Matematik Problemler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: DGS Matematik Problemler, KPSS Matematik Problemler, Problemler Konu Anlatımı

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Matematik Problemler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

PROBLEMLER

Bu ders notumuzda YGS, LYS, KPSS, DGS, SBS ve daha bir çok sınavda karşımıza çıkan Problemler; Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi Problemleri, Havuz Problemleri, Faiz Problemleri, Kesir Problemleri, Hareket Problemleri, Karşım Problemleri, Yüzde Problemleri nasıl çözülür ve konun geniş konu anlatımını,önemli yerlerini bulabilirsiniz.

  Bir soruyu çözmek için verilen zamanın % 75 ini soruyu anlamaya, % 17 sini çözme yolunu oluşturmaya % 8 ini de soruyu çözmeye ayırmalısınız.

Buna göre, soruları çözerken;

Soru, verilenler ve istenen anlaşılana kadar okunur.
Verilenler matematik diline çevrilir.
Denklem çözme metodları ile matematik diline çevrilen denklem çözülür.
Bulunanın, soru cümlesinde istenen olup olmadığı kontrol edilir.

 

B. MATEMATİK DİLİNE ÇEVİRME


Verilen problemin x, y, a, b, c gibi sembollerle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.

Herhangi bir sayı x olsun.Bu sayının a fazlası : x + a  dır.Bu sayının a fazlasının yarısı : EnBasit.com dir.

Bu sayının yarısının a fazlası : EnBasit.com dır.

Bu sayının küpünün a eksiği  :  x3 – a dır.

Herhangi iki sayı x ve y olsun.× (x + y) dir.
C. KESİR PROBLEMLERİ
a, b ΠZ ve b ¹0 için ye kesir denir.

Herhangi bir sayı x olsun.EnBasit.com

EnBasit.com

D. YAŞ PROBLEMLERİ
Bir kişinin yaşı x ise,

 T yıl önceki yaşı : x – TT yıl sonraki yaşı : x + T olur.
Kişiler arasındaki yaş farkı her zaman aynıdır.
İki kişinin yaşları oranı yıllara göre orantılı değildir.
İki kişinin yaşları toplamı T yıl sonra 2 × T artar.
n kişinin yaşları toplamı T yıl sonra n × T artar.

 

E. İŞÇİ – HAVUZ PROBLEMLERİ
Bir işi;

A işçisi tek başına a saatte,

B işçisi tek başına b saatte,

C işçisi tek başına c saatte

yapabiliyorsa;

A işçisi 1 saatte işin EnBasit.com sını bitirir.
A ile B birlikte t saatte işin EnBasit.com sini bitirir.
A, B, C birlikte t saatte işin EnBasit.com sini bitirir.

Eğer üçü t saatte işi bitirmiş ise bu ifade 1 e eşittir.

A işçisi x saat, B işçisi y saat C işçisi z saat çalışarak işi bitiriyorsa, EnBasit.com dir.

 

  Havuz problemleri işçi problemleri gibi çözülür.
  A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor.Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor olsun.

Bu iki musluk birlikte bu havuzun t saatte

EnBasit.comsini doldurur.

A musluğu havuzun tamamını a saatte doldurabiliyor. Tabanda bulunan B musluğu dolu havuzun tamamını tek başına b saatte boşaltabiliyor ise, bu iki musluk aynı anda açıldığında bu havuzun dolması için b > a olmalıdır.

 

F. HAREKET PROBLEMLERİ
v : Hareketlinin hızı

x : Hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yol

t : Hareketlinin v hızıyla x yolunu alma süresi ise,

EnBasit.com

Aralarında x km olan iki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse karşılaşma süresi EnBasit.com olur.

EnBasit.com

EnBasit.com

İki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından zıt yönde aynı anda hareket ederlerse karşılaşma süresi,

EnBasit.com

Aralarında x km olan iki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın (v1 hızlı araç) öndekini yakalama süresi EnBasit.comdir.EnBasit.comEnBasit.com

İki araç saatte v1 km ve v2 km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından aynı yönde hareket ederse hızı büyük olan aracın hızı küçük olan aracı yakalama süresi,

EnBasit.com

EnBasit.com

 

Eşit zamanda v1 ve v2 hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı, EnBasit.com dir.
Belirli bir yolu v1 hızıyla gidip v2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı, EnBasit.com dir.

G. YÜZDE PROBLEMLERİ
A sayısının % a sı: EnBasit.com olur.

A nın % a sı ile B nin % b sinin toplamı:
EnBasit.com
A ya A nın % a sı eklenirse:EnBasit.com
A dan A nın % a sı çıkarılırsa:EnBasit.com

H. FAİZ PROBLEMLERİ
F : Faiz miktarı

A : Anapara (Kapital)

n : Yıllık faiz oranı

t : Kapitalin faizde kalma süresi olmak üzere,

EnBasit.com

  Faize yatırılan para her yıl getirdiği faiz ile birlikte tekrar faize yatırılırsa elde edilen toplam faize bileşik faizdenir.Buna göre, A lira yıllık bileşik faiz oranı % n olan bir bankaya yatırılıyor. t yıl sonra

EnBasit.com

 

I. KARIŞIM PROBLEMLERİ

EnBasit.com

     EnBasit.comA kabında, tuz oranı % A olan x litrelik tuzlu su çözeltisi ile B kabında tuz oranı % B olan y litrelik tuzlu su çözeltisi, boş olan C kabında karış-tırılırsa oluşan x + y litrelik karışımın tuz oranı

EnBasit.com

Tuz oranı % A olan tuzlu su çözeltisinin su oranı
% (100 – A) dır.

 

Bu iki sayının toplamının a katı : a

Bu iki sayının kareleri toplamı : x2 + y2 dir.

Bu iki sayının toplamının karesi : (x + y)2 dir.

Ardışık tam sayılardan en küçüğü x olsun.Ardışık üç tam sayının toplamı :x + (x + 1) + (x + 2) dir.

Ardışık üç çift sayının toplamı :

x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, çift sayı)

Ardışık üç tek sayının toplamı :

x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, tek sayı)

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Matematik Problemler
Dosya Boyutu/Türü: 354 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver