlardı. Meclisi Mebusan, kendisine gönderilen kanun tasarılarını görüşür; red ya da kabul eder ya da değişiklikler yapardı. Bütçe kanunu, bakanların katılmasıyla görüşüldükten sonra son şeklini alırdı.

1876 Anayasası’yla öngörülen bu sistem, uygulamada gerçekleştirilemedi. Acele toplanması gereken Meclis “Talimatı Muvakkate” adı verilen geçici bir düzenlemeye göre 80 Müslüman ve 50 Hristiyan üyeden oluştu. 1877 Şubatı’nda da çeşitli iç ve dış siyasî olaylar neden gösterilerek II. Abdülhamit tarafından dağıtıldı. İkinci kez ancak 30 yıl sonra, 1908′de toplandı. 1909′da da 1876 Anayasası’nın Meclisi Mebusan ile ilgili kimi hükümleri değiştirilerek bu kurumun durumu sağlamlaştırılmaya çalışıldı. Bu kez de iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi’nin tutumu yüzünden, anayasanın öngördüğü biçimde çalışamayan Meclisi Mebusan, 1914′te yapılan yeni anayasa değişikliklerine karşın hiçbir zaman milletin egemenliğine dayanan bir yasama organı olamadı.

Konu ile ilgili aramalar: Meclisi Mebusan Nedir Meclisi Mebusan ödev ara Meclisi Mebusan kelime anlamı Meclisi Mebusan sözlükte ara Meclisi Mebusan ansiklopedi bilgi bankası ara Meclisi Mebusan ne demek Meclisi Mebusan neye denir

Meclisi Mebusan ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver