Matematik tarih şeridi örnekleri, matematikle ilgili tarih şeridi

Etiketler: ünlü matematikçilerin tarih şeridi, 1071 1453 tarih şeridi, yakın çağ tarih şeridi, mö 3000 ms 2000 tarih şeridi, matematik tarih şeridi vikipedi, mö ve ms tarih şeridi, tarih şeridi nasıl hazırlanır, ünlü matematikçiler tarih şeridi, kimyanın tarihsel gelişim şeridi, ayrıntılı tarih şeridi, matematik tarih şeridinin hazırlanması, tarih şeridi ilkçağ, türk islam bilginleri tarih şeridi, ilk çağ şeridi,

Matematiğin Tarihsel Gelişimi

Sponsorlu Bağlantılar

Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi

MİLATTAN ÖNCE
Matematik Tarih Şeridi Ve Matematiğin Tarihsel Gelişimi
Matematik sözcüğüMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ilk kezMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.
Yazılı literatüre girmesiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Platon’la birlikteMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi M.Ö. 380 civarında olmuştur
matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.
Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır
3000 Mısır Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
3000 Babil’de ilk toplama makinesi kullanıldı
540 Miletli (Batı Anadolu’da liman kenti) THALES geometri okulunu kurdu ve kendi teoremini geliştirdi

MİLATTAN SONRA

1614 İskoçyalı John NAPİER Logaritma cetvelini ict etti
1642 Fransız matematikçi Blaise PASCAL ilk toplama makinesini icat etti
Olasılığın (prior) tanımı 1654 yılında Pascal ve Fermat arasındaki yazışmalarda formüle edildi
1855 İskoç James MAXWELL Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı
Meşhur Bernoulli teoremi ve binom dağılımı 1713 yılında ortaya atıldı
Minifici Logaritmorum Canonis Descripto’’logaritma cetveli tanımı ve iki ayrı trigonometri ile bütün matematik hesaplarında kolay ve çabuk kullanılmasına genel açıklaması) adlıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi zamanın bilim dili olan Latince olarak kaleme alınmış eserMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ilk kez 1614 yılında Edinburg şehrinde yayınlandı.

Matematiğin Tarihi Gelişimi

Konuyla ilgili detaylardan faydalanarak ilavelerde bulunabilirsiniz aşşağıdaki konuyu dikkatlice okuyunuz

Matematik sözcüğüMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ilk kezMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.Yazılı literatüre girmesiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiPlaton’la birlikteMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi M.Ö. 380 civarında olmuştur. Kelime manası “öğrenilmesi gereken şey”Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yaniMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bilgidir. Bu tarihlerden önceki yıllardaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematik kelimesi yerineMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yer ölçümü manasına gelenMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu.

Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil deMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsakMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematiğin M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya’da başladığını söyleyebiliriz.

Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre matematik Mısır’da başlamıştır. Bildiğiniz gibiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Mısır topraklarının %97’si tarıma elverişli değildir; Mısır’a hayat verenMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Nil deltasını oluşturan %3’lük kısımdır. Bu nedenleMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bu topraklar son derece değerlidir. OysaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridiher sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonucundaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir. Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri içinMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi her taşkından sonraMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi devletin bu işlerle görevli “geometricileri” gelipMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi gerekli ölçümleri yapıpMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot geometrininMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bu ölçüm ve hesaplarının sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir.

Bilim Tarihinde Matematik
Matematikle ilgili eserler incelendiğindeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi birinci grup olarak Eski Yunan matematikçilerinden Thales (M.Ö. 624-547)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pisagor (M.Ö. 569-500)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Zeno (M.Ö. 495-435)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eudexus(M.Ö. 408-355)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Öklid (M.Ö. 365-300)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Arşimed (M.Ö. 287-212)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiApollonius (M.Ö. 260?-200?)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Hipparchos (M.Ö. 160-125)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Menaleus (doğumuMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi M.Ö. 80) İskenderiyeli Heron (? -M.S.80) Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batlamyos (85- 165) ve Diophantos (325-400) ile bunların çağdaşlarının adları görülür.

Daha sonraMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ikinci grup olarak da Batı Dünyası matematikçilerinden; Johann Müler (1436-1476)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Cardano (1501-1596)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiDescartes (1596. 1650)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Fermat (1601-1665)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pascal (1623-1662)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Newton (1642-1727)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Leibniz (1646-1716)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Mac Loren (1698-1748)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Bernoulli’ler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Bernoulli (1667-1748Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Jacques Bernoulli 1654-1705Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Daniel Bernoulli 1700-1782…)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Euler (1707-1783)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Gaspard Monge (1746-1818)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Lagrange (1776-1813)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Joseph Fourier (1768-1830)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Poncolet (1788-1867)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Gauss (1777-1855)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Cauchy (1789-1857)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiLobaçevski(1793-1856)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Abel (1802-1829)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi BooIe (1815-1864)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Riemann (1826-1866)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Dedekind (1831-1916)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi H. Poincare (1854-1912) ve Cantor (1845-1918) ile bunların çağdaşlarının adları belirtilir.

Yukarda; birinci grup olarak belirttiğimiz; Eski Yunan (Antik çağMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasındaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçileri iseMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır. Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiç bir araştırma ve çalışma olmamış mıdır? ÖzellikleMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi İslamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk – İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir.

Gerçek olan şu ki; Türk – İslam Dünyası matematikçileriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yukarıda birinci grup olarak adlarını belirttiğimiz Eski Yunan bilginlerinin ortaya koyupMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yeterli çözüm getiremedikleriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematik sorunlarına yeni çözümler getirdikleri gibiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bu bilime yeni sistemMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi kavram ve teorem kazandırmışlardır. Bu başarılarının sonucu bugünkü ileri matematiğin temelini atmışlardır. Her ne kadarMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batılı bazı bilim tarihçileriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eski Yunan matematiğini geliştirmiş olmakla vasıflandırıyorlarsa daMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi son yüzyıl içinde yapılan araştırmalarMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bu hükmün temelinden yanlış olduğunu ortaya koymuşlardır.

ÜlkemizdeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi evrensel nitelikteki kendi alimlerimizin bilimsel yönlerine gereken ve yeterli önem verilmezken; Batı’daMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi özellikle son yüzyıl içerisindeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bilginlerimize ait yüzlerce cilt eser ve makalelerin yayınlandığıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi hatta bu bilginlerimiz içinMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi yaşadığı yüzyıllara adlar verildiği ve anma törenleri düzenlendiğini görmek mümkündür. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; dünyada ilk cebir kitabı yazanın Harezmi (Harezm 780-Bağdat 850)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi trigonometrinin temel bilginlerinden olan sinüs ve cosinüs tanımlarını ilk açıklayan el-Battani (Harran 858-Samarra 929)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi tanjant ve cotanjant tanımları ile ilgili temel bilgileri Ebu’l Vefa (940-998)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pascal’a (Blaise Pascal 1623-1662) izafe edilen ve cebirde önemli kuralları ihtiva eden “Binom Formülünün” Ömer Hayyam’a (1038-1132) ait ve Kepler’in (Johannes Kepler 1570-1630) araştırmalarına rehberlik edenin İbn-i Heysem (965-1039) olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca Sabit bin Kurra (826-901) için “Türk Öklid’i” bilim dünyasının en büyük alimiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiBeyruni (Bruni) (973-1052) için “Onuncu Yüzyıl Bilgini”Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ünlü Türk hükümdarı Uluğ Bey için “On Beşinci Yüzyıl Bilgini” öğrencisi Ali Kuşçu için “On Beşinci Yüzyıl Batlamyos’u” dendiğini de belirtmek mümkündür.

Yukarda sadece birkaçının adını belirttiğimiz 8. ile 16. yüzyıl Türk – İslam Dünyası alimlerinin eserleriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batı’da “Tercüme Yüzyılı” olarak adlandırılan 12. yüzyıl başlarından itibarenMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi önceleri zamanın bilim dili olan Latince’yeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi daha sonradan daMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi öteki Batı dillerine çevrilmiştir. Çevrilen bu eserlerin asılları iseMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Doğu Yazma Eserleri ile zengin olan Avrupa kütüphanelerinde muhafaza edilmekte ve halaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ilgili bilim adamlarının elindeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi gerektiğinde temel müracaat kitabıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ya da kaynak eser olarak değerlendirilmektedir.

Bazı kaynaklarMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematiğin kurucusu ve geliştiricisi olarakMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batı dünyası matematikçilerinin adlarını belirtir. Gerçekte; AvrupaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi 8. ile 16. yüzyıl Türk – İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağla****** matematiğiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Öyle ki; Türk – İslam Dünyası matematikçileriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar. CebirMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi geometriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridiaritmetik ve trigonometri konularında Batı’yı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler. 16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordano’nun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

17. yüzyılda; İngiliz (İskoçyalı) John Napier (1550-1617)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Desargues (1593-1662)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Blaise Pascal (1623-1662)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pierre Fermat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygens’in (1629-1695) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden J. Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. R.Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuşMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi mevcut analitik geometri bilgilerini sistemleştirmiştir. Diğer matematikçiler deMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematiğin çeşitli dallarına aitMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bazı yeni temel bilgiler kazandırmışlardır.

18. yüzyılda; İsviçre matematikçilerinden; Bernouilli (Jacques I 1654-1705)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Cramer (1704-1752)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Leonard Euler (1707-1783)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi İngiliz matematikçilerinden lsaac Newton (1642-1727)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Mac Loren (1698-1746)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi İtalyan matematikçilerinden Ceva (1648-1734)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Riccati (1676-1754)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Fransız matematikçilerinden Clairaut’in (1713-1765) adlarını belirtebiliriz.

19. yüzyıl Fransız matematikçilerinden; Joseph Louis Lagrange (1736-1813)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Gaspard Monge (1746-1818)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pierre Simon Laplace (1749-1827)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Joseph Fourier (1768-1830)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Galois (1811-1832)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Legendre (1752-1833)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi F. W. Bessel (1784-1846)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Augustin Louis Cauchy (1789-1857)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Jean Victor Poncolet (1788-1857)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Poinsot (1771-1859)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Brianchan (1785-1864)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Dupin (1784-1873)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Chasley (1793-1880)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Charles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden Carnot (1753-1823); Norveç matematikçilerinden Niels Henrik Abel (1802-1829)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Alman matematikçilerdenMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Jacobi (1804-1851)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Carl Friedrich Gauss (1777-1855)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Bernhard Riemann (1826-1866)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Leopold Kronecker (1823-1891)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eduard Kummer (1810-1893)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Weierstrass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nikolay Ivanoviç Lobaçevski (1793-1856)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Sonia Kowallewska (1850-1891); İngiliz matematikçilerden Georg Boole (1815-1864)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Cayley (1821-1895)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rawan Hamilton (1805-1865) adlarını belirtebiliriz. Bu kişilerden; Gaspart MongeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi tasarı geometrinin; CarnotMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi konum geometrisinin; NewtonMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi sonsuz küçükler geometrisini; PascalMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Huygens ve Fermat daMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi olasılık hesabını ve gökmekaniğini geliştirdiler.

20. yüzyıl başları için; Alman matematikçilerinden Dedekind (1831-1916)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi L.Fhillip Cantor (1845-1918)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Fransız matematikçilerinden Henri Poincare’nin (1854-1912)Matematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ülkemizde deMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Henri Poincare’nin öğrencisi Salih Zeki’nin (1864-1921) adlarını belirtebiliriz. Daha sonra gelen; AlmanMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi İngilizMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi FransızMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri BirliğiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Japonya ve Hindistan ile Çin’de yetişen matematikçilerMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematiğe kazandırdıkları yeni bilgiler ileMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridimatematiği insan zekasının en yüksek eseri haline getirmeyi başardılar.

Yapılacak kısa açıklamalardan sonraMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi şu gerçek ortaya çıkacaktır. Bugünkü ileri matematik ve bunun uygulama alanı olan astronomi (gökbilim) ve fiziğin temel bilgileriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi uygulamaları ile birlikteMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi başlangıçtaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eski Mısır ve Mezopotamya’da vardı. Daha sonraları bu bilgilerMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eski YunanMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Eski Hint ve 8. ile 16. yüzyıl Türk – İslam Dünyasında ileri seviyeye gelmiştir. Bilahare 17. yüzyıl sonrasıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batı Dünyasında yapılan çalışmalar sonucundaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bugünkü “Saadet Devrine” ulaşabilmiştir. Bu gelişimdeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi 17. yüzyıl öncesi medeniyetlerin şeref payları inkar edilemeyecek kadar açıktır.

Ortaçağ

İslâm Dünyası’nda başta aritmetik olmak üzereMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematiğin geometriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. Ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi geleneksel Ebced Rakamları’nın yerine Hintlilerden öğrenilen Hint Rakamları’nın kullanılmaya başlanmasıdır.

Konumsal Hint rakamlarıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi 8. yüzyılda İslâm Dünyası’na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur.

Daha önce Arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılarMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. Örneğin için a harfiMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sistem konumsal değildi. Böyle bir rakam sistemi ile işlem yapmak son derece güçtü.????:

Erken tarihlerden itibaren ticaretle uğraşanların ve aritmetikçilerin kullanmaya başladıkları Hint Rakamları’nın üstünlüğü derhal farkedilmiş ve yaygın biçimde kabul görmüştü. Bu rakamlar daha sonra Batı’ya geçerek Roma Rakamları’nın yerini alacaktır.

Cebir bilimi İslâm Dünyası matematikçilerinin elinde bağımsız bir disiplin kimliği kazanmış ve özellikle HârizmîMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Ebu KâmilMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih ŞeridiKerecî ve Ömer el-Hayyâm gibi matematikçilerin yazmış oldukları yapıtlarMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Batı’yı büyük ölçüde etkilemiştir.

İslâm Dünyası’nda büyük ilgi gören ve geliştirilen bilimlerden birisi olan astronomi alanındaki araştırmalara yardımcı olmak üzere trigonometri alanında da seçkin çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki en önemli katkıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi açı hesaplarında kirişler yerine sinüsMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi kosinüsMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik fonksiyonların kullanılmış olmasıdır.

Yeniçağ

Bu dönem diğer alanlarda olduğu gibi matematik alanında da yeniden bir uyanışın gerçekleştiği ve özellikle trigonometri ve cebir alanlarında önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemdir.????:

TrigonometriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi RegiomontanusMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi daha sonra da Rhaeticus ve Bartholomaeus Pitiscus`un çabalarıyla ve cebir ise Scipione del FerroMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Nicola TartagliaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Geronimo Cardano ve Lodovice Ferrari tarafından yeniden hayata döndürülmüştür.

Yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen işlem simgeleriMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi şu anda bizim kullandıklarımıza benzer denklemlerin ortaya çıkmasına olanak vermiş ve böylelikleMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi denklem kuramı biçimlenmeye başlamıştır.

Rönesans matematiği özellikle Raffaello BombelliMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi François Viète ve Simon Stevin ile doruk noktasına ulaşmıştır. 1585 yılındaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi StevinMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi aşağı yukarı Takîyüddîn ile aynı anda ondalık kesirleri kullanmıştır.

Bu dönemde çağdaş matematiğin temelleri atılmış ve Pierre de Fermat sayılar kuramınıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Pascal olasılık kuramınıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Leibniz ve Newton ise diferansiyel ve integral hesabı kurmuşlardır.

Yakınçağ

Bu dönemde Euler ve LagrangeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi integral ve diferansiyel hesabına ilişkin 17. yüzyılda başlayan çalışmaları sürdürmüş ve bu çalışmaların gök mekaniğine uygulanması sonucunda fizik ve astronomi alanlarında büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir. Mesela LagrangeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Üç Cisim Problemi’nin ilk özel çözümlerini vermiştir.

Bu dönemde matematiğe daha sağlam bir temel oluşturmaya yönelik felsefi ağırlıklı çalışmalar genişleyerek devam etmiştir. RussellMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi PoincaréMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi Hilbert ve Brouwer gibi matematikçilerMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bu konudaki görüşleriyle katkıda bulunmuşlardır.

RussellMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematik ile mantığın özdeş olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. MatematiğinMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi sayı gibi kavramlarınıMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi toplama ve çıkarma gibi işlemleriniMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi kümeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi değillemeMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi veyaMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi ise gibi mantık terimleriyle ve matematiği ise “p ise q” biçimindeki önermeler kümesiyle tanımlamıştır.

Hilbert’e göre iseMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi matematik soyut nesneleri konu alan simgesel bir sistemdir; mantığa indirgenerek değilMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi simgesel aksiyomatik bir yapıya dönüştürülerek temellendirilmelidir.

Sezgici olan Brouwer de matematiğin temelineMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi kavramlara somut içerik sağlayan sezgiyi koyar; çünkü matematik bir teori olmaktan çok zihinsel bir faaliyettir. Poincaré’ye göre de matematiğin temelinde sezgi vardır ve matematik kavramlarının tanımlanmaya elverişli olması gerekir.

Yine bu dönemin en orijinal matematikçileri olarak Dedekind ve Cantor sayılabilir. DedekindMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi erken tarihlerden itibaren irrasyonel sayılarla ilgilenmeye başlamışMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi rasyonel sayılar alanının sürekli reel sayılar biçimine genişletilebileceğini görmüştür. Cantor iseMatematiğin Tarihsel Gelişimi - Matamatikle İgili Tarih Şeridi bugünkü kümeler kuramının kurucusudur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver