Maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediğini nasıl anlarız? sorusunun cevabı hakkında kısaca bilgi kısa özet

ETİKETLER: maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediğini nasıl anlarız, maddelerin elektrik enerjisini iletip iletmediğini nasıl anlayabilirsiniz, hangi maddeler elektrik enerjisini iletmez, hangi maddeler elektriği iletmez, elektriği iletmeyen maddeler nelerdir, hangi maddeler elektrik iletir hangileri iletmezler, elektrik enerjisi iletemeyen maddeler, maddelerin elektrik enerjisini ıletmeyen maddeler nelerdir, hangi maddeler elektrik enerjisini iletir 6 sınıf, hangı maddeler elektrık akımı ıletmez
Elektrik enerjisi iletmesi maddenin cinsine bağlıdır.Plastik cam vb. elektrik akımı geçmez ama bakır demir altın aliminyum gibiyse elektrik enerjisi geçer.
Elektriği ileten maddelere iletken madde, elektriği iletmeyen maddelere de iletken olmayan (yalıtkan) madde denir. Elektrik akımını ileten maddelere “iletken maddeler” denir. Metal gibi maddelerde iletkenliği sağlayan serbest elektronlar vardır. En iyi iletkenler sırayla; altın, gümüş ve bakırdır. Elektrik akımını iletmeyen maddelere “yalıtkan maddeler” denir. Cam, ebonit, porselen gibi cisimlerde serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Bu yüzden elektriği iyi iletmezler.
çivi limonlusu tuzlusu iletir fakat safsu sekerlisu seramık karbon bunlar elektriği iletmezler :)
Metaller elektriği iletirler.periyodik cetvelde metal olan elementler ayrıca sınıflandırılmıştır. Periyodik cetvel zaten bu gibi özellik benzerliklerine göre sıralanmıştır.
aslında maddenin atomları arasındaki bagın türünü biliyorsak bunu oradanda rahatlıkla anlarız
a. Sürtme ‹le Elektriklenme
b. Elektroskop: Yüklü Cisimler ile Baz› Deneyler
c. Dokunma ile Elektriklenme
ç. Etki ile Elektriklenme
d. Yükün Kayna¤› Olarak Atomlar
e. Yük Miktar›, Elementer Yük ve Yükün Parçac›kl› Yap›s›
f. ‹letken, Yal›tkan ve Yar› ‹letken Maddeler
3.2. Yüklü Cisimler Aras›ndaki Etkileflme Kuvvetleri
a. Kuvvetin Yük Miktar›na Ba¤l›l›¤›
b. Kuvvetin Uzakl›¤a Ba¤l›l›¤›
c. Kuvvetin Ortama Ba¤l›l›¤›
ç. Kuvvet, Yük, Uzakl›k ve Ortam Aras›ndaki Ba¤›nt›: Coulomb Yasas›
3.3. Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Ak›m›
a. ‹letkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Baflka B

maddenin elektirik enerjisi varsa anlayabiliriz mesela buzdolabı elektirikle çalaşır elektirik olmassa buzdolabı çalışmaz çalışmassa yemekler bozulur yemekler bozulmadığına göre elektirik buzdolabını çalıştırır yani iletken enerji verir

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver