Maarif Nezareti Nedir Hakkında Bilgi

Maarif Nezareti Nedir

Maarif Nezareti anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Maarif Nezareti Nedir, Maarif Nezareti Ne Anlama Gelir, Maarif Nezareti Ne Demektir, Maarif Nezareti Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Maarif Nezareti ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Maarif Nezareti Anlamı

Eğitim ve öğretim işlerini yönetmek ve düzenlemek amacıyla Osmanlı Devleti’nde kurulmuş olan devlet örgütü. Bugünkü bakanlık düzeyinde bir örgüttü. Eğitim ve öğretimin belli bir yerden ve devlet hizmeti olarak yürütülmesi gereği düşüncesi ilk kez II. Sultan Mahmut döneminde ortaya atıldı. Maarif-i Umumiye Nezareti 17 Mart 1857′de kuruluncaya kadar eğitim ve öğretim işleriyle Mekâtib-i Rüşdiye (1838), Meclis-i Maarif-i Umumiye (1841), Mekâtib-i Umumiye Nezareti (1847) adlı kuruluşlar uğraştılar.

Nezaretin kuruluşuyla nazırlığa getirilen Abdurrahman Sami Paşa döneminde okullar üç dereceye ayrıldı: 1) Sıbyan, 2) Rüştiye, 3) Mekâtib-i fünun-ı mütenevvia. Daha sonra Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlandı ve bir kurul niteliğindeki Meclis-i Kebir-i Maarif oluşturuldu. Müslüman olmayanların ve yabancıların eğitimiyle ilgili yönetmelikler çıkarıldı (1892). 1908′de II. Meşrutiyet’in ilânından sonra, Maarif-i Umumiye Nezareti’nde önemli düzenleme ve düzeltmeler görüşüldü. Tedrisat-ı İptidaiye (İlköğretim), Tedrisat-ı Taliye (Ortaöğretim), Mekâtib-i Hususiye (Özel Okullar) daireleri kuruldu ve nezaretin merkez örgütlenmesiyle ilgili yeni birimler oluşturuldu. Osmanlı Devleti’nin Maarif Nezareti İstanbul’da çalışırken 4 Mayıs 1920′de TBMM hükümeti kurulunca Ankara’da da Maarif Vekaleti oluşturuldu.

Konu ile ilgili aramalar: Maarif Nezareti Nedir Maarif Nezareti ödev ara Maarif Nezareti kelime anlamı Maarif Nezareti sözlükte ara Maarif Nezareti ansiklopedi bilgi bankası ara Maarif Nezareti ne demek Maarif Nezareti neye denir

Maarif Nezareti ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver