Matbaa Öğretmeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Matbaa Öğretmeni, Matbaa Öğretmeni hakkında, Matbaa Öğretmeni ile ilgili bilgi, Matbaa Öğretmeni mesleği, Matbaa Öğretmeni nasıl olunur, Matbaa Öğretmeni olmak için, Matbaa Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Matbaa Öğretmeni özellikleri, Matbaa Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Matbaa Öğretmeni Görevleri
Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Matbaa öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Matbaa Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Matbaa bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

 

Matbaa Öğretmeni Özellikleri
Matbaa bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Matbaa bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eş güdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

Matbaa Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Matbaa Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

 

Matbaa Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Matbaa Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Matbaa Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matbaa Öğretmeni” unvanı verilir.

 

Matbaa Öğretmeni Çalışma Alanları
Teknik eğitim fakültelerinin matbaa öğretmenliği veya baskı teknolojisi öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının matbaa alanının Baskı öncesi, Ofset Baskı, Flekso baskı, Tiftruk Baskı, Serigrafi ve Tampon Baskı, Baskı Sonrası Dallarının alan ortak dal ve dersleri ile diğer alanların Matbaa alanına ait olan ortak/dal dersleri ve modülleri,Reklam Tabelacılığı (Grafik derslerine) derslerini verirler. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler. Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak matbaa meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

 

Matbaa Öğretmeni Meslekte İlerleme
Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğüne yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki birimlerde de görev alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver