Limit Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Belirsizlik durumunda limit alma, cosx in limiti, Parçalı Fonksiyonun Limiti, TAM DEĞER FONKSİYONUNUN LİMİTİ, TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN LİMİTİ

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Limit Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Limit ve Süreklilik

Bu ders notumuzda bir  çok sınavda karşımıza çıkan ve çok önemli bir konu olan Limit konusunun geniş konu anlatımını, konun önemli yerlerini bulabilirsiniz.

LİMİT

A. SOLDAN YAKLAŞMA, SAĞDAN YAKLAŞMA

x değişkeni a ya, a dan küçük değerlerle yaklaşıyorsa, bu tür yaklaşmaya soldan yaklaşma denir ve EnBasit.com biçiminde gösterilir.

x değişkeni a ya, a dan büyük değerlerle yaklaşıyorsa, bu tür yaklaşmaya sağdan yaklaşma denir ve EnBasit.com biçiminde gösterilir.

B. LİMİT KAVRAMI

Limit kavramını bir fonksiyonun grafiği üzerinde açıklayalım:
EnBasit.com

Grafiği verilen y = f(x) fonksiyonu için, apsisleri; x = a nın solunda yer alan ve giderek a ya yaklaşan A(x1, y4) , B(x2, y3) , C(x3, y2) , D(x4, y1), … noktalarını göz önüne alalım:

Bu noktaların apsisleri olan x1, x2, x3, x4, … giderek a ya yaklaşırken, ordinatları

f(x1) = y4, f(x2) = y3, f(x3) = y2, f(x4) = y1, … giderek b ye yaklaşır.

Bu durumu; x, a ya soldan yaklaşıyorken f(x) b ye yaklaşır şeklinde ifade edebiliriz. Bu durumda,

f(x) in x = a daki soldan limiti b dir denir. Ve

EnBasit.com

şeklinde gösterilir.

Yukarıdakine benzer şekilde, apsisleri x = a nın sağında yer alan ve giderek a ya yaklaşan

E(x8, y5) , F(x7, y6) , G(x6, y7) , H(x5, y8) , … noktalarını göz önüne alalım.

Bu noktaların apsisleri olan x8, x7 , x6 , x5 , … giderek a ya yaklaşırken, ordinatlar f(x8) = y5 , f(x7) = y6 , f(x6) = y7 , f(x5) = y8 , … giderek d ye yaklaşır.

Bu durumu “x, a ya sağdan yaklaşıyorken f(x) d ye yaklaşır.” şeklinde ifade edebiliriz.

Bu durumda; f(x) in x = a daki sağdan limiti d dir denir. Ve

EnBasit.com

biçiminde gösterilir.

Kural

f(x) fonksiyonunun x = a daki soldan limiti sağdan limitine eşit ise fonksiyonun x = a da limiti vardır ve x in a noktasındaki limiti L ise, EnBasit.combiçiminde gösterilir. x = a daki sağ limit ve sol limit değeri, fonksiyonun x = a daki limitidir.f(x) fonksiyonunun x = a daki soldan limiti sağdan limitine eşit değil ise fonksiyonun x = a da limiti yoktur.

C. UÇ NOKTALARDAKİ LİMİT
EnBasit.com

f fonksiyonu [a, b) aralığından [c, d) aralığına tanımlı olduğu için, uç noktalardaki limitleri araştırılırken, sadece tanımlı olduğu tarafın limitine bakılarak sonuca gidilir.

Fonksiyonun bir noktada limitinin olması için, o noktada tanımlı olması zorunlu değildir. Buna göre,

EnBasit.com

Kural

EnBasit.com

D. LİMİTLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

Özellik

f ve g , x = a da limitleri olan iki fonksiyon olsun.EnBasit.com
EnBasit.com

Özellik

EnBasit.com

Özellik

Özellik

EnBasit.com

Özellik

EnBasit.com

Özellik

EnBasit.com

E. PARÇALI FONKSİYONUN LİMİTİ

Özellik

EnBasit.com

F. İŞARET FONKSİYONUNUN LİMİTİ

Özellik

f(x) = sgn [g(x)] olsun.EnBasit.com
Bu sonuç genellikle doğrudur. Fakat az da olsa bu sonuca uymayan örnekler vardır.Söz gelimi, f(x) = sgn(x2) fonksiyonunun x = 0 da limiti vardır ve 1 dir.

G. TAM DEĞER FONKSİYONUNUN LİMİTİ

Özellik

 EnBasit.com Bu sonuç genellikle doğrudur. Fakat az da olsa bu sonuca uymayan örnekler vardır.Söz gelimi, EnBasit.comfonksiyonunun x = 0 da limiti vardır.EnBasit.com

H. EnBasit.com NİN x = a DAKİ LİMİTİ

Özellik

EnBasit.com

I. TRİGONOMETRİK  FONKSİYONLARIN LİMİTİ

1. sinx in ve cosx in limiti

sinx ve cosx fonksiyonu bütün x reel değerleri için tanımlı olduğu için,

EnBasit.com
olur.

2. tanx in limiti

tanx fonksiyonu EnBasit.com olmak üzere,

EnBasit.comkoşuluna uyan bütün x reel değerleri için tanımlı olduğu için,

EnBasit.com

olur.

Sonuç

EnBasit.com

3. cotx in limiti

cotx fonksiyonu EnBasit.com olmak üzere, EnBasit.com koşuluna uyan bütün x reel değerleri için tanımlı olduğu için,

EnBasit.com

olur.

Sonuç

EnBasit.com

J. BELİRSİZLİK DURUMLARI

EnBasit.com

belirsizlikleriyle karşılaştığımızda aşağıda verilen yöntemler kullanılarak limit hesaplanır. Bu limitler türevin içinde vereceğimiz L’Hospital kuralıyla da hesaplanabilir.

Kural

EnBasit.com

Kural

m, n Î N olmak üzere, EnBasit.comolur.

Kural

a > 0 olmak üzere, ¥ – ¥ belirsizliği olan limitler, EnBasit.comkuralını kullanarak hesaplanabilir.

Kural

 EnBasit.com Buna göre, 0 × ¥ belirsizliği EnBasit.com veya EnBasit.com belirsizliğine dönüştürülerek sonuca gidilir.

Kural

EnBasit.com

NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP EDİNİZ.

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Limit
SAYFA 2: Süreklilik
SAYFA3: L’Hospital Kuralı

SAYFA NO:  

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Limit
Dosya Boyutu/Türü: 324 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver