Maliye Bölümü Okuyanlar Ne Olur Maliye İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Maliye Maaşları Ne Kadar

Maliye Mesleği Nedir Maliye Nasıl Olunur Maliye Ne İş Yapar Maliye Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Maliye Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Maliye Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Maliye Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Mesleği

TANIM

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

GÖREVLER

· Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
· İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
· İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
· İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
· Ödenecek vergileri hesapla***** ödenmesini sağlar,
· Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,
· Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,
· Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
· Bilgisayar,
· Daktilo,
· Büro araç ve gereçleri,
· Yazıcı.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,
Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan
kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.
Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur.

·

Mesleğin eğitimi aşağıdaki meslek yüksekokullarının Maliye programında verilmektedir.

Giresun Üniversitesi Alucra Meslek Yüksekokulu,

Iğdır Üniversitesi-Iğdır MYO.
Selçuk Üniversitesi (Konya) Akşehir Meslek Yüksekokulu,

Kafkas Üniversitesi (Kars)-Kağızman MYO.

Sakarya Üniversitesi-Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu,
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu,
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Divriği Meslek Yüksekokulu,
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu,
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu,
Trakya Üniversitesi (Edirne)-Uzunköprü Meslek Yüksekokulu,
Trakya Üniversitesi (Edirne)-Havsa Meslek Yüksekokulu,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Maliye ,Muhasebe, Finansman ve Pazarlama,Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olanlar “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.
Öğrenciler öğrenim süresince 80 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır. Eğitim süresince;

MESLEK EĞİTİMİ

I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,

III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi, Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE – DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve ‘Maliye Meslek Elemanı’ ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.

Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkânlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

BENZER MESLEKLER

Serbest Muhasebeci,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı,
Vergi Denetmeni.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Selçuk Üniversitesi Konya Akşehir Meslek Yüksek Okulu ilgili öğretim üyeleri,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,

· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu.

Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara-2002,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,

o Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
o Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Maliye Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Maliye Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver