Maden Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Maden Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Maden Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Maden Teknikeri Mesleği Nedir Maden Teknikeri Nasıl Olunur Maden Teknikeri Ne İş Yapar Maden Teknikeri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Maden Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Maden Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Maden Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Maden Teknikeri Mesleği

TANIM

Yer kabuğundaki maden filizlerinin ya da cevher yataklarının bulunması, çıkarılması ve arıtılması konularında, maden mühendisine yardımcı olarak görev yapan kişidir.

GÖREVLER

· Maden filizlerinin ve cevherlerinin bulunması için maden mühendisi tarafından hazırlanan sondaj planını uygular,
· Bulunan madenlerin işletilmesi için kuyu ve galerilerin açılması, buralarda iş güvenliğinin sağlanması için planlanan çalışmaları yürütür,
· Cevherin parçalanarak alınması, yeryüzüne çıkarılması için gereken işlemleri yürütür,
· Cevherin yıkanması, yararsız maddelerden arındırılması, zenginleştirilmesi işlerini yürütür,
· Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışır, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Zehirli gazların varlığını saptayan elektronik aygıtlar,

· Yeraltında devamlı var olan suyun boşaltılması için kullanılan pompalar ve ponömatik matkaplar vb.

Maden ocağına inerken kullanılan donanımlar;
. Tepesinde ampulü bulunan koruyucu başlıklar,
. Bel kayışı, lastik çizme, palet,
. Çekiç, pusula, dedektör, harita, davy lambası vb.

– MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maden teknikeri olmak isteyenlerin;
Matematik, fizik ve jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen,
Küçük ayrıntıları fark edebilen,
Sorumluluk duygusu gelişmiş,
Kurallara uyabilen, tedbirli,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
Kapalı ve karanlık mekanlarda çalışmaktan sıkılmayan,
Bedence sağlıklı ve güçlü
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maden teknikeri görevini maden ocağında ve büroda yürütür. Maden ocağı yer altında veya yer üstünde olabilir. Çalışma ortamı tozlu, kirli, gürültülü ve aşırı sıcaktır. Maden teknikeri, maden mühendisi, işletmeci, teknik elemanlar ve işçilerle iletişim halinde görevini yürütür.
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Maden teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

· Balıkesir Üni.- Balıkesir MYO.

Celal Bayar Üni.(Manisa)-Soma MYO.
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Keban MYO.
İnönü Üni.(Malatya)-Malatya MYO.
Zonguldak Karaelmas Üni. Zonguldak MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fizik,
Kimya,
Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat- Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Petrol Sondajı ve Üretimi, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Maden, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar “Maden” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Meslek yüksekokullarında eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitimin 1. yılında; teorik olarak görülen bazı dersler şöyledir; Matematik, Fizik, Kimya, Teknik Resim, Genel Jeoloji, Topografya, Madenciliğe Giriş, Mineroloji, Genel Ekonomi, Madenlerde Hazırlık Kazısı, Bilgisayar Programlama, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile seçmeli bazı dersler.
Eğitimin 2. yılında ise; Petrografi, Cevher ve Kömür Hazırlama, Açık İşletme Metotları, Yeraltı İşletme Metotları, Madende Ulaşım ve Su Atımı, Sondaj Tekniği, Mukavemet, İstatistik, Maden Yatakları, Jeoloji, Maden Makineleri, Tahkimat, Madenlerde İş Güvenliği, Emniyet-Sağlık, İş ve Maden Hukuku, Proje dersleri teorik ve uygulamalı olarak görülür.

Teorik eğitimin sonunda endüstriyel uygulamalı eğitim verilir. Bu eğitimin bir bölümü yeraltı ocağında, bir bölümü ise açık ocakta yapılır. Öğrenci bu yolla, iş hayatında karşılaşacağı makine, takım ve araçları kullanma ve bunlarla ilgili üretim esnasında yaşayabileceği problemleri çözme yeteneği kazanır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Maden” ön lisans diploması” ve “Maden Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maden arama ve çıkarma işleriyle uğraşan yerli ve yabancı özel şirketlerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü-açık ocaklarda, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuarında
görev yapabilmektedirler.
Mermer fabrikası ve taş ocaklarında çalışabilirler.
Jeolojik araştırmalarda görev alabilirler.
Maden Tetkik Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank’a bağlı işletmeler ve Devlet Su İşleri gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Çimento, kiremit ve seramik fabrikalarında çalışabilirler.

Madencilik sürekli gelişme gösteren bir iş alanıdır. Yeni cevher yataklarının bulunması bu cevherlerin çıkarılmasının işletme giderlerine değecek ölçütte olup olmadığına karar verilmesi, üretimin başlaması veya durdurulması gibi teknik konular kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. Bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun gereçleri seçen, alanı ile ilgili işlem ve süreçleri doğru takip edebilen, bilgisayar bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe çalışan teknikerler net asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücret almakta olup, belirli dönemlerde yapılan artışlardan faydalanmaktadırlar. Yer altında çalışanlar ise maaşlarına ek olarak yıpranma payı da almaktadırlar.

Özel sektörde görev yapan teknikerlerin ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte, ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazla olmaktadır. Çalışılan süre arttıkça ve verilen hizmetin niteliğine göre ücret de artmaktadır. Ayrıca sözleşmeye bağlı olarak bazı sosyal yardımlar da verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Maden” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Maden Mühendisliği”, “Jeoloji Mühendisliği”, “Metalurji ve Malzeme Mühendisliği” ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalıştıkları işletme, fabrika veya kurumdaki iş organizasyonuna göre denetim ve kontrol basamaklarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

Maden mühendisliği,
Harita ve maden ölçme teknikerliği,
Sondaj teknikerliği.

EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ

İyi düzenlenmiş bir ocakta galerinin çökmesi ve madencilerin “Göçük” altında kalması en ürkütücü tehlikelerin başında gelir. Bunu önlemek için tavan ağaç desteklerle desteklenirken çok dikkatli çalışılmalıdır.
Bir başka tehlike kaynağı ise zehirli ve yanıcı gazların, özellikle “Grizu” denen metan gazının birikmesidir. Bu da patlamaya neden olabileceğinden elektronik gaz ölçüm cihazlarının devamlı çalışır şekilde olması gerekir.

Madenciler ocakta tozlu, nemli bir ortamda bulunduklarından solunum sistemi rahatsızlıkları ile karşı karşıyadırlar.

Yeraltı maden ocaklarında çalışanlar ağır çalışma şartları göz önünde bulundurulduğundan diğer işçilere göre daha erken emeklilik hakkına sahiptirler.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Maden Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Maden Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver